Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 – Môn HÓA HỌC ĐỀ SỐ 19 (Theo ĐHQG TPHCM-9)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 486.53 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 29,962 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử soạn theo hướng đánh giá năng lực năm 2021-2022 môn Hóa học ( Theo ĐHQGHN)

Bộ đề gồm nhiều loại câu hỏi được phân theo cấp độ đánh giá năng lực, giúp các bạn có thể xác định được năng lực của mình.

Câu 1(TH): Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 4 electron ở lớp L (lớp thứ hai). Số
proton có trong nguyên tử X là
A. 7.                  B. 6.                 C. 8.                      D. 5.
Câu 2(TH): Cho phản ứng hóa học sau ở trạng thái cân bằng: H2 (k) + I2 (k) ⇄ 2HI (k) Cân bằng này có nhiệt phản ứng theo chiều thuận âm, ∆H < 0 (phản ứng tỏa nhiệt). Trường hợp nào sau đây không làm chuyển dịch cân bằng của phản ứng?
A. Tăng nồng độ khí H2 lên gấp đôi.                 B. Tăng áp suất của hệ.
C. Tăng nhiệt độ của hệ.                                   D. Tăng nồng độ khí HI lên gấp đôi.
Câu 3(VD): Mentol là chất tự nhiên có trong tinh dầu bạc hà, tạo cảm giác mát khi bôi lên da hoặc các
mô trong khoang miệng. Khi phân tích thành phần mentol cho thấy tỉ lệ về khối lượng của cacbon, oxi và
hiđro lần lượt là 2,1 : 0,28 : 0,35. Biết mentol có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất.
Công thức phân tử của mentol là
A. C4H8O.                    B. C8H16O.                   C. C10H20O.                        D. C6H12O.
Câu 4 (TH): Cho các chất sau:
(1) ClH3NCH2COOH;
(2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH;
(3) CH3-NH3NO3;
(4) (HOOCCH2NH3)2SO4;
(5) ClH3NCH2-CONH-CH2-COOH;
(6) CH3COOC6H5.
Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch NaOH (dư, đun nóng) thu được dung dịch chứa hai muối là
A. 4.                      B. 3.                     C. 5.                             D. 6.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 91 đến 93
Sự điện phân là quá trình oxi hóa – khử xảy ra trên bề mặt các điện cực khi có dòng điện một chiều đi qua
chất điện li nóng chảy hoặc dung dịch chất điện li nhằm thúc đẩy một phản ứng hóa học mà nếu không có
dòng điện, phản ứng sẽ không tự xảy ra. Trong thiết bị điện phân khi điện phân dung dịch:
+ Anot của thiết bị là nơi xảy ra bán phản ứng oxi hóa. Anot được nối với cực dương của nguồn điện một
chiều.
+ Catot của thiết bị là nơi xảy ra bán phản ứng khử. Catot được nối với cực âm của nguồn điện một chiều.
Cho dãy điện hóa sau:
Thí nghiệm 1: Một sinh viên thực hiện quá trình điện phân dung dịch NaCl bão hòa bằng hệ điện phân sử
dụng các điện cực than chì và có màng ngăn xốp. Sau một thời gian bạn sinh viên ngắt dòng điện và thu
được dung dịch X.
Thí nghiệm 2: Sinh viên đó tiếp tục thực hiện điện phân theo sơ đồ như hình bên.
– Bình (1) chứa 100 ml dung dịch CuSO4 1M.
– Bình (2) chứa 100 ml dung dịch AgNO3 1M.
Sau thời gian t giây, sinh viên quan sát thấy ở bình (2) bắt đầu xuất hiện khí. Biết trong hệ điện phân nối
tiếp, số điện tử truyền dẫn trong các bình là như nhau. Nguyên tử khối của Cu và Ag lần lượt là 64 và 108
đvC.
Câu 5(TH): Trong thí nghiệm 1, bán phản ứng xảy ra tại catot là
A. Na++ 1e → Na.                                    B. Na → Na++ 1e.

C. 2H2O + 2e → H2 + 2OH-.                    D. 2H2O → 4H++ O2 + 4e.
Câu 6(TH): Trong thí nghiệm 1, phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dung dịch X?
A. Dung dịch X làm phenolphtalein chuyển sang màu xanh.
B. Dung dịch X làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng.
C. Dung dịch X làm quỳ tím chuyển sang màu hồng.
D. Dung dịch X không làm phenolphtalein hay quỳ tím đổi màu.
Câu 7(VD): Trong thí nghiệm 2, số gam kim loại Cu bám lên điện cực trong bình (1) tại thời điểm t giây là
A. 3,2 gam.            B. 4,8 gam.               C. 6,4 gam.                   D. 12,8 gam.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 94 đến 96
Khi thay nhóm -OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm -OR thì được este. Este thường có
mùi thơm dễ chịu của các loại hoa quả khác nhau và được ứng dụng trong mỹ phẩm, thực phẩm…
Để điều chế este của ancol, người ta thường thực hiện phản ứng este hóa giữa axit hữu cơ đơn chức
(CnHmO2) và rượu thu được este và nước.
Để điều chế este của phenol, người ta phải dùng anhiđrit axit hoặc clorua axit tác dụng với phenol thu
được este.
Câu 8(VD): Phản ứng điều chế phenyl axetat nào sau đây chưa chính xác?
A. C6H5OH + CH3COCl → CH3COOC6H5 + HCl.
B. C6H5OH + CH3COBr → CH3COOC6H5 + HBr.
C. C6H5OH + CH3COOH → CH3COOC6H5 + H2O.
D. C6H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOC6H5 + CH3COOH.

Câu 9(VD): Để điều chế etyl axetat trong phòng thí nghiệm, người ta lắp dụng cụ như hình vẽ bên:
Hóa chất được cho vào bình 1 trong thí nghiệm trên gồm
A. CH3COOH và CH3OH.                           B. CH3COOH và C2H5OH.
C. CH3COOH, CH3OH và H2SO4 đặc.      D. CH3COOH, C2H5OH và H2SO4 đặc.
Câu 10(VD): Tiến hành thí nghiệm điều chế etyl axetat theo các bước sau đây:
Bước 1: Cho 1 ml C2H5OH, 1 ml CH3COOH và vài giọt dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm.
Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng 5 – 6 phút ở 65 – 70°C.
Bước 3: Làm lạnh, sau đó rót 2 ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm.
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong thí nghiệm trên, có thể thay C2H5OH bằng C6H5OH.
B. Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm tách thành hai lớp.
C. Có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch NaOH bão hòa.
D. Sau bước 2, trong ống nghiệm chứa sản phẩm hữu cơ duy nhất là CH3COOC2H5.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF