69. Giải chi tiết Đề minh họa của BGD môn Hóa Học công bố ngày 31-3-2022 (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 207.39 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 19,530 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P =31; S=32; Cl=35,5;   Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; I = 127; Ba = 137.

Câu 1: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?
A. CH3COOH.                     B. FeCl3.                     C. HNO3.                    D. NaCl.

Câu 2: Trong phân tử chất nào sau đây có 1 nhóm amino (NH2) và 2 nhóm cacboxyl (COOH)?

A. Axit fomic.                    B. Axit glutamic.                      C. Alanin.                    D. Lysin.

Câu 3: Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn?
A. Al.                          B. Na.                       C. Fe.                             D. Ba.

Câu 4: Khi làm thí nghiệm với HNO3 đặc thường sinh ra khí NO2 có màu nâu đỏ, độc và gâyônhiễmmôi trường. Tên gọi của NO2 là
A. đinitơ pentaoxit.                B. nitơ đioxit.                 C. đinitơ oxit.              D. nitơ monooxit.

Câu 5: Polime nào sau đây có công thức (-CH2-CH(CN)-)n?
A. Poli(metyl metacrylat).                           B. Polietilen.

C. Poliacrilonitrin.                                       D. Poli(vinyl clorua).

Câu 6: Kim loại Mg tác dụng với HCl trong dung dịch tạo ra H2 và chất nào sau đây?
A. MgCl2.                 B. MgO.                 C. Mg(HCO3)2.                   D. Mg(OH)2.

Câu 7: Axit panmitic là một axit béo có trong mỡ động vật và dầu cọ. Công thức của axit panmitic là

A. C3H5(OH)3.             B. CH3COOH.           C. C15H31COOH.          D. C17H35COOH.

Câu 8: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?
A. Au.                     B. Ca.                        C. Na.                        D. Mg.

Câu 9: Số oxi hóa của sắt trong hợp chất Fe2(SO4)3 là
A. +1.                       B. +2.                          C. +3.                      D. +6.

Câu 10: Chất nào sau đây tác dụng với kim loại Na sinh ra khí H2?
A. C2H5OH.               B. CH3COOCH3.                    C. HCHO                    D. CH4.

Câu 11: X là kim loại cứng nhất, có thể cắt được thủy tinh. X là
A. Fe.                          B. W.                            C. Cu.                           D. Cr.

Câu 12: Kim loại Fe tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây?
A. NaCl.             B. NaOH.               C. HNO3 đặc nguội             D. H2SO4 loãng.

Câu 13: Nhôm bền trong không khí và nước do trên bề mặt của nhôm được phủ kín lớp chất X rất mỏng,bền. Chất X là
A. AlF3.                        B. Al(NO3)3.                       C. Al2(SO4)3.                   D. Al2O3.

Câu 14: Số nguyên tử hiđro trong phân tử metyl fomat là
A. 6                        B. 8.                          C. 4.                           D. 2.

Câu 15: Phân tử chất nào sau đây chứa nguyên tử nitơ?
A. Axit axetic                    B. Metylamin.                      C. Tinh bột.                  D.Glucozơ

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc