Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 – Môn Toán ĐỀ SỐ 20

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 523.16 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 61,145 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán  theo hướng đánh giá năng lực.

Câu 41 (VD): Cho đường cong   3
:
1 


x C y
x
và đường thẳng d :y  x 3m. Tìmtất cả cácgiátrịcủam để d và C cắt nhau tại hai điểm phân biệt A,B sao cho trung điểm I của đoạn thẳngABcóhoànhđộ bằng 3. A. m  1. B. m  2 . C. m  0 . D. m1. Câu 42 (VD): Cho các số phức z thỏa mãn z  2 . Biết rằng tập hợp các điểmbiểudiễnsốphứcw  3 2i  4  3iz là một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó
A. r  5 . B. r  2 5 . C. r 10 . D. r 20.

Câu 43 (VD): Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểmcủa AA’, BC, CD.Mặt phẳng (MNP) chia khối hộp thành hai phần có thể tích là 1 2 V ,V . Gọi V1
là thể tích phầnchứađiểmC.Tỉ số
1
2
V
V
bằng
A. 119
25
. B. 3
4
. C. 113
24
. D. 119425.

Câu 44 (VD): Trong các mặt cầu tiếp xúc với hai đường thẳng 1 2
82: 2, : 6;4210x t xty t ytz t ztphương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất là
A.      
2 2 2
x 1  y  5  z  3  70. B.      
2 2 2
x 1  y  5  z 330. C.      
2 2 2
x 1  y  5  z  3  35. D.      
2 2 2
x 1  y  5  z 335.

Câu 45 (TH): Biết rằng
2 3
2
1
1
ln 3 ln 2 
  

 x dx a b c
x x
với a,b,c là các số hữu tỉ. Tính 2a3b4c.A. 5 B. 19 C. 5 D. 19
Câu 46 (VD): Đề thi kiểm tra 15 phút có 10 câu trắc nghiệm, mỗi câu có bốn phương án trả lời, trongđócó một phương án đúng, trả lời đúng mỗi câu được 1,0 điểm. Mỗi thí sinh làmcả 10 câu, mỗi câuchọnmột phương án. Tính xác suất để thí sinh đó đạt từ 8,0 điểm trở lên. A. 10
463
4
. B. 4
436
10
. C. 4
463
10
. D. 10
4364.

Câu 47 (VD): Xếp ngẫu nhiên 5 bạn An, Bình, Cường, Dũng, Đông ngồi vào một dãy 5 ghếthẳnghàng(mỗi bạn ngồi 1 ghế). Xác suất của biến cố ‘hai bạn An và Bình không ngồi cạnh nhau’ là
A. 3
5
. B. 2
5
. C. 1
5
. D. 45.

Câu 48 (VD): Cho 7 12
log 12  x;log 24  y và 54
1
log 168 


axy
bxy cx
trong đó a, b, c là các sốnguyên. Tínhgiá trị của biểu thức S  a  2b  3c . A. S  4 . B. S 19 . C. S 10 . D. S15.

Câu 49 (VD): Cạnh huyền của ABC vuông tại A biết chu vi tam giác là 12mvà tổng bìnhphươngcủaba cạnh bằng 50m là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 50 (VD): Một bác nông dân mang cam đi bán. Lần thứ nhất bán
1
2
số camvà 12quả. Lầnthứhaibán
1
3
số cam còn lại và 1
3
quả. Lần thứ ba bán
1
4
số cam còn lại và 3
4
quả. Cuối cùng cònlại 24quảcam. Hỏi số cam bác nông dân đã mang đi bán là bao nhiêu quả?
A. 107 quả B. 105 quả C. 103 quả D. 101 quả
Câu 51 (VDC): Cho ba mệnh đề sau, với n là số tự nhiên
(1) n  8 là số chính phương (2) Chữ số tận cùng của n là 4
(3) n 1 là số chính phương
Biết rằng có hai mệnh đề đúng và một mệnh đề sai. Hãy xác định mệnh đề nào, đúng mệnh đềnàosai?A. mệnh đề (2) và (3) là đúng, còn mệnh đề (1) là sai
B. mệnh đề (1) và (2) là đúng, còn mệnh đề (3) là sai
C. mệnh đề (1) là đúng, còn mệnh đề (2) và (3) là sai
D. mệnh đề (1) và (3) là đúng, còn mệnh đề (2) là sai
Câu 52 (VD): Một gia đình có năm anh em trai là X, Y, P, Q, S. Biết rằng P là emcủa Xvà làanhcủaY;Y là anh của Q. Để kết luận rằng S là anh của Y thì ta cần biết thêm thông tin nào sau đây?
A. P là anh của S. B. X là anh của S. C. P là em của S D. S là anh của Q. Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 53 đến 56
Xuân, Thu, Nam và Bắc thi tài giành danh hiệu người câu cá giỏi nhất. Vì cầu được nỗi loại cákhôngdễnhư nhau nên họ cho điểm từng loại như sau: bắt được con cá Máng được 5 điểm, con cá Diêuđược4điểm, con các Vược được 2 điểm, con cá Chích được 1 điểm. Xuân bắt được con cá Măng duy nhất của cả nhóm, Cả nhóm bắt được 3 con Vược. Tổng số điểm của cả nhóm là 18. Thu được ít điểm nhất mặc dù được nhiều cái nhất. Tổng số điểm của Thu và Bắc bằng số điểm của Xuân và Nam cộng lại. Điểm của 4 người đều khác lẫn nhau.
Hỏi mỗi người cầu được những con cá gì mà ai giành được danh hiệu người câu cá giỏi nhất (đạt điểmcao nhất)?
Câu 53 (VD): Thu được bao nhiêu điểm?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 54 (VD): Nam được bao nhiêu điểm?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 55 (VD): Thứ tự điểm số của các bạn (từ thấp đến cao) là:
A. Thu, Xuân, Bắc, Nam. B. Thu, Bắc, Xuân, Nam. C. Thu, Nam, Xuân, Bắc. D. Thu, Xuân, Nam, Bắc. Câu 56 (VD): Bắc bắt được mỗi loại bao nhiêu con cá?
A. 1 con cá Điêu, 2 con cá Chích B. 3 con cá Vược
C. 1 con cá Măng, 1 con cá Chích D. 1 con cá Vược, 1 con cá Điêu
Câu 57 (VD): Bốn chàng trai là Văn, Phong, Cường, Tuấn đem số cá câu được của mỗi người rasosánhvới nhau thì thấy rằng: – Của Tuấn nhiều hơn của Cường. – Của Văn và Phong cộng lại bằng của Cường và Tuấn cộng lại, – Của Phong và Tuấn cộng lại ít hơn của Văn và Cường cộng lại. Hãy xác định thứ tự các chàng trai theo số cá câu được (từ ít đến nhiều). A. Phong, Cường, Tuấn, Văn. B. Phong, Tuấn, Cường, Văn. C. Cường, Tuấn, Phong, Văn. D. Tuấn, Phong, Cường, Văn. Câu 58 (VD): Một đơn vị công an hàng ngày dùng thuyền máy đi từ A đến B rồi lại từ Bvề A. Hôm ấy dòng nước chảy mạnh hơn, chiến sỹ Hiếu nói “Hôm nay nước chảy mạnh, thuyền xuôi nhanh,tasẽ về sớm hơn”. Chiến sỹ Nghĩa không tán thành, nói: “Đi nhanh bao nhiêu thì lại về chậm bấy nhiêu, nhưvậytavẫnvềnhư mọi khi”. Bạn hãy làm trọng tài phân giải xem ai đúng, ai sai, biết rằng tận tốc của thuyền máy luôn luônkhôngđổi.A. Hiếu nói đúng, Nghĩa nói sai. B. Hiếu nói sai, Nghĩa nói đúng. C. Cả 2 đều nói đúng. D. Cả 2 đều nói sai
Tài liệu có đáp án.

Chúc bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF