23. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – Chuyên Lê Quý Đôn (Học kỳ 1) (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 98.41 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 84,952 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Câu 1: Chất nào sau đây không có phản ứng màu biure?
A. Lòng trắng trứng.         B. Dung dịch protein.            C. Gly-Ala.               D. Ala-Gly-Ala.

Câu 2: Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly-Ala là
A. 1.               B. 4.                C. 3.               D. 2.

Câu 3: Triolein không tác dụng với
A. H2 (Ni, t°).            B. dung dịch Br2.            C. dung dịch NaOH.           D. Cu(OH)2.

Câu 4: Sản phẩm cuối cùng của quá trình thuỷ phân các protein đơn giản nhờ xúc tác thích hợp là các

A. β-amino axit.                 B. este.             C. α-amino axit.              D. axit cacboxylic.

Câu 5: Để thu được tristearin người ta hiđro hóa chất nào sau đây?
A. (C17H35COO)3C3H5.                     B. (C17H33COO)3C3H5.

C. (C15H31COO)3C3H5.                     D. (CH3COO)3C3H5.

Câu 6: Các este thường có mùi thơm đặc trưng, etyl propionat có mùi dứa. Công thức cấu tạo thu gọn của etyl propionat là
A. CH3COOCH3.              B. C2H5COOC2H5.             C. HCOOC2H5.              D. C2H5COOCH3.

Câu 7: Kim loại nào sau đây có khả năng dẫn điện tốt nhất?
A. Au.                B. Al.                  C. Ag.                 D. Fe.

Câu 8: : Cho 17,8 gam alanin tác dụng hết với dung dịch HCl, khối lượng muối thu được là
A. 21,5 gam.               B. 25,1 gam.              C. 21,45 gam.              D. 32,4 gam

Câu 9: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?
A. Tơ nilon-6,6.             B. Tơ visco.               C. Tơ nilon-6.               D. Tơ tằm.

Câu 10: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?
A. Tinh bột.                   B. Xenlulozơ.                C. Saccarozơ.                 D. Glucozơ.

Câu 11: Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo muối sắt (III)?
A. HNO3 đặc, nguội.              B. MgSO4.                  C. H2SO4 đặc, nóng, dư.              D. CuSO4.

Câu 12: Kim loai nào sau đây không tác dụng được với dung dịch HCl?
A. Na.                  B. Mg.                      C. Cu.                     D. Al.

Câu 13: Phân tử khối trung bình của polietylen (PE) là 420000. Hệ số trùng hợp của polime này là

A. 15000.               B. 18000.               C. 17500.               D. 14000.

Câu 14: Xà phòng hóa HCOOC2H5 trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối có công thức là

A. C2H5ONa.              B. C2H5COONa.                  C. HCOONa.               D. CH3COONa.

Câu 15: Nhúng một thanh kim loại màu trắng bạc vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh kim loại ra thì thấy thanh kim loại có một lớp kim loại màu đỏ bám vào, thanh kim loại đã dùng là kim loại nào dưới đây?
A. Na.                    B. Fe.                     C. Ag.                     D. Al.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc