Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 – Môn HÓA HỌC ĐỀ SỐ 4 (Theo ĐHQGHN-4)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 557.73 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 45,025 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử soạn theo hướng đánh giá năng lực năm 2021-2022 môn Hóa học ( Theo ĐHQGHN)

Bộ đề gồm nhiều loại câu hỏi được phân theo cấp độ đánh giá năng lực, giúp các bạn có thể xác định được năng lực của mình.

Câu 1(VD): Cho hỗn hợp chất rắn gồm CaC2, Al4C3, Ca vào nước dư thu được hỗn hợp X gồm 3 khí( trong đó có 2 khí có cùng số mol). Lấy 8,96 lít hỗn hợp X (đktc) chia làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho vào dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư), sau phản ứng thu được 24 gam kết tủa. Phần 2 cho qua Ni (đun nóng) thu được hỗn hợp Y. Thể tích O2 (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn Y là
A. 8,96 lít.                B. 5,60 lít.                   C. 16,80 lít.                D. 8,40 lít.
Câu 2 (VD): Pha chế , gam dung dịch Cu O4 o h a ở oC un nóng dung dịch nà cho đến khi có , gam nước a h i, sau đó để ngu i đến 2 oC ính số gam tinh thể Cu O4.5H2O kết tinh Biết rằng đ tan của Cu O4 trong nước ở 2 oC và oC lần lượt là 2 ,2 gam và , gam
A. 26,25 gam.            B. 25,00 gam.               C. 28,75 gam.                  D. 27,35 gam.
Câu 3 (VD): Nung 0,935 gam quặng cromit với chất oxi hóa để oxi hóa toàn b crom thành CrO4 2-
.Hòa tan sản phẩm vào nước, phân hủy hết chất oxi hóa, axit hóa dung dịch bằng H2SO4 rồi thêm 50,0 ml dung dịch FeSO4 , M vào ể chuẩn đ FeSO4 dư cần 14,85 ml dung dịch KMnO4 0,004M. Hàm lượng crom có trong quặng là
A. 7,97%.                 B. 6,865%.                     C. 15,9%.                         D. 3,43%.
Câu 4 (VD): Cho a gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và valin phản ứng với 100 ml dung dịch HCl M thu được dung dịch Y ể phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y cần 380 ml dung dịch KOH 0,5M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X rồi cho sản phẩm chá vào ình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng khối lượng dung dịch trong bình giảm 43,74 gam. Giá trị của a là
A. 7,57.                      B. 8,85.                    C. 7,75.                  D. 5,48.
Câu 5 (TH): Tiến hành thí nghiệm theo các ước sau:
Bước 1: Cho vào hai bình cầu mỗi bình khoảng 6 ml g 25% vào bình thứ nhất, khoảng 12 ml dung dịch
NaOH 35% vào bình thứ hai.
Bước 3: Lắc đều cả hai bình, lắp ống sinh hàn rồi đun sôi nhẹ trong khoảng thời gian 5 – phút, sau đó để
ngu i.
Phát biểu nào sau đâ đúng?
A. Ở ước , trong hai ình đều xảy ra phản ứng xà phòng hóa.
B. Ở ước 3, có thể tha đun sôi nhẹ bằng ngâm ống nghiệm trong nước nóng.
C. au ước 2, cả hai ình đều tạo dung dịch đồng nhất.
D. Ở ước 3, vai trò của ống sinh hàn là tăng tốc đ phản ứng.
Câu 6 (TH): Polime nào sau đâ có chứa nguyên tố nit ?
A. Poli utađien B. Poli(vinyl clorua). C. Xenluloz D. Protein.
Câu 7 (VD): Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp Al(NO3)3 và Fe(NO3)2 thu được 47,3 gam chất rắn Y. Hòa tan Y trong dung dịch NaOH thấy có 0,3 mol NaOH phản ứng. Khối lượng hỗn hợp muối là
A. 88,8. B. 135,9. C. 139,2. D. 69,6.
Câu 8 (TH): Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ:
Ban đầu trong cốc chứa nước vôi trong. Sục rất từ từ CO2 vào cốc cho tới dư Hỏi đ sáng của óng đèn tha đổi như thế nào?
A. Giảm dần đến tắt rồi lại sáng tăng dần.               B. ăng dần rồi giảm dần đến tắt.
C. ăng dần.                                                              D. Giảm dần đến tắt.
Câu 9 (TH): Cho cân bằng sau: C(r) + H2O (k) ⇄ CO(K) + H2 (k) (ΔH > ) Yếu tố nào sau đâ không
làm chuyển dịch cân bằng?
A. ăng lượng h i nước.            B. Thêm khí H2 vào.          C . Dùng chất xúc tác.                 D. ăng nhiệt đ .
Câu 10 (VDC): Este X hai chức, mạch hở, tạo bởi m t ancol no với hai axit cacbox lic no, đ n chức. Este Y ba chức, mạch hở tạo bởi glixerol với m t axit cac ox lic không no, đ n chức (phân tử có hai liên kết π) ốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X và Y cần vừa đủ 0,5 mol O2 thu được 0,45 mol CO2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,16 mol E cần vừa đủ 210 ml dung dịch NaOH 2M thu được hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và hỗn hợp ba muối, trong đó tổng khối lượng hai muối của hai axit no là a gam. Giá trị của a là
Đáp án: …………………………………………

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF