64. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – Sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 5 – Đề 1) (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 148.08 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 16,543 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P =31; S=32; Cl=35,5; Br = 80; K = 39;    Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; I = 127; Ba = 137.

Câu 1: Chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?
A. CO2.                      B. CS2.                      C. CH4.                         D. Na2CO3.

Câu 2: Cho m gam hỗn hợp kim loại Zn, Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít H2 (đktc), dung dịch X và 2,0 gam chất rắn. Giá trị của m là:
A. 18,0.                    B. 15,0.                       C. 8,5.                       D. 16,0.

Câu 3: Đun nóng tristearin trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được glixerol và
A. C17H35COONa.          B. C15H31COONa.       C . C17H33COONa.         D. C17H31COONa.

Câu 4: Cho dãy các dung dịch riêng biệt sau: NH2CH2COOH, NH4Cl, Na2CO3, NaCl, C6H5ONa,CH3NH2. Sổ dung dịch có pH >7 là
A. 2.                             B. 3.                             C. 1.                       D. 4.

Câu 5: Phân tích hợp chất hữu cơ X (C, H, O) người ta thu được kết quả %khối lượng: %C=40,00% và %H = 6,66%. Tỉ khối hơi của X so với H2 là 30. Công thức phân tử X là
A. CH2O.                      B. C3H6O2.                       C. C2H4O2.                       D. C2H4O2.

Câu 6: Thời gian trước đây, theo kinh nghiệm thâm canh lúa nước, sau mỗi mùa vụ, nhà nông thường hay đốt đồng (đốt gốc rạ còn lại trên đồng lúa sau thu hoạch). Theo cách thức canh tác đó, mục đích chính của việc đốt đồng là
A. cung cấp thêm cho cánh đồng ở mùa vụ sau một lượng đạm dưới dạng N2.

B. làm sạch phần lúa bị rơi rụng khi thu hoạch để chuẩn bị gieo giống mới.

C. cung cấp thêm cho cánh đồng ở mùa vụ sau một lượng kali dưới dạng K2CO3.

D. loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu cho cánh đồng để chuẩn bị mùa vụ mới.

Câu 7: Kim loại nào sau đây chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân?
A. Ca.                       B. Fe.                          C. Cu.                           D. Ag.

Câu 8: Chất nào sau đây không có phản ứng tráng gương?
A. Glucozơ.               B. Saccarozơ.              C. Anđehit axetic.                D. Etyl fomat.

Câu 9: Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra chất rắn?
A. Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

B. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

C. Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4.

D. Cho Cu vào dung dịch AgNO3.

Câu 10: Chất nào sau đây là chất không điện li?
A. NH2CH2COOH.               B. CH3COOCH3.                 C. C6H5ONa.                  D. H2O.

Câu 11: Kim loại nào sau đây dẻo nhất?
A. Al.                    B. Au.                           C. Cu.                          D. Fe.

Câu 12: Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxi hóa khử.

B. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại.

C. Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện.

D. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.

Câu 13: Trên nhãn chai cồn y tế ghi “Cồn 70°”. Cách ghi đó có ý nghĩa
A. Loại cồn nảy sôi ở 70°C.

B. Cứ 100 ml loại cồn này có 70 mol ancol etylic nguyên chất.

C. Trong chai cồn đó có 70 ml ancol etylic nguyên chất.

D. Cứ 100 ml loại cồn này có 70 ml ancol etylic nguyên chất.

Câu 14: Quặng boxit có công thức là?
A. Fe2O3.nH2O.           B. Al2O3.2H2O.                C. MgCO3.CaCO3.             D. 3NaF.AlF3.

Câu 15: Phương trình hóa học của phản ứng nào sau đây viết sai:
A. 2Fe +3Cl2 → 2FeCl3.

B. Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2.

C. 2Fe + 6H2SO4 (đặc) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O.

D. Fe + ZnSO4 → FeSO4 + Zn.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc