79. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – THPT Nguyễn Khuyến – Hồ Chí Minh (17.04) (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 240.33 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 35,760 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P =31; S=32; Cl=35,5;    Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; I = 127; Ba = 137.

Câu 1: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?
A. Alanin.               B. Axit glutamic.        C. Lysin.                      D. Metyl amin.
Câu 2: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?
A. Al.                      B. Mg.                        C. Na.                         D. Cs.

Câu 3: Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là
A. Li.                       B. Cs.                         C. Be.                         D. Os.

Câu 4: Hợp chất không bị phân hủy bởi nhiệt độ là
A. NaHCO3.                   B. Fe(OH)3.                  C. Na2CO3.                    D. CaCO3.

Câu 5: Chất nào sau đây có tính chất lưỡng tính?
A. Al2(SO4)3.                B. Al(OH)3.                   C. Ca(OH)2.                     D. Fe(OH)2.

Câu 6: Kim loại nhẹ màu trắng bạc, dễ dát mỏng và kéo sợi được dùng làm giấy gói kẹo, gói thuốc lá. là A. Ag.                            B. Fe.                              C. Cu.                             D. Al.

Câu 7: Este X được tạo bởi ancol metylic và axit metacrylic. Công thức phân tử của este X là
A. C4H6O2.                 B. C5H10O2.                 C. C4H8O2.                     D. C5H8O2

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn m gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) thu được 13,2 gam CO2 và 8,1 gam H2O. Cho m gam X tác dụng hết với dung dịch HCl dư, khối lượng muối thu được là
A. 8,15 gam .              B. 9,55 gam.             C. 11,46 gam.               D. 7,64 gam.

Câu 9: Chất nào sau đây thủy phân trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng sinh ra ancol?
A. Phenyl axetat.             B. Tripanmitin.               C. Vinyl axetat.                  D. Gly-Ala.

Câu 10: Kết tủa màu nâu đỏ xuất hiện khi cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch
A. CuSO4.                     B. HCl.                      C. FeCl3.                       D. AlCl3.

Câu 11: Chất nào sau đây khi tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư sinh ra khí NO?
A. Fe2(SO4)3.               B. Fe2O3.                 C. Fe(OH)3.                  D. Fe3O4.

Câu 12: Loại thực phẩm nào sau đây có thành phần chính là chất béo không no?
A. Lúa mì.                      B. Mỡ lợn.                 C. Dầu cọ.                    D. Lòng trắngtrứng.

Câu 13: Muốn tạo thành rượu vang người ta thực hiện quy trình lên men nước ép quả nho chín, vì trong quả nho chín chứa nhiều
A. saccarozơ.                B. glucozơ.                C. tinh bột.                  D. fructozơ.

Câu 14: Cho m gam glyxin tác dụng với lượng NaOH vừa đủ thu được 11,64 gam muối. Giá trị của m là A. 11,25.                 B. 7,50.                    C. 10,50.                       D. 9,00.

Câu 15: Số nguyên tử oxi có trong phân tử peptit Ala-Gly-Val là
A. 4.                        B. 5.                          C. 6.                             D. 3.

Câu 16: Alanin có công thức là
A. C6H5-NH2.                                        B. H2N-CH(CH3)-COOH.

C. CH3-NH2.                                          D. H2N-CH2-COOH.

Câu 17: Nhiệt phân hoàn toàn 12 gam CaCO3 thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 4,80.                   B. 6,72.                     C. 8,88.                     D. 5,60.

Câu 18: Cặp dung dịch nào sau đây khi phản ứng với nhau tạo ra kết tủa?
A. Na2CO3 và HCl.                                B. NaOH và NH4Cl.

C. NaHCO3 và Ba(OH)2.                       D. Ca(OH)2 và HNO3.

Câu 19: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?
A. Poliacrilonitrin.                                    B. Poli(etlien terephtalat).

C. Poli(vinyl clorua).                                D. Poli(metyl

Câu 20: Cho hỗn hợp Cu và Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn,thu được dung dịch X và chất rắn không tan. Cho dung dịch X vào dung dịch NaOH dư thu được kết tủa à
A. Cu(OH)2, Fe(OH)2.                              B. Cu(OH)2, Fe(OH)3.

C. Fe(OH)2, Fe(OH)3.                              D. Fe(OH)2.

Câu 21: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Các kim loại Na, K và Be đều tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường.

B. Để tách Cu ra khỏi hỗn hợp Cu và Fe ta có thể dùng lượng dư H2SO4 đặc, nóng.

C. Khí gây hiệu ứng nhà kính và tham gia quá trình quang hợp của cây xanh là khí CO.

D. Nguyên liệu chính để sản xuất nhôm trong công nghiệp là quặng boxit.

 

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc