53. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – THPT Gang Thép – Thái Nguyên (Lần 1) (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 253.44 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 63,932 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Câu 1: Tiến hành các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:
(a) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S. (b) Sục khí F2 vào nước. (c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc. (d) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH. (e) Cho Si vào dung dịch NaOH. (g) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4. Số thí nghiệm có sinh ra đơn chất là
A. 5.                   B. 4.                  C. 3.                 D. 6.

Câu 2: Đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất trong trường hợp nào sau đây?
A. Ngâm trong dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4.

B. Ngâm trong dung dịch H2SO4 loãng.

C. Ngâm trong dung dịch HCl.

D. Ngâm trong dung dịch HgSO4.

Câu 3: Thuốc thử nào sau đây được dùng để nhận biết các dung dịch muối NaCl, FeCl2, FeCl3, MgCl2,AlCl3?
A. Dung dịch NaCl.           B. Dung dịch H2SO4.              C. Dung dịch NaOH.              D. Dung dịch HCl.

Câu 4: Cho các dung dịch: Glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả 4 dung dịch trên?
A. Dung dịch AgNO3/NH3.                B. Nuớc Br2.                   C. Cu(OH)2.               D. Na kim loại.

Câu 5: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và
A. CH3CHO.               B. CH3COOH.                 C. HCOOH.                D. C2H5OH.

Câu 6: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Quan sát thấy hiện tượng gì?
A. Thanh Fe có màu đỏ và màu xanh dung dịch nhạt dần.

B. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch có màu nâu đỏ.

C. Thanh Fe có màu trắng và màu xanh dung dịch nhạt dần.

D. Thanh Fe có trắng xám và dung dịch nhạt dần màu xanh.

Câu 7: Để khử mùi tanh của cá trước khi nấu, ta có thể dùng chất nào sau đây?
A. Giấm ăn.             B. Muối ăn bão hoà.                C. Ancol etylic.                  D. Nước ozon.

Câu 8: Tại bệnh viện hay các viện dưỡng lão người ta hay trồng nhiều thông vì
A. Giúp tăng nồng độ oxi để không khí trong lành, quang cảnh xung quanh đẹp mắt hơn.

B. Tạo bóng mát cho bệnh viện.

C. Tạo ra một lượng nhỏ ozon có tính sát trùng làm không khí trong lành hơn.

D. Không vì lí do gì.

Câu 9: Dùng khí CO khử sắt (III) oxit, sản phẩm khử sinh ra có thể có những chất nào?
A. Fe, FeO và Fe3O4 và Fe2O3. C. Fe và FeO. B. Fe. D. Fe, FeO và Fe3O4.

Câu 10: Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo.Hai loại axit béo đó là
A. C15H31COOH và C17H35COOH.                      B. C17H33COOH và C15H31COOH.

C. C17H31COOH và C17H33COOH.                      D. C17H33COOH và C17H35COOH.

Câu 11: Cho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 13,44khí(đktc). Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu là

A. 21,6 gam Al va 9,6 gam Al2O3.                            B. 5,4 gam Al và 23,8 gamAl2O3.

C. 10,8 gam Al và 20,4 gam Al2O3.                          D. 16,2 gam Al và 15,0 gamAl2O3.

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon X cho CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1,75 : 1 về thể tích. Cho bay hơi hoàn toàn 5,06 gam X thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 1,76 gam O2 trong cùng điều kiện. Biết X chứa vòng benzen trong phân tử. Nhận xét nào sau đây là đúng đối với X?
A. X không làm mất màu dung dịch Br2 nhưng làm mất màu dung dịch KMnO4 đun nóng.

B. X có thể trùng hợp thành PS.

C. X tác dụng với dung dịch Br2 tạo kết tủa trắng.

D. X tan tốt trong nước.

Câu 13: X là một ancol no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam khí cacbonic. Công thức của X là
A. C3H6(OH)2.               B. C3H5(OH)3.                 C. C2H4(OH)2.                 D. C3H7OH.

Câu 14: Cho dãy các chất: phenyl axetat, vinyl axetat, benzyl acrylat, anlyl axetat, metyl metacrylat, etylfomat, triolein. Số chất trong dãy khi vừa tác dụng với dung dịch brom, vừa thủy phân trong dung dịch NaOH (dư) đun nóng sinh ra ancol là:
A. 2.                    B. 3.                    C. 5                   D. 4.

Câu 15: Có thể dùng bình bằng nhôm để chuyên chở các hóa chất nào sau đây
A. Dung dịch KOH, NaOH.                               B. Dung dịch HCl, H2SO4.

C. Dung dịch HNO3 đặc, H2SO4 đặc              D. Dung dịch loãng HNO3, H2SO4

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc