ĐỀ DỰ ĐOÁN MINH HỌA BGD ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN NĂM 2022 Đề số 7

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 1.01 MB
✅ Lượt xem: ⭐ 44,102 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán được các thầy cô dự đoán minh họa.

Câu 1: Hàm số nào dưới đây có tập xác định là khoảng 0;  ?
A. 1
2 y  x . B. y  ln  x 1 . C. x y  e . D. 3yxx.

Câu 2: Tích vô hướng của hai véctơ a  2; 2;5

, b  0;1; 2

trong không gian bằng
A. 14 . B. 13. C. 10. D. 12.

Câu 3: Thể tích của khối lập phương có cạnh bằng 2 là
A. 6 B. 4 C. 8
3
D. 8
Câu 4: Tìm nghiệm của phương trình log3  x  9  3 . A. x  36 . B. x  27 . C. x 18. D. x9.

Câu 5: Trong không gian cho đường thẳng
1 1 2:
1 2 3x y z d    và chomặt phẳng P : x  y  z  4  0 . Khẳng định nào dưới đây đúng?
A. d cắt P. B. d / /(P) . C. d (P). D. d(P).

Câu 6: Mặt phẳng nào dưới đây cắt mặt cầu  
2 2 2 S : x  y  z  2x  2 y 4z 30theo thiết diệnlàmộtđường tròn ?
A. x  2y  2z  6  0 . B. x  y  z  0 . C. Cả 3 đều sai. D. x2y3z30.

Câu 7: Giá trị cực tiểu của hàm số 1 3 1
3
y   x  x  là
A. 1
3  . B. 1. C. 5
3  . D. 1.

Câu 8: Thể tích của khối lập phương cạnh bằng 2 là
A. 8 . B. 4 . C. 8
3
. D. 6.

Câu 9: Hàm số
3 y  x  3x  2 nghịch biến trên các khoảng nào sau đây?
A. ;1 và 1; B. 1; . C. 1;1. D. ;11;

Câu 10: Mệnh đề nào sau đây sai ?
A. , ln
x
x a
a dx C
a    0  a 1. B. 1
dx ln x C, x 0x  
. C. x x e dx  e  C 
. D. sin xdx  cos x C
. Câu 11: Cho số phức z  2  3i . Điểm biểu diễn số phức liên hợp của z là
A. 2; 3. B. 2;3 . C. 2; 3 . D. 2;3.

Câu 12: Cho hình lập phương ABCD.ABCD cạnh bằng a . Gọi Olà
giao điểm của AC và BD . Thể tích của tứ diện OABCbằng
A. 3
12
a
. B. 3
24
a
.
C. 3
6
a
. D. 3
4
a
. Câu 13: Trong không gian Oxyz , cho điểm M 1; 2; 3 . Phương trình mặt phẳng Pđi quaMcắtcáctrục Ox , Oy , Oz lần lượt tại A , B , C sao cho Mlà trọng tâm tamgiác ABClà
A. P: 6x  3y  2z 18  0 . B. P: 6x  3y 2z 60. C. P: 6x  3y  2z 18  0 . D. P: 6x  3y 2z 60.

Câu 14: Trong không gian Oxyz , phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểmA3; 0; 0, B0;4;0,C 0; 0;  2 là
A. 1
3 4 2
x y z
  
 
. B. 1
3 4 2
x y z
  
 
. C. 13 4 2
x y z    
. D. 1342xyz.

Câu 15: Biết rằng đường thẳng y  2x  3 cắt đồ thị hàm số
3 2
y  x  x 2x 3tại hai điểmphânbiệtAvà B, biết điểm B có hoành độ âm. Hoành độ của điểm B bằng
A. 2 . B. 0 C. 1. D. 5.

Câu 16: Cho số thực x thỏa mãn :
1
log log3 2log 3log
2
x  a  b  c (a, b, c là các số thực dương). Hãybiểu diễn x theo a, b, c. A. 3
2
c 3a
x
b  . B. 2 3
3a
x
b c  . C. 2
3ac
x
b  . D. 323acxb.

Câu 17: Thể tích V của khối hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ biết ABa, AD2a, AC’ a14làA. 3 V  6a . B. 3 14
3
a V  . C. 3 V  a 5 . A. 3 V2a.

Câu 18: Cho lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng b . Thể tích của khối cầuđi quacác đỉnh của lăng trụ bằng
A.  
3 1 2 2 4 3
18 3
V  a  b . B.  3
2 2 4 318 3
V ab
 . C.  
3 1 2 2 4
18 3
V  a  b . D. 3
2 2 4 318 2
V ab
 .

Câu 19: Số các đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 2
3 2
1
x
y
x
 A. 3. B. 0 . C. 1. D. 2.

Câu 20: Một kĩ sư nhận lương khởi điểm là 8.000.000 đồng/tháng. Cứ sau 2nămlương mỗi thángcủakĩsư đó lại tăng thêm 10% so với mức lương hiện tại. Tính tổng số tiền T(đồng) kĩ sưđónhậnđược sau 6 năm làm việc. A. 635.520.000 . B. 696.960.000 . C. 633.600.000 . D. 766.656.000

File pdf có lời giải.
Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF