73. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – THPT Quốc Oai – Hà Nội (Lần 1) (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 201.38 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 90,585 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P =31; S=32; Cl=35,5;   Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; I = 127; Ba = 137

 Câu 1: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?
A. HNO3.               B. NaCl.                   C. CH3COOH.               D. NaOH.

Câu 2: Thủy phân triolein trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và muối X. Công thức củaXlà:A. C17H35COONa.                              B. CH3COONa.

C. C2H5COONa.                             D. C17H33COONa.

Câu 3: Nhúng thanh kẽm vào lượng dư dung dịch nào sau đây sẽ có ăn mòn điện hóa xảy ra?

A. FeCl3.                    B. HCl.                     C. MgCl2.                      D. CuCl2.

Câu 4: Trùng hợp chất nào dưới đây thu được polietilen?
A. CH3-CH3.            B. CH2=CH2.                C. CH≡CH.             D. CH2=CH-CH3.

Câu 5: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
A. Cu.                    B. Mg.                     C. Cr.                         D. Fe.

Câu 6: Metyl axetat có công thức cấu tạo là:
A. C2H5COOCH3.                        B. HO-C2H4-CHO.

C. HCOOC2H5.                            D. CH3COOCH3.

Câu 7: Cho các chất: tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, glucozơ, fructozơ. Số chất tham gia phản ứng tráng bạc là:
A. 4.                   B. 2.              C. 1.                        D. 3.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn m gam Al trong khí Cl2 dư, thu được 2,67 gam AlCl3. Giá trịcủa mlà:
A. 0,35. B. 0,48. C. 0,54. D. 0,27.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân.              B. Thủy phân saccarozơ chỉ thu được glucozơ.

C. Fructozơ có nhiều trong mật ong.                  D. Đường saccarozơ còn được gọi là đườngnho.

Câu 10: Trong phân tử chất nào sau đây chỉ có liên kết đơn?
A. C2H2.                B. C2H4.                        C. CH4.                      D. C6H6 (benzen).

Câu 11: Phân tử khối của alanin là:
A. 93.               B. 75.                      C. 89.                 D. 117.

 Câu 12: Chất có cùng công thức phân tử với glucozơ là:
A. Fructozơ.                B. Xenlulozơ.                 C. Saccarozơ              D. Tinh bột.

Câu 13: Dung dịch chất nào sau đây khi tác dụng với dung dịch H2SO4 vừa tạo khí, vừa tạo kết tủa?

A. Na2CO3.                  B. NaHCO3.                     C. Ba(HCO3)2.                     D. BaCl2.

Câu 14: Chất nào sau đây là chất khí ở điều kiện thường?
A. Valin.                    B. Glyxin.                   C. Metylamin.                      D. Anilin.

Câu 15: Cho 3,2 gam kim loại R (hóa trị II) tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư, thu được 10,8gam Ag. Kim loại R là:
A. Cu.                    B. Zn.                       C. Mg.                          D. Fe.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc