Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 – Môn Toán ĐỀ SỐ 14

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 601.43 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 24,850 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán  theo hướng đánh giá năng lực.

Câu 1 (NB): Dựa vào bảng sau hãy cho biết các loại nước của nhãn hiệu Vfresh chiếmtỉ lệ người dùngcao nhất đặc biệt là sản phẩm nước cam ép chiếm bao nhiêu phần trăm?
A. 50,9% B. 69,3% C. 42,3% D. 32,1%

Câu 2 (TH): Một chất điểm chuyển động có phương trình là 2
s  t  2t 3 (t tính bằng giây, stínhbằngmét). Khi đó vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm t  5 giây là
A. 15m / s B. 38m / s C. 5m/ s D. 12m/ s

Câu 3 (NB): Số nghiệm của phương trình
1 25 5 0
  
x x

A. 1 B. 2 C. 0 D. 3
Câu 4 (TH): Hệ phương trình sau có bao nhiêu nghiệm?
3 2 2 3
1 0
  

   
x x
x y
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 5 (TH): Trong mặt phẳng Oxy, gọi A,B,C lần lượt là các điểmbiểu diễncácsốphức1 2 3 z  3i;z  2  2i;z  5i . Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Khi đó điểmGbiểudiễnsốphức là
A. z  1 i B. z  1 2i C. z 1 2i D. z2i
Câu 6 (TH): Trong không gian Oxyz, cho các điểm A1;1;2 và đường thẳng
1: 112xtdytzt. Phươngtrình mặt phẳng qua A và vuông góc với d là:
A. x  y  z  2  0 B. x  y  2z  6  0 C. x  y  2z  6 0 D. xyz20

Câu 7 (NB): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , hình chiếu của điểm M1;3;5trêntrụcOxcótọađộ là:
A. 0;3;5 B. 1;0;0 C. 1;0;5 D. 0;0;5

Câu 8 (NB): Điều kiện của bất phương trình 2
1
2
4
 

x
x

A. x  2 B. x  2 C. x  2 D. x0

Câu 9 (TH): Cho 0
2

   thỏa mãn sin 2 sin 2. 2
  
     
 
Tính tan4 
 
  x ?
A. 9 4 2
7  
B. 9 4 2
7 
C. 9 4 2
7

 D. 9427

Câu 10 (VD): Một đội công nhân trồng cây xanh trên đoạn đường dài 5,27 kilomet. Cứ 50mét trồngmộtcây. Hỏi có bao nhiêu cây được đội công nhân trồng trên đoạn đó (cây đầu tiên được trồngởngayđầuđoạn đường)?
A. 107 B. 105 C. 106 D. 108
Câu 11 (TH): Biết F  x là một nguyên hàm của hàm số   1
2 1
f x
x
và 123ln32F. TínhF 3 . A.   1
3 ln 5 5
2
F   . B.   1
3 ln 5 3
2
F   . C. F 3  2ln 5 5 D. F32ln53

Câu 12 (VD): Có bao nhiêu giá trị nguyên của m0;2018 để bất phương trình
2 421xmeecónghiệm với mọi x ?
A. 2016 B. 2017 C. 2018 D. 2019
Câu 13 (TH): Một vật chuyển động chậm dần với vận tốc v t 160 10t m/ s. Tính quãngđườngmàvật di chuyển từ thời điểm t  0s đến khi vật dừng lại. A. 1,28m B. 12,8m C. 128m D. 1280m

Câu 14 (TH): Một người gửi ngân hàng 100 triệu với lãi suất 0,5% một tháng. Biết rằng nếukhôngrúttiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tínhlãi chothángtiếp theo. Sau ít nhất bao nhiêu tháng, người đó có nhiều hơn 125 triệu?
A. 45 tháng B. 46 tháng C. 47 tháng D. 44 tháng
Câu 15 (TH): Tìm tập nghiệm của bất phương trình 2   2  
3 3
log 3x  log 2x 7là:
A. ;7 B. 7; C. 13
0; 4
 
 
  D. 0;7

Câu 16 (TH): Gọi D1  là hình phẳng giới hạn bởi các đường y  2 x, y 0và x2020, D2làhìnhphẳng giới hạn bởi các đường y  3x, y  0 và x  2020 . Gọi 1 2 V ,Vlần lượt là thể tích khối trònxoaytạo thành khi quay D1  và  D2  xung quanh trục Ox. Tỉ số
1
2
V
V
bằng:
A. 4
3
B. 2 3
3
C. 2
3
D. 63

Câu 17 (VD): Tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số  1 3 2 143
y  x mxmxđồngbiếntrên1;5 là:
A. 1
2
2
 m  B. m  2 C. 1
2
m D. m

Câu 18 (TH): Cho số phức z thỏa mãn 1 3i z 5  7i . Khi đó số phức liên hợp của z là
A. 13 4
5 5
z   i B. 13 4
5 5
z    i C. 13 4
5 5
z    i D. 13455z

iCâu 19 (VD): Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn z 1 z i là đường thẳngA. x  y  0 B. x  y 1 0 C. x  y 1 0 D. xy0Câu 20 (VD): Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật có hai cạnh nằmtrênđườngthẳng có phương trình lần lượt là 2x  y  3  0 ; x  2y  5  0 và tọa độ một đỉnh là 2;3. Diệntíchhình chữ nhật đó là:
A. 12
5
(đvdt) B. 16
5
(đvdt) C. 9
5
(đvdt) D. 125(đvdt)
Tài liệu có đáp án.

Chúc bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF