Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 – Môn Toán ĐỀ SỐ 8

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 410.52 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 61,356 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán  theo hướng đánh giá năng lực.

Câu 41 (TH): Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho phương trình
3 x 3x1m0cóbanghiệmthực phân biệt. A. m3;1 B. m1;3 C. m2;2 D. m1;3

Câu 42 (VD): Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn z 1 z i là đường thẳngA. x  y  0. B. x  y 1 0. C. x  y 1 0. D. x y0.

Câu 43 (VD): Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cânđỉnhB,AB  4, SA  SB  SC 12 . Gọi M, N, E lần lượt là trung điểm AC, BC, AB. Trên cạnh SBlấyđiểmFsao cho
2
3  BF
BS
. Thể tích khối tứ diện MNEF bằng
A. 8
3
B. 4
3
C. 8
9
D. 4343

Câu 44 (TH): Trong hệ tọa độ Oxyz , cho điểm I 2;1;1 và mặt phẳng P: x2y2z30. Viếtphương trình mặt cầu S  có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng P
A.  
2 2 2 S : x  y  z  4x  2y  2z 3  0 B.  
2 2 2 S : x  y  z  2x y z 30C.  
2 2 2 S : x  y  z  4x  2y  2z 1 0 D.  
2 2 2 S : x  y  z  2x y z 10

Câu 45 (VD): Nếu đặt t  3tan x 1 thì tích
4
2
0
6 tan
cos 3tan 1 

 x
I dx
x x

trở thành:
A.  
2 2
1
4 1
3
 
t
I dt B.  
2
2
1  1 
I t dt C.  
2 2
1
1
3

t
dt D. 2 2
1
415
t
I dt
Câu 46 (TH): Cho 2019 điểm phân biệt nằm trên một đường tròn. Hỏi có thể lập được baonhiêutamgiác có đỉnh là các điểm đã cho ở trên?
A. 3 2019 B. 3 C2019 C. 6057 D. 3 A2019
Câu 47 (VD): Trong trận bóng đá chung kết, hai bạn Việt và Nam tham gia sút phạt, biết rằngkhảnăngsút phạt vào lưới của Việt và Nam lần lượt là 0,7 và 0,8. Tính xác suất để ít nhất một bạn ghi bàn. A. 0,16. B. 0,06. C. 0,94. D. 0,84.

Câu 48 (VD): Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m 10 m10để phươngtrìnhlogmx  2log x 1 có đúng 1 nghiệm?
A. 2. B. 1. C. 10. D. 9.
Câu 49 (VD): Trong một cuộc bầu cử vào chức thị trưởng, ứng cử viên X nhận nhiều hơn1/3sốphiếubầu so với ứng cử viên Y, và ứng cử viên Y lại nhận được ít hơn 1/4 số phiếu bầu so với ứngcửviênZ.Biết ứng cử viên Z nhận được 24.000 phiếu bầu, hỏi ứng cử viên X nhận được bao nhiêu phiếubầu?A. 18000 B. 22000 C. 24000 D. 26000
Câu 50 (VD): An, Bình, Cúc vào một cửa hàng mua tập và bút cùng loại. An mua 20 quyểntập, 4câybútvà 1 hộp đựng bút hết 176000 đồng. Cúc mua 2 cây bút và 1 hộp đựng bút nhửng chỉ trả 36000đồngdoCúc là khách hàng thân thiết nên được giảm 10% trên tổng số tiền mua. Hỏi nếu Bình mua 2câybútvà20 quyển tập thì hết bao nhiêu tiền?
A. 136000 đồng B. 216000 đồng C. 96000 đồng D. 116000 đồng
Câu 51 (VD): Cho mệnh đề sai: “Nếu đốt nóng thanh sắt thì chiều dài của nó tăng lên”là mệnhđềsai.Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau là:
Nếu đốt nóng thanh sắt thì chiều dài của nó không tăng lên. Nếu không đốt nóng thanh sắt thì chiều dài của nó tăng lên
Nếu không đốt nóng thanh sắt thì chiều dài của nó không tăng lên.. Nếu chiều dài của thanh sắt tăng lên thì đốt nóng thanh sắt. Nếu chiều dài của thanh sắt tăng lên thì không đốt nóng thanh sắt. Nếu chiều dài của thanh sắt không tăng lên thì ta đốt nóng thanh sắt. Nếu chiều dài của thanh sắt không tăng lên thì ta không đốt nóng thanh sắt. A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 52 (TH): Một gia đình có 5 người: bà, bố, mẹ, hai bạn X, Y. Gia đình được tặng 2 vé xemphim. 5ýkiến của 5 người như sau: “Bà và mẹ đi” (A), “Bố và mẹ đi” (B), “Bố và bà đi” (C), “Bà vàXđi”(D),“Bố và Y đi” (E). Sau cùng, mọi người theo ý của bà và như vậy ý kiến của mọi người khácđềucómộtphần đúng. Hỏi bà đã nói ý nào?
A. A B. B C. C D. D
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 53 – 56
Thành viên của hai tiểu ban X và Y được chọn từ một nhóm gồm 7 người: An, Bình, Châu, Danh, Lan,Mai, Nga. Mỗi một người phải làm việc trong đúng một tiểu ban, X hoặc Y. An không thể cùng tiểu ban với Bình và Lan. Châu không thể cùng tiểu ban với Danh.

Câu 53 (VD): Nếu Châu là thành viên tiểu ban X thì điều nào dưới đây buộc phải đúng
A. An là thành viên tiểu ban X. B. Bình là thành viên tiểu ban YC. Danh là thành viên tiểu ban Y. D. Mai là thành viên tiểu ban X. Câu 54 (VD): Nếu có đúng 2 người làm việc ở tiểu ban X, ai dưới đây có thể là một trong hai người đó?A. Bình B. Châu C. Lan D. Mai
Câu 55 (VD): Nếu Nga không làm việc chung với Mai hoặc Danh trong một tiểu ban thì điềunàodướiđây không thể đúng?
A. An cùng tiểu ban với Danh. B. Bình cùng tiểu ban với Châu. C. Châu cùng tiểu ban với Mai. D. Danh cùng tiểu ban với Mai.

Câu 56 (VD): Ta sẽ chỉ có đúng một cách phân 7 người vào hai tổ nếu hạn chế nào dưới đâyđượcthêmvào?
A. An và Nga phải làm ở tiểu ban X, Châu phải làm ở tiểu ban Y. B. Lan, Châu phải làm ở tiểu ban X và Mai, Nga phải là ở tiểu ban Y. C. Bình và Nga phải làm ở tiểu ban X. D. Châu và 3 người khác nữa phải làm ở tiểu ban X. Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 57 – 60
Danh phân vân không biết nên chọn mua cuốn nào trong 4 cuốn sách. Danh đang xemxét một cuốntruyện trinh thám, một truyện kinh dị, một tiểu thuyết và một cuốn truyện khoa học viễn tưởng. Cáccuốnsách được viết bởi các tác giả Ruận, Giang, Bình, và Hùng, không nhất thiết theo thứ tự đóvàđượcxuấtbản bởi các nhà xuất bản H, P, B, và S, không nhất thiết theo thứ tự đó. 1. Cuốn sách của tác giả Ruận được xuất bản bởi S
2. Truyện trinh thám được xuất bản bởi H
3. Truyện khoa học viễn tưởng được viết bởi tác giả Bình và không được xuất bản bởi B4. Tiểu thuyết được viết bởi tác giả Hùng
Câu 57 (VD): P xuất bản
A. truyện kinh dị B. truyện khoa học viễn tưởng
C. truyện trinh thám D. tiểu thuyết
Câu 58 (VD): Truyện của tác giả Giang là
A. truyện khoa học viễn tưởng xuất bản bởi B B. tiểu thuyết xuất bản bởi B
C. xuất bản bởi H và là truyện kinh dị D. xuất bản bởi H và là truyện trinh thámCâu 59 (VD): Danh mua sách của các tác giả Bình và Hùng. Anh ấy đã không mua
A. truyện kinh dị B. cuốn sách xuất bản bởi P. C. truyện khoa học viễn tưởng D. tiểu thuyết
Tài liệu có đáp án.

Chúc bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF