39. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – Sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 4) (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 154.00 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 45,930 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Câu 1: Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion thu gọn là H+ + OH- →H2O?
A. 2KOH + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2KCl.

B. NaOH + NaHCO3 →Na2CO3 +H2O.

C. NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3 + H2O.

D. KOH + HNO3 →KNO3 + H2O.

Câu 2: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch HNO3?
A. Zn.                  B. Mg.                   C. Au.                  D. Cu.

Câu 3: Có thể sử dụng bình bằng nhôm để chuyên chở dung dịch nào sau đây?
A. dung dịch NaOH.                       B. dung dịch HCl.

C. dung dịch H2SO4 loãng.           D. dung dịch HNO3 đặc, nguội.

Câu 4: Khi đun nóng dung dịch chất X, thu được kết tủa Y là thành phần chính của vỏ các loài sò, ốc,hến. Chất X là
A. CaCO3.                B. Ca(HCO3)2.                 C. NaHCO3.                D. Ba(HCO3)2.

Câu 5: Cho 1 ml dung dịch chất X vào ống nghiệm. Thêm từng giọt nước brom vào ống nghiệm chứa chất X, lắc nhẹ, thấy dung dịch nước brom nhạt màu và xuất hiện kết tủa trắng. Chất X là
A. anilin.                   B. axit axetic.                    C. glucozơ.                  D. etanol.

Câu 6: Chất nào sau đây có một liên kết ba trong phân tử?
A. Buta-1,3-đien.                B. Etilen.                  C. Etan.                  D. Axetilen.

Câu 7: Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3. Số chất lưỡng tính trong dãy là
A. 3.                      B. 2.                     C. 1.                 D. 4.

Câu 8: Axit glutamic có tổng số nhóm chức – NH2 và – COOH là
A. 3.                      B. 2.                     C. 1.                   D. 4.

Câu 9: Tên gọi của este CH3COOC2H3 là
A. Etyl fomat.                     B. Etyl axetat.                    C. Vinyl axetat.                    D. Metyl acrylat

Câu 10: Để phòng chống dịch covid-19, người ta thường rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn không hanh chứa thành phần chủ yếu là etanol. Công thức hóa học của etanol là
A. CH3OH.                  B. C2H5OH.                   C. C3H5(OH)3.                 D. CH3COOH.

Câu 11: Trong mắt xích của polime nào sau đây có nguyên tử nitơ?
A. Polietilen.                B. Poli(vinyl clorua).                    C. Poliacrilonitrin.                D. Polibutadien.

Câu 12: Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?
A. Tinh bột.                  B. Saccarozơ.                   C. Xenlulozơ.                   D. Glucozơ.

Câu 13: Cho dãy các kim loại: Cu, Al, Fe, Au. Kim loại dẫn điện tốt nhất trong dãy là
A. Au.                    B. Al.                      C. Fe.                D. Cu.

Câu 14: Cho sơ đồ phản ứng sau: X + H2SO4 (đặc nóng) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. X không thể là chất nào sau đây?
A. Fe(OH)2.                 B. Fe3O4.                     C. FeO.                      D. Fe2O3.

Câu 15: Chất nào sau đây là thành phần chính của bông nõn?

A. Saccarozơ.             B. Xenlulozơ.                 C. Glucozơ.               D. Tinh bột

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc