36. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – KSCL sở GDĐT Bắc Ninh (Lần 1) (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 126.50 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 3,017 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Câu 1: Khi làm thí nghiệm với dung dịch HNO3 đặc thường sinh ra khí nitơ đioxit gây ô nhiễm không khí. Công thức của nitơ đioxit là
A. N2O.                   B. NH3.                   C. NO2.               D. NO.

Câu 2: Dung dịch anilin không tác dụng với chất nào sau đây?
A. Dung dịch HCl.                           B. Dung dịch H2SO4 loãng.

C. Dung dịch nước brom.               D. Dung dịch NaOH

Câu 3: Chất X ở điều kiện thường là chất khí, không màu, không mùi, tan rất ít trong nước, chiếm 78,18% thể tích của không khí. Chất X là
A. O2.                   B. H2. C.                 N2.                     D. CO2.

Câu 4: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và CH3OH.                        B. CH3COONa và C2H5OH.

C. HCOONa và C2H5OH.                          D. C2H5COONa và CH3OH.

Câu 5: Ở điều kiện thường, chất tồn tại ở trạng thái rắn là
A. alanin.                 B. etylamin.                    C. anilin.                     D. etyl axetat.

Câu 6: Hợp chất hữu cơ X có một số tính chất sau:
(a) tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3;
(b) tác dụng với dung dịch NaOH;
(c) không làm quỳ tím đổi màu. Chất X là
A. metyl fomat.              B. axit axetic.              C. etyl axetat.               D. axit fomic.

Câu 7: Chất nào sau đây là muối axit?
A. NH4Cl.                  B. NaCl.                  C. NaHCO3.                     D. K2SO4.

Câu 8: Cho 10,0 gam đá vôi (chứa 80% CaCO3 theo khối lượng, còn lại là tạp chất trơ) vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được V ml khí CO2. Giá trị của V là
A. 1792.                   B. 4480.                    C. 2800.                        D. 2240.

Câu 9: Chất nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ trong phân tử?
A. Axit axetic.                B. Metyl axetat.                    C. Glucozơ.                  D. Etylamin.

Câu 10: Trường hợp nào sau đây dẫn điện?
A. dung dịch ancol etylic.                    B. NaCl rắn, khan.                  C. dung dịch NaCl.                 D. NaOH rắn, khan.

Câu 11: Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Cao su là loại vật liệu polime có tính đàn hồi.

B. Tơ nitron thuộc loại polime bán tổnghợp.

C. Tinh bột thuộc loại polime thiên nhiên.

D. Nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp.

Câu 12: Chất nào sau đây có một liên kết ba trong phân tử?
A. Benzen.                 B. Axetilen.                  C. Metan.                  D. Etilen.

Câu 13: Chất nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?
A. Tơ nitron.                 B. Tơ tằm.                 C. Tơ visco.              D. Tơ nilon-6,6.

Câu 14: Saccarozơ là loại đường phổ biến nhất, có nhiều trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt.Công thức phân tử của saccarozơ là
A. C12H22O11.                 B. C12H24O12.              C. (C6H10O5)n.              D. C6H12O6.

Câu 15: Thuốc chữa đau dạ dày chữ T (Trimafort) có chứa Aluminium hydroxide, còn gọi là nhôm hiđroxit, ở dạng gel. Công thức hóa học của Aluminium hydroxide là
A. Al(OH)3.                B. Mg(OH)2.                 C. Al2O3.                D. NaHCO3.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc