59. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – Sở GDĐT Thái Nguyên (Lần 1) (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 147.88 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 25,197 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Câu 1: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?
A. HCl.             B. H2SO4.           C. NaCl.             D. NaOH.

Câu 2: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Na2CO3 sinh ra khí CO2?
A. HCl.              B. NaOH.                C. Ca(OH)2               D. BaCl2.

Câu 3: Etanol có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp thực phẩm, y tế,.Công thức của etanol là
A. C3H5(OH)3.                 B. CH3OH.               C. C6H5OH.                D. C2H5OH.

Câu 4: Tên gọi của este HCOOCH3 là
A. metyl axetat.                 B. etyl axetat.                  C. metyl fomat.                D. etyl fomat.

Câu 5: Chất nào sau đây là đồng phân của este CH3COOCH3?
A. HCOOCH3.                   B. HCOOC2H5.                  C. CH3COOH.                 D. CH3CH2CH2OH.

Câu 6: Este X có công thức phân tử C3H6O2. Thủy phân X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu đượ csản phẩm gồm ancol metylic và chất Y. Công thức của Y là
A. CH3COOH.                  B. CH3COONa.                   C. HCOONa.                  D. C2H5OH.

Câu 7: Thủy phân tristearin (C17H35COO)3C3H5) trong dung dịch NaOH, thu được muối có công thức là

A. HCOONa.                     B. CH3COONa.                    C. C17H33COONa.                  D. C17H35COONa.

Câu 8: Chất nào sau đây là polisaccarit?
A. Fructơzơ.              B. Saccarozơ.                 C . Tinh bột.          D. Glucozơ.

Câu 9: Polisaccarit X là chất rắn, ở dạng bột vô định hình, màu trắng và được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Thủy phân X, thu được monosaccarit Y. Y là
A. tinh bột.                 B. saccarozơ.                     C. fructơzơ.                  D. glucozơ.

Câu 10: Số nguyên tử cacbon trong phân tử glucozơ là
A. 6.                     B. 12.                     C. 22.                  D. 10.

Câu 11: Công thức của glyxin là
A. H2N-CH2-COOH.                              B. H2N-CH(CH3)COOH.

C. (CH3)2CH-CH(NH2)COOH.              D. H2N-CH2-CH2-COOH.

Câu 12: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?
A. Alanin.               B. Glyxin.             C. Metylamin.              D. Axit glutamic.

Câu 13: Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala là
A. 3.                  B. 4.                  C. 1 .              D. 2.

Câu 14: Poli(vinyl clorua) được tổng hợp từ chất nào sau đây?
A. CH2=CH-Cl.                   D. CH2=CH2.                 C. CH2=CH-CN.                D. CH2=CH-CH3.

Câu 15: Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?
A. tơ nitron.           B. tơ visco.                D. Poli(vinyl clorua).             C. Xenlulozơ

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc