Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 – Môn HÓA HỌC ĐỀ SỐ 3 (Theo ĐHQGHN-3)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 540.27 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 42,626 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử soạn theo hướng đánh giá năng lực năm 2021-2022 môn Hóa học ( Theo ĐHQGHN)

Bộ đề gồm nhiều loại câu hỏi được phân theo cấp độ đánh giá năng lực, giúp các bạn có thể xác định được năng lực của mình.

Câu 1(VDC): Biết 0,05 mol hiđrocacbon X mạch hở l m m t m u v a đ dun d ch ch a m am brom cho ra s n ph m c h m l n brom đạt 6 ,56 n th c ph n t c a X v i tr m lần l t là
A. C5H10 và 4 gam.                        B. C5H8 và 16 gam.

C. C5H8 và 8 gam.                           D. C5H10 và 8 gam.
Câu 2 (VDC): Cho biết nồn độ dung d ch bão hòa KAl(SO4)2 ở 200C là 5,56%. L y m gam dung d ch bão hòa KAl(SO4)2.12H2O ở 20o để đun n n cho bay hơi 200 am n ớc, phần còn lại làm lạnh đến 200C. Tính khối l ng tinh thể KAl(SO4)2.12H2O kết tinh?
A. 22,95 gam.                      B. 22,75 gam.                      C. 23,23 gam.                          D. 23,70 gam.
Câu 3 (VD): Để chu n độ 10 ml dung d ch FeSO4 trong dung d ch có H2SO4 loãn l m m i tr ờng, thì cần dùng hết 20 ml dung d ch KMnO4 0,025M, nồn độ mol dung d ch FeSO4 là
A. 0,25M.                        B. 0,5M.                      C. 0,2M.                     D. Kết qu khác.
Câu 4 (VD): α-amino axit X ch a một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 10,68 gam X tác dụng với axit H l d , thu đ c 15,06 gam muối khan. Công th c c u tạo thu gọn c a X là
A. H2NCH2COOH.                     B. CH3CH2CH(NH2)COOH.
C. CH3CH(NH2)COOH.             D. H2NCH2CH2COOH.
Câu 5 (VD): Hình vẽ mô t qu trình điều chế khí metan trong phòng thí nghiệm:
Một học sinh dựa vào thí nghiệm trên đã nêu ra c c ph t biểu sau:
(a) Khí metan dễ tan tron n ớc nên cần ph i thu bằn ph ơn ph p đ y n ớc.
(b) Các ch t rắn trong X có thể là CaO, NaOH, CH3COONa.
(c) Ống nghiệm đựng ch t rắn khi lắp cần ph i cho miện hơi chúc xuốn d ới.
(d) Khi kết thúc thí nghiệm ph i tắt đèn cồn tr ớc rồi mới tháo ống dẫn khí.
(e) CaO là ch t b o vệ ống th y tinh, tránh b nóng ch y.
A. 2.                  B. 1.                          C. 4.                         D. 3.
Câu 6 (TH): Cho các nhận đ nh sau:
(1) Ch t dẻo là vật liệu polime có tính dẻo.
(2) Tơ đ c chia làm 2 loại: tơ nh n tạo v tơ tổng h p.
(3) Polietilen có c u trúc phân nhánh.
(4) Tơ poliamit kém bền tron m i tr ờng kiềm.
(5) Cao su là vật liệu polime c tính đ n hồi.
(6) Tơ nitron thuộc loại tơ vinylic
Số nhận đ nh đúng là
A. 4.                 B. 3.                     C. 5.                    D. 2.
Câu 7 (VD): Nhiệt phân hoàn toàn 23,15 gam hỗn h p muối KNO3 và NH4NO3 N n tụ toàn bộ hơi n ớc thu đ c hỗn h p khí với tỉ lệ nN2O : nO2 = 4 : 3. Phần trăm khối l ng muối KNO3 trong hỗn h p là
A. 34,56%.                B. 65,44%.                       C. 43,63%.                    D. 56,37%.
Câu 8 (TH): Có 4 dung d ch: natri clorua (Na l), r u etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali
sunfat (K2SO4) đều có nồn độ 0,1 mol/lít. Dung d ch ch a ch t tan có kh năn dẫn điện tốt nh t là
A. C2H5OH.                   B. K2SO4.                      C. CH3COOH.                       D. NaCl.
Câu 9 (TH): H2O2 phân h y chậm trong dung d ch ở nhiệt độ th ờng theo ph n ng sau:
2H2O2 → 2H2O + O2↑ Khi thêm vào dung d ch này một ít bột MnO2, th y bọt khí oxi thoát ra r t mạnh. Sau khi ph n ng kết thúc, MnO2 vẫn còn nguyên vẹn. Vai trò c a MnO2 trong ph n ng trên là
A. ch t c chế.                  B. ch t tham gia ph n ng.                C. ch t xúc tác.                     D. ch t hút m.
Câu 10 (VDC): Đốt cháy hoàn toàn 6,46 gam hỗn h p E gồm ba este no, mạch hở X, Y, Z (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol, MX < MY < MZ < 248) cần v a đ 0,235 mol O2, thu đ c 5,376 lít khí CO2. Cho 6,46 gam E tác dụng hết với dung d ch NaOH (l y d 20 so với l ng ph n ng) rồi ch n c t dung d ch, thu đ c hỗn h p hai ancol đồn đẳng kế tiếp và hỗn h p ch t rắn khan T Đốt cháy hoàn toàn T, thu đ c Na2CO3, CO2 và 0,18 gam H2O. Phân t khối c a Y là
Đáp án: ………………………………

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF