35. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – Liên trường Nghệ An (Đề 1) (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 137.50 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 69,558 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Câu 1: Dung dịch H2SO4 có pH = 2. Vậy nồng độ của dung dịch đó bằng
A. 0,5M.           B. 0,005M.               C. 0,02M.              D. 0,01M.

Câu 2: Trong số các chất sau: xenlulozơ, saccarozơ, fructozơ, glucozơ, tinh bột. Các chất khi thủy phân đến cùng chỉ thu được glucozơ là
A. tinh bột, xenlulozơ.               B. tinh bột, saccarozơ.            C. xenlulozơ.              D. tinh bột, xenlulozơ.

Câu 3: Đường fructozơ có nhiều trong mật ong, ngoài ra còn có trong các loại hoa quả và rau xanh như ổi, cam, xoài, rau diếp xoắn, cà chua…rất tốt cho sức khỏe. Công thức phân tử của fructozơ là

A. CH3COOH.                 B. C6H12O6.               C. C12H22O11.               D. C6H10O5.

Câu 4: Cho các polime: (1) polietilen, (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5)poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6. Số polime thủy phân trong cả dung dịch axit và dung dịch kiềm là

A. 5.                   B. 3.                  C. 2.                    D. 4.

Câu 5:  Kim loại nào sau đây tan được trong dung dịch HCl?
A. Ag.                  B. Cu.                    C . Zn.                   D. Au

Câu 6: Chất thuộc loại polisaccarit là
A. xenlulozơ.                   B. glucozơ.                     C. saccarozơ.                 D. fructozơ.

Câu 7: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
A. Cu.                     B. Ag.                 C. Fe.                   D. K.

Câu 8: Dãy chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ
A. C2H4, CH4, C2H6O, C3H9N.               B. NH4HCO3, CH3OH, CH4, CCl4.

C. CO2, K2CO3, NaHCO3, C2H5Cl.         D. (NH4)2CO3, CO2, CH4, C2H6.

Câu 9: Tên gọi của peptit H2N-CH2-CONH-CH2-CONHCH(CH3)COOH là
A. Gly-Ala-Ala.              B. Gly-Ala-Gly.              C. Gly-Gly-Ala.              D. Ala-Gly-Gly.

Câu 10: Amin nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?
A. Metylamin.               B. Trimetylamin.            C. Phenylamin.                D. Đietylamin.

Câu 11: Chất nào sau đây là tripeptit?
A. Ala-Gly.              B. Ala-Ala-Gly.                C. Gly-Gly.                    D. Gly-Ala.

Câu 12: Polime nào dưới đây có tính dẻo là đặc trưng?
A. Poli(vinyl clorua).                B. Cao su.                C. Xenlulozơ.                    D. Tơ tằm.

Câu 13: Etyl fomat có công thức là
A. CH3COOCH3.                  B. HCOOCH3.                C. HCOOC2H5.                    D. HCOOCH=CH2.

Câu 14: Cho dãy kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo dung dịch bazơ là
A. 2.                 B. 4.                 C. 3.                  D. 1.

Câu 15: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Na là
A. 2.                   B. 4.                   C. 3.                     D. 1.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc