22. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – Chuyên Lam Sơn (Lần 1) (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 163.80 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 60,204 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Câu 1: Polistiren được tạo ra từ phản ứng trùng hợp monome X. Công thức của X là
A. CH2=CH2.            B. CH2=CH-CH=CH2.          C. CH3-CH=CH2.         D. C6H5-CH=CH2.

Câu 2: Ở điều kiện thường, glyxin không tác dụng với chất nào sau đây?
A. H2SO4.            B. NaCl.                  C. KOH.                 D. NaOH.

Câu 3: Saccarozơ thuộc loại
A. hợp chất đa chức               B. disaccarit.              C. polisaccarit.               D. monosaccarit.

Câu 4: Chất nào sau đây có một liên kết đôi trong phân tử?
A. Metan.                    B. Etilen.                 C. Axetilen.                D. ancol etylic.

Câu 5: Ở nhiệt độ cao, khí CO không khử được oxit nào sau đây?
A. Al2O3.                   B. CuO.                    C. PbO.                D. Fe2O3.

Câu 6: Este HCOOCH3 tên gọi là
A. metyl axetat.                B. etyl fomat.                   C. metyl fomat.                 D. etyl axetat

Câu 7: Natri hiđrocacbonat còn gọi là banking soda, có tác dụng tạo xốp, giòn cho thức ăn. Công thức của natri hidrocacbonat là
A. NaHCO3.                  B. Na2CO3.                   C. NaHSO3.                    D. NH4HCO3.

Câu 8: Khi đốt cháy rơm rạ trên đồng ruộng, sinh ra khí X gây hiệu ứng nhà kính. Khí X là
A. O2.                      B. CO2.                            C.CO.                  D.  N2.

Câu 9: Cho các chất: Na2CO3, Cl2, Cu, HCl, AgNO3. Số chất tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2 là

A. 4.                     B. 1.                          C. 2.                      D. 3.

Câu 10: Lên men một lượng glucozơ, thu được a mol ancol etylic và 0,1 mol CO2. Giá trị của a là

A. 0,20.                   B. 0,10.                   C. 0,30.                   D. 0,05.

Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 16,8 gam muối cacbonat vào dung dịch HCl dư thu được 4,48lít khí CO2(đktc). Muối cacbonat đó là:
A. CaCO3.                    B. BaCO3.                   C. ZnCO3.                      D. MgCO3.

Câu 12: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?
A. Metanol.                   B. Anilin.                  C. Glyxin.                D. Etylamin.

Câu 13: Quặng nào sau đây có chứa nguyên tố Fe?
A. Cacnalit.                 B. Dolomit.                C. Hematit.                   D. Sinvinit.

Câu 14: Kim loại nào trong các kim loại sau đây dẫn điện tốt nhất?
A. Ag.                      B. Au.                       C. Al.                      D. Cu.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Ăn mòn kim loại là sự hủy hoại kim loại và hợp kim dưới tác dụng của các chất trongmôi trường.

B. Trong quá trình ăn mòn, kim loại bị oxi hóa thành cation.

C. Quá trình ăn mòn hoá học có phát sinh dòng điện.

D. Gang thép để trong không khí ẩm xuất hiện cả ăn mòn điện hóa và hoá học.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc