50. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – Sở GDĐT Thanh Hóa (Đợt 1) (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 147.32 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 50,988 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Câu 1: Natri hiđrocacbonat hay còn có tên gọi là baking soda dùng làm bột nở, thuốc chữa bệnh đau dạ dày. Công thức của natri hiđrocacbonat là
A. NaOH.                 B. NaHCO3.                       C. NaCl.              D. Na2CO3.

Câu 2: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?
A. Al.                   B. Na.                    C. Mg.                  D. K.

Câu 3: Polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp
A. Tơ visco .                  B. Poli(vinyl clorua).                       C. Tơ tằm.                 D. Xenlulozơ.

Câu 4: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh?
A. Glyxin.                    B. Anilin.               C. Phenol.                   D. Metylamin.

Câu 5: Chất nào sau đây là đipeptit?
A. Gly-Ala.                     B. Gly-Ala-Gly-Ala.                          C. Ala-Ala-Gly.                           D. Ala-Gly-Val.

Câu 6: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất?
A. Ag.                   B. Al.                       C. Fe.                        D. Cu.

Câu 7: Sắt (III) hiđroxit là chất rắn màu nâu đỏ. Công thức của sắt (III) hidroxit là
A. FeO.                B. Fe2O3.                 C . Fe(OH)3.                   D. Fe(OH)2.

Câu 8: Ở nhiệt độ cao, khí CO khử được oxit kim loại nào sau đây?
A. Fe2O3.            B. Na2O.                 C. MgO.                  D. K2O.

Câu 9: Chất nào sau đây là muối axit?
A. HCl. B. NaHSO4. C. KNO3. D. CaCl2.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Polietilen được dùng để sản xuất cao su.                      B. Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

C. Cao su Buna có thành phần chính là polibutađien.        D. Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ tổng hợp.

Câu 11: Cho 16,2 gam Ca(HCO3)2 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí CO2. Giá trị của V là
A. 3,36.              B. 2,24.                    C. 1,12.                      D. 4,48.

Câu 12: Cho 12,46 gam alanin (H2NCH(CH3)COOH) tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 15,54.                  B. 17,78.                   C. 17,87.                    D. 20,30.

Câu 13: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?
A. NaOH.                      B. CH3COOH.                    C . NaCl.                   D. HCl.

Câu 14: Khi đun nấu bằng than tổ ong thường sinh ra khí X không màu, không mùi, bềnvới nhiệt, hơinhẹ hơn không khí và dễ gây ngộ độc đường hô hấp. Khí X là
A. N2.                      B. CO2.                        C. CO.                   D. H2

Câu 15: Số đồng phân cấu tạo mạch hở có công thức phân tử C4H8 là
A. 5.             B. 4.             C. 2.             D. 3.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc