Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 – Môn HÓA HỌC – Đề 3

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 261.81 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 68,808 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Câu 1. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?
A. NaOH.                       B. HCOOH.                        C. HF.                          D. KNO3.

Câu 2. Aminoaxit nào sau đây có 2 nhóm cacboxyl (COOH) trong phân tử là
A. Axit glutamic.                  B. Glyxin.                      C. Alanin.                   D. Lysin.

Câu 3. Trong hợp chất, kim loại kiềm có số oxi hóa là
A. +2.                         B. +1.                              C. +3.                              D. +4.

Câu 4. Trong y tế, khí X được hóa lỏng dùng để làm chất duy trì hô hấp cho bệnh nhân. Khí X đó là

A. CO2.                      B. N2.               C. H2.                      D. O2.

Câu 5. Trùng ngưng axit ađipic và hexametylen điamin tạo thành polime có tên gọi là
A. tơ capron.                   B. tơ nilon-6.                         C. tơ visco.                      D. tơ nilon-6,6.

Câu 6. Cho Zn tác dụng với HCl trong dung dịch tạo thành khí H2 và muối X. Chất X là
A. ZnCl3.                      B. ZnCl2.                             C. ZnCl6.                           D. ZnCl.

Câu 7. Axit stearic được dùng làm cứng xà bông, đặc biệt là xà bông làmtừ thực vật. Công thức của axit stearic là
A. C2H5COOH.                   B. HCOOH.                C. C17H33COOH.                 D. C17H35COOH.

Câu 8. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?
A. Au.                             B. Ca.                            C. Na.                       D. Mg.

Câu 9. Chất X có công thức là FeO. Tên gọi của X là
A. sắt(II) hiđroxit.                 B. sắt(II) oxit.                     C. sắt(III) hiđroxit.                  D . sắt(III) oxit.

Câu 10. Cho phenol (C6H5OH) tác dụng với Br2 trong dung dịch, thu được kết tủa màu
A. vàng.                     B. đen.                       C. trắng.                       D. xanh.

Câu 11. X là kim loại có khối lượng riêng lớn nhất trong tất cả các kim loại. X là
A. Fe.                      B. Cr.                        C. Cu.                            D. Os.

Câu 12. Kim loại Fe tan được trong dung dịch chất nào sau đây?
A. H2SO4 loãng.                    B. NaOH.                            C. MgCl2.                      D. HNO3 đặc, nguội.

Câu 13. Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH?
A. Al.                      B. Fe.                       C. Cu.                     D. Mg.

Câu 14. Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc loại
A. cacbohiđrat.                   B. axit cacboxylic.                       C. este.                      D. aminoaxit.

Câu 15. Amin CH3CH2NH2 có tên thay thế là
A. metylamin.                  B. etanamin.                   C. etylamin.                    D. đimetylamin.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc