63. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – THPT Hàm Rồng – Thanh Hóa (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 166.78 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 23,671 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P =31; S=32; Cl=35,5; Br = 80; K = 39;

Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; I = 127; Ba = 137.

Câu 1: Ngộ độc khí X là một trong những trường hợp ngộ độc chết người phổ biến, xảy ra do hít phải.X là một khí không màu, không mùi có nguồn gốc từ sự cháy không hoàn toàn của các loại nhiên liệu hóa thạch. Khí X là:
A. NO2.                    B. CO2.                       C. CO.                   D. H2S.

Câu 2: Trùng hợp etilen thu được polime nào sau đây?
A. Polibutađien.                     B. Polistiren.                  C. Polipropilen.                D. Polietilen.

Câu 3: Muối mononatri của axit glutamic dùng làm gia vị thức ăn (còn gọi là bột ngọt hay mì chính).Công thức của axit glutamic là:
A. NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH.                  B. NH2-CH2-COOH.

C. CH3-CH(NH2)-COOH.                               D. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH.

Câu 4: Chất nào sau đây là amin bậc I?
A. CH3-NH-CH3.                 B. CH3-NH2.                C. C6H5-NH-CH3.                  D. (CH3)3N.

Câu 5: Chất nào sau đây là đissaccarit?
A. Fructozơ.                     B. Saccarozơ.                   C. Glucozơ.                        D. Xenlulozơ.

Câu 6: Trong thời gian qua nhiều người bị nhiễm độc thậm chí tử vong do sử dụng cồn công nghiệp để pha chế thành rượu uống. Chất gây độc trong cồn công nghiệp là metanol. Metanol có công thức phân tửlà:
A. CH2O2.                      B. CH2O.                      C. CH4O.                   D. C2H6O.

Câu 7: Polime nào sau đây được dùng làm cao su?
A. Poliisopren.              B. Poli(metyl metacrylat).            C. Poli(vinyl clorua).              D. Polietilen.

Câu 8: Chất nào sau đây là nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng mưa axit?
A. CO2.                  B. SO2.                   C. CO.                 D. SO3.

Câu 9: Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?
A. Glucozơ.               B. Xenlulozơ.                  C. Tinh bột.               D. Saccarozơ.

Câu 10: Phản ứng nào sau đây tạo ra muối sắt (III)?
A. Cho Fe vào dung dịch CuSO4.                     B. Cho Fe dư vào dung dịch HNO3 loãng.

C. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng.           D. Cho Fe dư tác dụng với Cl2, đốt nóng.

Câu 11: Cho các tơ sau: capron, visco, xenlulozơ axetat, nitron. Có bao nhiêu tơ bán tổng hợp?

A. 3.                       B. 2.                       C. 1.                    D. 4.

Câu 12: Kim loại sắt không tan trong dung dịch nào sau đây?
A. HNO3 đặc, nguội.              B. AgNO3.                   C. H2SO4 loãng.                  D. CuSO4.

Câu 13: Chất nào sau đây là đipeptit?
A. Gly-Gly-Gly.            B. Ala-Gly-Ala.                 C. Alanin.                  D. Gly-Ala.

Câu 14: Chất nào sau đây tan nhiều trong nước?
A. BaSO4.               B. Mg(OH)2.                     C. NaOH.                   D. CaCO3.

Câu 15: Trong nước rửa tay khô để phòng chống nhiễm COVID-19 thường có glixerol để giữ cho da tay không bị khô. Công thức phân tử của glixerol là:
A. C3H8O2.               B. C2H6O2.                     C. C3H8O3.                 D. C3H8O

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc