56. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc (Lần 1) (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 177.16 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 29,561 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Câu 1: Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố oxi thuộc nhóm VIA. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử oxi là
A. 5.              B. 4.               C. 7.                D. 6.

Câu 2: Ngâm lá kẽm dư trong dung dịch chứa 0,1 mol CuSO4. Phản ứng xong thấy khối lượng lá kẽm

A. tăng 0,1 gam.                  B. tăng 0,01 gam.                C. giảm 0,1 gam.                 D. không thayđổi.

Câu 3: Cho m gam K và 5,6 gam Fe vào nước dư ở nhiệt độ thường tạo ra 4,48 lít H2 (đktc). Giá trị m là

A. 3,9.                     B. 7,8.                      C. 11,7                     D. 15,6

Câu 4: Polime nào sau đây không được tạo ra từ phản ứng trùng hợp?
A. PS.                   B. Nilon-6,6.                 C. PE.                    D. PVC.

Câu 5: Amin nào sau đây thuộc amin bậc một?
A. CH3-CH(NH2)-CH3.                  B. C2H5-NH-CH3.

C. (CH3)3N.                                   D. (CH3)2N-C2H5.

Câu 6: Cho 22,25 gam alanin phản ứng với dung dịch NaOH dư thấy có m gam NaOH phản ứng. Tính m?
A. 12.                  B. 6.                 C. 8.                D. 10.

Câu 7: Dãy kim loại nào sau đây chỉ có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy?
A. Na, Cu, Al.          B. Na, Ca, Zn.              C. Na, Ca, Al.               D. Fe, Ca, Al.

Câu 8: Số liên kết π và σ trong CH≡C-CH2-CH=O là
A. 2, 7.                 B. 3, 7.                   C. 3, 8.                 D. 2, 8.

Câu 9: Kim loại nào sau đây khó nóng chảy nhất?
A. Mg.                  B. W.                     C. Ag.                   D. Fe.

Câu 10: Cho anđehit axetic phản ứng với H2, Ni đun nóng thu được chất hữu cơ X. X là chất nào sau đây?

A. Metanol.             B. Etanal.             C. Metanal.             D. Etanol.

Câu 11: Từ 150 kg metyl metacrylat có thể điều chế bao nhiêu kg thủy tỉnh hữu cơ với hiệu suất 90%?

A. 150n.                  B. 135.               C. 150.                 D. 135n.

Câu 12: Đun nóng chất hữu cơ X trong nước khoảng 65°C, thu được dung dịch dạng keo nhớt, sau đó để nguội, nhỏ vài giọt dung dịch iot vào thấy xuất hiện màu xanh tím. Chất X là
A. tinh bột.           B. saccarozơ.              C. xenlulozơ.                D. glucozơ.

Câu 13: Cho 16,25 gam kim loại M chỉ có hóa trị 2 phản ứng với dung dịch HCl dư tạo thành 5,6lít H2 ở đktc. Kim loại M là
A. Ni.                 B. Fe.              C. Mg.             D. Zn.

Câu 14: Phản ứng nào sau đây không thể hiện tính khử của glucozơ?
A. Tác dụng với dung dịch Br2.                        B. Cộng H2 (Ni, t°).

C. Tác dụng với Cu(OH)2 tạo Cu2O.               D. Tráng gương.

Câu 15: Khi chúng ta xem bóng đá, cứ thấy cầu thủ bị đau là bác sĩ lại chạy vào sân rồi nhanh chóng xịt vào chỗ bị đau một chất nào đó mà có khói bốc ra mù mịt, chỉ một lát sau đa số các cầu thủ lại thi đấu được bình thường. Bình xịt đó chứa chất nào mà có tác dụng kì diệu như vậy?
A. Etyl clorua.               B. Metan.                 C. Ancol etylic.             D. Axit axetic

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc