Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 – Môn Toán ĐỀ SỐ 4

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 589.36 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 3,971 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán  theo hướng đánh giá năng lực.

Câu 1 (TH):
Ở quốc gia nào, số giờ làm việc trung bình của người lao động nữ cao hơn những quốc gia cònlại?A. Hy Lạp B. Hà Lan C. Anh D. Nga
Câu 2 (TH): Cho chuyển động xác định bởi phương trình   1 4 2 3 244
S t t t t 
 , trongđót tínhbằnggiây (s) và S tính bằng mét (m). Tại thời điểm nào, giá tốc của chuyển động đạt giá trị lớn nhất?A. t  3 B. t  2 C. t  2 D. t 0

Câu 3 (NB): Tìm nghiệm của phương trình log2  x 5  4 . A x  7 B. x 11 C. x  21 D. x13

Câu 4 (TH): Nghiệm của hệ phương trình
1 2 1
2
2 1 1
1
x y
y x
x y
  
  
  

  

A. 3 1
; 4 3
x y 
  B. 4 1
; 3 3
x y 
  C. 3 1
; 4 3
x  y  D. Vô nghiệm

Câu 5 (VD): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm M,N,P lần lượt là điểmbiểu diễn của cácsốphức2  3i,1 2i,3 i . Tọa độ điểm Q sao cho tứ giác MNPQ là hình bình hành là
A. Q0;2 B. Q6;0 C. Q2;6 D. D4;4

Câu 6 (TH): Trong không gian Oxyz cho A1;1;2,B 2;0;3,C2;4;1 . Mặt phẳngđi quaAvàvuông góc với đường thẳng BC có phương trình là:
A. x  y  2z  6  0 B. 2x  2y  z  2  0 C. 2x  2y  z  2 0 D. xy2z20

Câu 7 (NB): Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm M1;2;3lên mặt phẳngOyzlà:
A. A1;2;3 B. A0;2;3 C. A1;2;0 D. A1;0;3Câu 8 (NB): Bất phương trình 3 3
2 3
2 4 2 4
x
x x
  
 
tương đương với
A. 2x  3 B. 3
2
x  và x  2 C. 3
2
x  D. Tất cả đềuđúng

Câu 9 (TH): Phương trình
2 sin x  3 sin x cos x 1 có bao nhiêu nghiệm thuộc 0;3. A. 7 B. 6 C. 4 D. 5
Câu 10 (TH): Trên một cái bảng đã ghi sẵn các số tự nhiên từ 1 đến 2020. Ta thực hiện côngviệcnhưsau: xóa hai số bất kì trên bảng rồi ghi lại một số tự nhiên bằng tổng của hai số vừa xóa, cứthựchiệncông việc như vậy cho đến khi trên bảng chỉ còn một số. Số cuối cùng còn lại trên bảng là:
A. 4040 B. 2041210 C. 4082420 D. 2020
Câu 11 (TH): Họ nguyên hàm
2 2 3
1
x x dx
x
 


bằng:
A. 2
2ln 1
2
x
 x  x  C B.  
2
2
1
2 1
x
x Cx
  
C. 2
2ln 1
2
x
 x  x  C D. 2
x  x  2ln x 1 C

Câu 12 (VD): Cho hàm số y  f  x xác định, liên tục trên và có đồ thị như hình vẽ. Cóbaonhiêugiá trị nguyên của m để phương trình  
2
f 2  2x  x  m có nghiệm?
A. 6 B. 7 C. 3 D. 2
Câu 13 (VD): Một ô tô đang chạy với vận tốc 15m / s thì tăng tốc chuyển động nhanh dầnvới giatốc 
2
a  3t 8 m / s , trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc tăng tốc. Hỏi sau10giâytăngvận tốc ô tô đi được bao nhiêu mét?
A. 150 B. 180 C. 246 D. 250
Câu 14 (VD): Một người gửi 300 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 1 quývàlãi suất1,75% một quý. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng người gửi có ít nhất 500 triệu đồng (bao gồmcảvốnlẫnlãi) từ số vốn ban đầu? (Giả sử lãi suất không thay đổi). A. 81 tháng B. 30 tháng C. 45 tháng D. 90 tháng

Câu 15 (TH): Tập nghiệm của bất phương trình 1   1  
2 2
log 3x  2  log 4 x là
A. 2
;3
3
S
    
  B. 3
; 2
S
    
  C. 2 3
; 3 2
S
    
  D. 3;42S

Câu 16 (TH): Hình bên vẽ đồ thị các hàm số  
2
f x  x  2x 1 và   13 52 352222g x xxx. Diệntích phần gạch chép trong hình bằng
A.        
1 1
3 1
f x g x dx g x f x dx

               B.     1 1
3 1
g x f x dx f xgxdx
           C.        
1 1
3 1
f x g x dx f x g x dx

               D.     1 1
3 1
g x f x dx gxf xdx
           

Câu 17 (VD): Cho hàm số 18
2
mx
y
x m. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của thamsốmđểhàmsốđồng biến trên khoảng 2; . Tổng các phần tử của S bằng:
A. 2 B. 3 C. 2 D. 5

Câu 18 (VD): Biết z  a  bia,b  là nghiệm của phương trình 12i z 34iz4254i. Khiđó a  b bằng
A. 27 B. -3 C. 3 D. -27
Tài liệu có đáp án.

Chúc bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF