27. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc (Lần 2) (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 144.58 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 35,681 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Câu 1: Công thức của glixerol là
A. C6H5OH.                B. C3H5(OH)3.                 C. C2H4(OH)2.                   D. C2H5OH.

Câu 2: Thành phần chính của phân đạm urê là
A. KCl.                   B. (NH2)2CO.                 C. K2CO3.                    D. Ca(H2PO4)2.

Câu 3: Kim loại dẫn điện tốt nhất là
A. Ag.                  B. Al.                    C. Cu.                     D. Au.

Câu 4: Cho các chất: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, Gly-Ala. Số chất bị thuỷ phân trong môi trường axit, đun nóng là
A. 4.                     B. 3.                       C. 1.                        D. 2.

 Câu 5: Cho 10 gam hỗn hợp hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,8M, thu được dung dịch chứa 15,84 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là
A. 200.                      B. 180.                     C. 160.                     D. 220.

Câu 6: Cho vài giọt dung dịch phenolphthalein vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành

A. màu hồng.                    B. màu cam.                    C. màu vàng.                    D. màu xanh.

Câu 7: Công thức chung của este no, đơn chức, mạch hở là
A. CnH2n-2O2 (n ≥ 2).                    B. CnH2n-4O2 (n ≥ 3).

C. CnH2nO2 (n ≥ 2).                       D. CnH2n+2O2 (n ≥ 3).

Câu 8: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Nhúng 2 thanh kim loại Zn và Cu được nối với nhau qua dây dẫn vào dung dịch H2SO4 loãng có xảy ra ăn mòn điện hóa học.

B. Kim loại dẻo nhất là Ag, kim loại cứng nhất là Cr.

C. Ở nhiệt độ cao, CO khử được CuO thành Cu.

D. Kim loại Al không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

Câu 9: Số nguyên tử cacbon trong phân tử sacarozơ là
A. 6.                    B. 10.                    C. 12.                  D. 5

Câu 10: Metyl axetat có công thức là
A. CH3COOCH3.               B. HCOOC2H5.                  C. CH3COOCH=CH2.                   D. C2H5COOCH3.

Câu 11: Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa học?
A. Đốt dây nhôm trong bình khí clo.                          B. Đốt dây thép trong bình khí oxi.

C. Cho viên kẽm vào dung dịch axit sunfuric.           D. Cho đinh sắt vào dung dịch H2SO4 có nhỏ vào vài giọt CuSO4

Câu 12: Cacbohiđrat X là chất rắn hình sợi, màu trắng, không mùi, không vị, không tan trong nước ngay cả khi đun nóng. X là thành phần chính tạo nên lớp màng tế bào thực vật, là bộ khung của cây cối. Thủy phân hoàn toàn X thu được cacbohiđrat Y. Tên gọi của X và Y lần lượt là
A. tinh bột và fructozơ.                   B. xenlulozơ và saccarozơ.

C. tinh bột và glucozơ.                   D. xenlulozơ và glucozơ.

Câu 13: Phenol không tác dụng được với
A. Na.                   B. dung dịch Br2.                C. dung dịch HCl.                      D. dung dịchNaOH.

Câu 14: Mưa axit làm mùa màng thất thu và phá hủy các công trình xây dựng, các tượng đài làm bằng đá cẩm thạch, đá vôi,… Hai khí nào sau đây đều là nguyên nhân gây ra mưa axit?
A. NH3 và HCl.                  B. SO2 và NO2.                 C. CO2 và O2.                 D. H2S và N2.

Câu 15: Polime nào sau đây có nguồn gốc thiên nhiên?
A. Polietilen.                  B. Poliisopren.                   C. Poli (vinyl clorua)                     D. Amilozơ

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc