Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 – Môn Toán ĐỀ SỐ 22

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 422.48 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 84,997 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán  theo hướng đánh giá năng lực.

Câu 36. Cho hàm số 4  6 3
6
m x
y
x m
  

 
. Có bao nhiêu giá trị nguyên của mtrong khoảng(-10;10)saocho hàm số đồng biến trên khoảng (-8;5)?
A. 14. B. 13. C. 12. D. 15.

Câu 37. Biết giá trị lớn nhất của hàm số        
3 y f x 2x 15x m5 9x trên 0;3bằng60. Tínhtổngtất cả các giá trị của tham số thực m. A. 48. B. 5. C. 6. D. 62.

Câu 38. Tính chiều dài nhỏ nhất của cái thang để nó có thể dựa vào
tường và bắc qua cột đỡ cao 4m. Biết cột đỡ song song và cách tường
0,5m, mặt phẳng chứa tường vuông góc với mặt đất, bỏ qua độ dày
của cột đỡ. A. 5 3
. 2
B. 5 5
. 2
C. 3 3
. 2
D. 3 5
. 2
Câu 39. Áp suất không khí P là một đại lượng được tính theo công thức xi PPoetrong đóxlàđộcao,Po  760mmHg là áp suất ở mực nước biển, i là hệ số suy giảm. Biết rằng, ở độ cao 1000mthì ápsuấtcủa không khí là 672,72 mmHg. Hỏi áp suất của không khí ở độ cao 15 km gần nhất với sốnàotrongcácsố sau?
A. 121. B. 122. C. 123. D. 124.

Câu 40. Ông A có số tiền là 100 triệu đồng gửi tiết kiệm theo thể thức lãi kép, có hai loại kỳhạn. Loạikỳhạn 12 tháng với lãi suất là 12%/ năm và loại kỳ hạn 1 tháng với lãi suất 1%/tháng. Ông Amuốngửi10năm. Theo anh chị, kết luận nào sau đây đúng?
A. Gửi theo kỳ hạn 1 tháng có kết quả nhiều hơn kỳ hạn 1 năm là 16.186.000 đồng sau 10năm. B. Cả hai loại kỳ hạn đều có cùng số tiền như nhau sau 10 năm. C. Gửi theo kỳ hạn 1 tháng có kết quả nhiều hơn kỳ hạn 1 năm là 19.454.000 đồng sau 10năm. D. Gửi theo kỳ hạn 1 tháng có kết quả nhiều hơn kỳ hạn 1 năm là 15.584.000 đồng sau 10năm.

Câu 41. Cho phương trình    2 2 2
2 1
2
4 .log 2 3 2 .log 2 20x m x x x x x m      với mlàthamsố.Tổng tất cả các giá trị của tham số m để phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt là
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 42. Cho hình lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có độ dài tất cả các cạnh bằng a. Gọi Mlà trungđiểmABvàN là điểm thuộc cạnh AC sao cho CN = 2AN. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là cácđiểmA, M,N, A’, B’ và C’ bằng:
A. 3 5 3
. 12
a
B. 3 3
. 36
a
C. 3 5 3
. 36
a
D. 3 3. 12a

Câu 43. Cho hình nón tròn xoay có chiều cao h = 20 (cm), bán kính đáy r. Một thiết diện đi quađỉnhcủahình nón có chu vi là 4010 41(cm) và khoảng cách từ tâm đáy đến mặt phẳng chứa thiết diệnlà12(cm). Tính thể tích của khối nón. A.   12500 3
. 3
V cm

 B.  
3
. 3
V cm

C.  
3 V  4167 cm . D.  00 3
. 3
V cm 

Câu 44. Một sợi dây được quấn đối xứng đúng 10 vòng quanh một ống trụ tròn đềucóbánkính2 R cm

 . Biết rằng sợi dây dài 50cm. Hãy tính diện tích xung quanh của ống trụ đó. A. 2 80cm . B. 2 100cm . C. 2 60cm. D. 2120cm.

Câu 45. Một cốc hình trụ có bán kính đáy bằng 3cm, chiều cao 20cm, trong cốc đang có một ít nước, khoảng cách giữa đáy cốc và mặt nước
là 12cm. Một con quạ muốn uống nước được trong cốc thì mặt nước
phải cách miệng cốc không quá 6cm. Con quạ thông minh đã mổ
những viên sỏi hình cầu có bán kính 0,8cm thả vào cốc để mực nước
dâng lên. Hỏi để uống được nước, con quạ cần thả ít nhất bao nhiêu
viên sỏi?
A. 26. B. 27. C. 28. D. 29.

Câu 46. Cho hàm số y  f x có đồ thị trên 2;6 như hình vẽ bên. Biết các miền A, B, C có diện tích lần lượt là 32; 2; 3 (đvdt). Tính
 
2
2
f 2x 2 1 dx?
       
A. 45
. 2
B. 41. C. 37. D. 41
. 2
Câu 47. Một thùng rượu có bán kính các đáy là 30cm, thiết diện vuông
góc với trục và cách đều hai đáy có bán kính là 40cm, chiều cao thùng
rượu là 1m. Biết rằng mặt phẳng chứa trục và cắt mặt xung quanh thùng
rượu là các đường parabol, hỏi thể tích của thùng rượu là bao nhiêu?
A. 425162 lít. B. 212581 lít. C. 212,6 lít. D. 425,2 lít.

Câu 48. Gọi z1 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình
2 z  2z 5 0. Hỏi điểm biểu diễn của w 1  1   i z là điểm nào trong
các điểm M, N, P, Q ở hình bên?
A. Điểm N. B. Điểm M. C. Điểm Q. D. Điểm P.

Câu 49. Cho số phức z thỏa mãn
2 3
1 2
3 2
i
z
i  
 

. Giá trị lớn nhất của môđun số phức z là
A. 3. B. 3. C. 2. D. 2.

Câu 50. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng P: 4y  z30và hai đườngthẳng1 2
1 2 2 4 7
: , :
1 4 3 5 9 1
x  y z x  y z       . Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) vàcắt cảhaiđường thẳng 1 2  , có phương trình là
A. 1
2 4 . 2
x
y t
z t
 

   
   
B. 2
2 4 . 5
x
y t
z t
 

  
   
C. 6
11 4 . 2
x
y t
z t
 

  
   
D. 474.xytzt
Tài liệu có đáp án.

Chúc bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF