32. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – THPT Nam Đàn 1 – Nghệ An (Lần 1) (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 127.50 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 22,718 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Câu 1: Chất nào sau đây thuộc amin bậc 3?
A. CH3NH2.               B. (CH3)2NH.                  C. C2H5NH2.                     D. (CH3)3N.

Câu 2: Chất NH2-CH2-COOH có tên thường là
A. axit 2-amino etanoic.             B. axit amino axetic.                C. glyxin.              D. alanin.

Câu 3: Thủy phân CH3COOC2H5 trong môi trường axit thu được axit có công thức:
A. CH3OH.                    B. CH3COOH.                    C. C2H5COOH.                   D. C2H5OH.

Câu 4: Cho m gam alanin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 12,55 gam muối. Giá trị của m là

A. 3,65 gam.                 B. 8,9 gam.                 C. 11,7 gam.                  D. 7,5 gam.

Câu 5: Cho 4,8 gam kim loại M phản ứng vừa đủ với khí Cl2 thu được 19 gam muối. Kim loại M là

A. Cu.                  B. Al.                   C. Mg.                  D. Fe.

Câu 6: Polime nào sau đây có tính đàn hồi?
A. Polibuta-1,3-đien.                  B. Polietilen.                 C. Poli(vinyl clorua).                   D. Poliacrilonitrin.

Câu 7: Để rửa tay do dầu luyn khi sửa chữa xe đạp, xe máy, ta dùng chất nào sau đây là hiệu quả nhất?

A. xà phòng.               B. dầu ăn.                 C. rượu.                D. giấm.

Câu 8: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là
A. Tính khử.               B. Tính axit.                   C. Tính oxi hóa.                D. Tính bazơ.

Câu 9: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện?
A. Ag.                  B. K.                C. Ca.               D. Na.

Câu 10: Công thức nào sau đây là công thức của chất béo không no?
A. (C17H33COO)3C3H5.                    B. (C17H35COO)3C3H5.

C. (CH3COO)3C3H5.                          D. (C15H31COO)3C3H5.

Câu 11: Để giúp cây trồng sinh trưởng nhanh, đặc biệt là các loại cây rau (rau cải, rau muống, xà lách.),người nông dân thường sử dụng loại phân nào sau đây để bón cho cây?
A. đạm urê.                  B. phân kali.               C. NPK.                  D. supe lân.

Câu 12: Tính chất vật lý nào sau đây không phải của saccarozơ?
A. tan trong nước.             B. chất rắn.               C. có vị ngọt.                 D. màu trắng.

Câu 13: Chất C6H5NH2 (anilin) phản ứng được với chất nào sau đây tạo kết tủa trắng?
A. dung dịch CH3COOH.                  B. nước brom.               C. dung dịch H2SO4.                  C. dung dịch HCl.

Câu 14: Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng gương?
A. Xenlulozơ.                 B. Saccarozơ.                  C. Glucozơ.                 D. Tinh bột.

Câu 15: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất?
A. Cu.                   B. Al.                C. Ag.                     D. Fe.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc