89. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – Sở GDĐT Hải Dương (Lần 2) (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 158.52 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 58,785 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Câu 1: Chất nào sau đây không thuộc loại este?
A. CH3COONH4.            B. HCOOCH3.              C. (COOC2H5)2.           D. CH3COOCH3.

Câu 2: Chất béo nào sau đây có công thức là (C17H35COO)3C3H5?
A. Trilinolein.              B. Triolein.             C. Tripanmitin.                  D. Tristearin.

Câu 3: Trong máu người có một lượng nhỏ chất X với nồng độ hầu như không đổi khoảng 0,1%. Chất X là
A. saccarozơ.             B. glucozơ.              C. tinh bột.                     D. fructozơ.

Câu 4: Amino axit nào sau đây có 3 nguyên tử cacbon trong phân tử?
A. Axit glutamic.            B. Lysin.            C. Alanin.                D. Valin.

Câu 5: Chất nào sau đây có lực bazơ yếu nhất?
A. CH3NH2.                 B. NaOH.                C. NH3.                   D. C6H5NH2.

Câu 6: Tơ olon dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt, thường được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét. Tơ olon được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây?
A. Vinyl clorua.                B. Acrilonitrin.                C. Vinyl axetat.                 D. Etilen.

Câu 7: : Kim loại sắt tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra khí H2?
A. HNO3 loãng.                 B. CuSO4.                    C . H2SO4 đặc.                    D. HCl.
Câu 8: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?
A. Au.                     B. Hg.                   C. W.                  D. K.

Câu 9: Phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình ăn mòn kim loại thuộc loại phản ứng
A. oxi hóa – khử.                B. thủy phân.                        C. trao đổi.                   D. phân hủy.

Câu 10: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?
A. Ca.                  B. Fe.                     C. K.                     D. Mg.

Câu 11: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?
A. Fe.                  B. Al.                     C. Na.                      D. Ca.

Câu 12:Cho dung dịch chứa 9 gam glucozơ tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được a gam Ag. Giá trị của a là
A. 10,8.                    B. 21,6.                  C. 5,4.                  D. 16,2.
Câu 13: Tính cứng tạm thời của nước cứng được gây nên bởi các muối nào sau đây?
A. Ca(HCO3)2 và MgCl2.                          B. Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2.

C. Mg(HCO3)2 và CaCl2.                          D. CaCl2 và MgCl2.

Câu 14: Kim loại X màu trắng bạc, khá mềm, dễ kéo sợ, dễ dát mỏng (có thể dát được lá mỏng 0,01 mm làm giấy gói kẹo, gói thuốc lá,.). X là
A. Au.                   B. Al.                     C. Ag.                     D. Fe.

Câu 15: Công thức của sắt (II) sunfat là
A. FeSO4.                 B. Fe2(SO4)3.                          C. FeCl2.                       D. FeCl3.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc