ĐỀ DỰ ĐOÁN MINH HỌA BGD ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN NĂM 2022 Đề số 8

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 1.02 MB
✅ Lượt xem: ⭐ 67,250 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán được các thầy cô dự đoán minh họa.

Câu 1: Thể tích khối hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt a, 2a,3a bằng
A. 3 2a . B. 3 8a . C. 3 4a . D. 3 6a

Câu 2: Cho hàm số y  f  x có bảng biến thiên như sau:
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng ;1. B. Điểm cực đại của đồ thị hàmsốlàx1.C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 1;3. D. Giá trị cực tiểu của hàmsố là 1.

Câu 3: Trong không gian Oxyz , cho A1;1;3,B3;1;1 . Gọi Glà trọng tâmtamgiác OAB, OGcó độ dài bằng:
A. 2 5
3
. B. 2 5
5
. C. 3 5
3
. D. 352.

Câu 4: Cho hàm số y  f  x có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàmsố yf xđạtcựcđại tại điểm nào sau đây?
A. x  1. B. x  2. C. x 1. D. x2.

Câu 5: Với các số thực dương a, b bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. log(ab)  log a.logb.B. 
log
log
log
a a
b b
. C. log(ab)  log a  logb . D. log  logloga b ab
. Câu 6: Cho  
5
1
f x dx  6 
và  
5
1
g x dx  8 
. Giá trị của:    
5
1
4 f x  g x  dx
 
bằng:
A. 16. B. 14. C. 12. D. 10.
Câu 7: Cho khối trụ có thiết diện qua trục là hình vuông cạnh a . Thể tích khối trụ là:
A. 3
4
 a
. B. 3
3
a
. C. 3
12
a
. D. 3 a.

Câu 8: Giải bất phương trình 1  
2
log 3x 1  0 . A. 1
2
x  . B. 2
3
x  . C. 2
3
x  . D. 1233x.

Câu 9: Trong không gian Oxyz , viết phương trình đoạn chắn mặt phẳng đi quacácđiểmA2,0,0; B0,3,0; C0,0,2. A. 1
2 3 2
x y z
   . B. 1
2 3 2
x y z
  

. C. 13 2 2
x y z
  
. D. 1223xyz.

Câu 10: Cho hàm số f  x liên tục trên  và  
6
0
f x dx 10 
, thì  
3
0
f 2x dx

bằng:. A. 30. B. 20 . C. 10 . D. 5.

Câu 11: Trong không gian Oxyz , đường thẳng
2
3
2
x t
y t
z t
  

  

   
đi qua điểm nào sau đây?
A. A1;2;1 . B. A3;2;1 . C. A3;2;1 . D. A3;2;1.

Câu 12: Cho n và k là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn k  n . Mệnh đề nào dưới đâyđúng?A. !
!( )!
kn n A
k n k 

. B. 1
1 1 (1 )
k k k Cn Cn Cn k n

      . C. 1 (1 )
k k Cn Cn k n
    .D. !
( )!
kn n C
n k 

. Câu 13: Cho cấp số nhân un  có 1
1
3, 2
u q 
  . Khi đó 3
256
là số hạng thứ mấy?
A. Thứ 8 . B. Thứ 9. C. Thứ 7 . D. Thứ6.

Câu 14: Điểm biểu diễn số phức liên hợp của số phức z  2 3i là
A. M 2;3. B. M 2;3. C. M2;3. D. M2;3.

Câu 15: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị hàm số nào dưới đây?
A.   
4 2 y x 2x . B.   
4 2 y x 4x . C.  1 4 2 2
4
y x x . D. 4 2yx3x.
Câu 16: Hàm số y  f(x) có đồ thị như hình vẽ
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  f  x trên đoạn  2;1lầnlượt làf0và f 2 . B. Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số f  x trên đoạn 
  2;1lần lượt làf2,f 1 . C. Hàm số không có cực trị. D. Hàm số nhận giá trị âm với mọi x . Câu 17: Cho hàm số y  f  x có       
3 2
f ‘ x  x x 1 3 x x  5 . Số cực tiểu của đồ thị hàmsốlàA. 4 . B. 1. C. 2 . D. 3.

Câu 18: Cho số phức z thỏa mãn phương trình    
2 3 2i z  2  i  4 i . Tọa độ điểmMbiểudiễnsốphức z là
A. M 1;1  . B. M 1;1. C. M1;1 . D. M1;1.

Câu 19: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A1;1;0 và B1;3;2. Phương trình của mặt cầuđườngkính AB là
A.      
2 2 2
x 1  y 1  z  0  2 . B.     2 2 2
x 1  y 2z 12. C.      
2 2 2
x 1  y  3  z  2  5 . D.     2 2 2
x 1  y 3z 22.

Câu 20: Cho 2 3
log 5  a; log 5  b . Khi đó 5
log 6 tính theo a và b là:
A. a  b . B. ab
a  b
. C. a b
ab

. D. 2 2ab.
File pdf có lời giải.
Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF