ĐỀ DỰ ĐOÁN MINH HỌA BGD ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN NĂM 2022 Đề số 10

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 2.18 MB
✅ Lượt xem: ⭐ 94,479 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán được các thầy cô dự đoán minh họa.

Câu 1: Cho khối nón có độ dài đường cao bằng 2a và bán kính đáy bằng a. Thể tích của khối nónđãcho bằng
A. 3 2
3
 a
. B. 3 4
3
 a
. C. 3
3
 a
. D. 3 2a.

Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , SAavà SAvuônggócvớimặt phẳng đáy. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng
A. 3
6
a
. B. 3 2
3
a
. C. 3 a . D. 3
3a.

Câu 3: Trong không gian Oxyz , một vectơ chỉ phương của đường thẳng
133:
125xyzcótọađộ là
A. 1;2;5 . B. 1;3;3 . C. 1;3;3 . D. 1;2;5.

Câu 4: Với a , b là các số thực dương bất kì, 2 2
log
a
b
bằng
A. 2 2log
a
b
. B. 2
1
log
2
a
b
. C. 2 2
log a  2log b. D. log2 alog22b.

Câu 5: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A2;1;3 và B0;3;1 . Gọi là mặt phẳngtrungtrực của AB . Một vectơ pháp tuyến của  có tọa độ là
A. 2;4;1. B. 1;2;1 . C. 1;1;2 . D. 1;0;1.

Câu 6: Cho cấp số nhân un  có 1 2 u 1,u  2 . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. 2018
2019 u  2 . B. 2019
2019 u  2 . C. 2019
2019 u  2 . D. 20182019 u2

Câu 7: Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào?
A. 2
y  x  2 . B. 4 2
y  x  x  2 . C. 4 2
y  x  x 2. D. 2
yxx2.

Câu 8: Trong không gian Oxyz , cho điểm I 1;2;5 và mặt phẳng : x 2y2z20. Phươngtrình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với  là
A.      
2 2 2
x 1  y  2  z  5  3 . B.     2 2 2
x 1  y 2z 53. C.      
2 2 2
x 1  y  2  z  5  9 . D.     2 2 2
x 1  y 2z 59.
Câu 9: Cho hàm số y  f  x có đồ thị như hình vẽ dưới đây
Trên đoạn 3;3 hàm số đã cho có mấy điểm cực trị?
A. 4 . B. 5 . C. 2 . D. 3.

Câu 10: Cho f  x và g  x là các hàm số liên tục bất kì trên đoạn a;b. Mệnh đề nào sauđâyđúng?A.     d   d   d
b b
a
b
a a
f x  g x x  f x x  g x x
  
. B.     dddb ba
b
a af x  g x xf xxgxx .C.      d  d  d
b b b
a a a
f x  g x x  f x x  g x x
  
. D.     dddb ba
b
a af x  g x xf xxgxx .

Câu 11: Cho hàm số y  f  x có đồ thị như hình vẽ bên.
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng
A. 0;2. B. 2;0 . C. 3;1. D. 2;3.

Câu 12: Tất cả các nguyên hàm của hàm   1
3 2 

f x
x

A. 2 3x  2  C . B. 2
3 2
3
x  C . C. 2
3 2
3  x  C. D. 23x2C.

Câu 13: Khi đặt 3 
x t thì phương trình
1 1 9 3 30 0
    
x x
trở thành
A. 2 3t  t 10  0 . B. 2 9t  3t 10  0 . C. 2
t  t 10 0 . D. 2 2t t 10.

Câu 14: Từ các chữ số 1, 2,3,…,9 lập được bao nhiêu số có 3 chữ số đôi một khác nhau
A. 9 3 . B. 3 A9
. C. 3 9 . D. 3 C9
.
Câu 15: Cho số phức z  2  i . Trong hình bên điểm biểu diễn số phức zlà
A. M . B. Q. C. P. D. N.

Câu 16: Trong không gian Oxyz , cho hai đường thẳng 1
123:
212x yzvà2
3 1 2
:
1 1 4
x  y  z    

. Góc giữa hai đường thẳng 1 2  , bằng
A. 0 30 . B. 0 45 . C. 0 60 . D. 0 135.

Câu 17: Cho số phức z thỏa mãn z  2z  6  2i. Điểm biểu diễn số phức z có tọa độ là
A. 2;2 . B. 2;2. C. 2;2. D. 2;2.

Câu 18: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng
2 1:
1 22x y zd  
và mặt phẳngP: x  2y  z 5  0 . Tọa độ giao điểm của d và P là
A. 2;1;1. B. 3;1;2 . C. 1;3;2. D. 1;3;2

Câu 19: Bất phương trình    
2
4 2
log x  3x  log 9  x có bao nhiêu nghiệm nguyên?
A. vô số. B. 1. C. 4 . D. 3

Câu 20: Hàm số  
3 3
e y  x  x có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 2 . B. 0 . C. 3 . D. 1.
File pdf có lời giải.
Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF