33. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – THPT FPT Đà Nẵng (Lần 1) (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 128.50 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 49,621 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Câu 1: Chất X có công thức cấu tạo CH3COOCH3. Tên gọi của X là
A. etyl axetat.           B. propyl fomat.              C. metyl acrylat.             D. metyl axetat.

Câu 2: Công thức của tripanmitin là
A. (C17H33COO)3C3H5.              B. (C17H35COO)3C3H5.

C. (C17H31COO)3C3H5.              D. (C15H31COO)3C3H5.

Câu 3: Hiđro hóa glucozơ (xúc tác Ni, t°), thu được
A. etanol.              B. axit gluconic.                C. glixerol.               D. sobitol.

Câu 4: Đường nho là tên thường gọi của chất nào sau đây?
A. Glucozơ.             B. Fructozơ.                   C. Saccarozơ.                 D. Glixerol.

Câu 5: Chất không có phản ứng thủy phân là
A. Saccarozơ.                B. Triolein.                C. Etyl axetat.               D. Glucozơ.

Câu 6: Etyl fomat bị thuỷ phân trong dung dịch NaOH cho thu được muối nào sau đây ?
A. HCOONa.                 B. CH3COONa.                 C. C2H5ONa.                  D. C2H5COONa.

Câu 7: Benzyl axetat có mùi hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là
A. CH3COOC6H5.                        B. CH3COOC2H5.

C. C6H5COOCH3.                        D. CH3COOCH2C6H5.

Câu 8: Fructozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong mật ong, có vị ngọt đậm. Công thức phân tử của fructozơ là
A. (C6H10O5)n.                B. C6H12O6.               C. C5H10O5.                 D. C12H22O11.

Câu 9: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?
A. Xenlulozơ.                  B. Saccarozơ.                  C. Fructozơ.                   D. Glucozơ.

Câu 10: Nhỏ dung dịch I2 vào hồ tinh bột thu được hỗn hợp có màu
A. hồng nhạt.            B. nâu đỏ.                  C. xanh tím.              D. xanh lam.

Câu 11: Số liên kết π trong một phân tử triolein là
A. 1                      B. 3.                      C. 2.                   D. 6.

Câu 12: Trong phân tử cacbohiđrat luôn có nhóm chức
A. amin.                 B. anđehit.               C. hiđroxyl.                D. cacbonyl.

Câu 13: Thuốc thử để phân biệt hai dung dịch glucozơ và fructozơ là
A. NaHCO3.               B. nước brom.                C. quỳ tím.              D. AgNO3 trong dung dịch NH3.

Câu 14: Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất
A. xà phòng và glixerol.              B. xà phòng và etanol.           C. glucozơ và glixerol.          D. glucozơ và etanol.

Câu 15: Este X có công thức cấu tạo CH2=CHCOOCH3 được điều chế phản ứng este hóa giữa các chất nào sau đây?
A. CH2=CH-COOH và CH3CH2OH.                      B. CH3-COOH và CH2=CH-OH.

C. CH3-COOH và CH3CH2OH.                             D . CH2=CH-COOH và CH3OH.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc