ĐỀ DỰ ĐOÁN MINH HỌA BGD ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN NĂM 2022 Đề số 9

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 1.11 MB
✅ Lượt xem: ⭐ 42,673 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán được các thầy cô dự đoán minh họa.

Câu 1: Tập nghiệm của phương trình
2 4 1
2
16
x x  . A. 2;4 . B. 1;1 . C. 0;1. D. 2;2.

Câu 2: Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức z có môđun bằng
A. 1. B. 5 . C. 13 . D. 13.

Câu 3: Họ nguyên hàm của hàm số f  x  cos x  x là
A. 1 2 sin
2
x  x C . B. 1 2 sin
2  x  x C . C. 2 sin x  x C. D. sinx1C.

Câu 4: Thể tích của khối cầu đường kính 2a bằng
A. 3 32 . B. 3 4
3
 a
. C. 3 4a . D. 3 323a.

Câu 5: Cho cấp số nhân un  , tìm công bội q biết 1 u  2 , 2 u  8 . A. q 10 . B. q  4 . C. q  4. D. q12.

Câu 6: Cho hàm số y  f  x có bảng biến thiên như sau. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. 1;4. B. 1;2 . C. 5;2 . D. ;1.

Câu 7: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng P: 2x  y  3z 1 0 có một véctơ pháp tuyếnlàA. n  3;1;2.  B. n  1;3;1.  C. n  2;1;3.  D. n2;1;3.
Câu 8: Với a là số thực dương tùy ý, 2
log
100
a
bằng
A. 2log a 10. B.   1
log 2 . 2
a  C. 2log a  2 . D. loga5.

Câu 9: Cho  
5
2
f x dx  3 
và  
7
5
f x dx  9 
, khi đó  
7
2
f x dx

bằng
A. 12. B. 6 . C. 3. D. 6.

Câu 10: Đồ thị như hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây.
A. 4 2
y  x  x 1. B. 3 y  x  3x  2 . C. 4 2
y  x  x 1. D. 3yx3x2.

Câu 11: Trong không gian Oxyz đường thẳng
1 2
: 4
2
x t
d y t
z t
  

   

  
đi qua điểm nào dưới đây?
A. N 1; 4;0 . B. M 2;1;2. C. P2;1;1. D. Q1;4;2.

Câu 12: Cho hàm số y  f  x có đồ thị như hình vẽ.
Cực tiểu của hàm số đã cho bằng
A. 1. B. 2
3
. C. 1. D. 2.

Câu 13: Có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh trong 36 học sinh?
A. 3 36 . B. 36 3 . C. 3 C36
. D. 3 A36
Câu 14: Thể tích của một khối chóp có diện tích đáy là B và chiều cao h được tính bằng côngthứcA. 1
2
V  Bh . B. V  Bh . C. BV
h  . D. 13VBh.

Câu 15: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu        
2 2 2 S : x 1  y  2 z 316. Bánkínhcủamặtcầu bằng
A. 8 . B. 16. C. 4 . D. 9.

Câu 16: Hàm số    
2
f x  ln x  x  2 có đạo hàm
A.   2
2 2
‘ 2
x
f x
x x

 
. B.   2
2 1
‘ 2
x
f x
x x

 
.C.    2
2
2 1′ 2x
f x
x x
.D. 21’ 2f xxx.

Câu 17: Trong không gian Oxyz , mặt phẳng  cắt các trục Ox , Oy , Oz lần lượt tại 3điểmA2;0;0, B0;3;0, C0;0;4. Khoảng cách từ Ođến  bằng
A. 61
12
. B. 4 . C. 3 . D. 126161.

Câu 18: Đặt 6 m  log 2
, 6 n  log 5
. Khi đó, 3
log 5
bằng
A. 1
n
m 
. B. 1
n
m 
. C. 1
n m. D. mn.

Câu 19: Cho hàm số y  f  x . Đồ thị hàm số y  f  x trên khoảng 1;2 như hình vẽ bên.
Số điểm cực tiểu của hàm số y  f  x trên khoảng 1;2 là
A. 0 . B. 1. C. 3 . D. 2.

Câu 20: Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.ABC có tất cả các cạnh đều bằng a. Góc giữaACvàBB bằng
A. 0 45 . B. 0 60 . C. 0 30 . D. 0 90.
File pdf có lời giải.
Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF