Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 – Môn Toán ĐỀ SỐ 9

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 452.15 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 44,847 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán  theo hướng đánh giá năng lực.

Câu 41 (VD): Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình
2 mx  2  x mcó 2 nghiệmphânbiệt
A.  2  m  0 B. 2 1
1 2
   

  
m
m
C. 1 m1 D. 2m2

Câu 42 (VD): Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp các điểm M biểu diễn của số phức z thỏamãnz 13i  z  2 i là
A. Đường tròn tâm O bán kính R 1. B. Đường tròn đường kính AB với A1;3 và B2;1. C. Đường thẳng vuông góc với đoạn AB với A1;3,B2;1. D. Đường trung trực của đoạn thẳng AB với A1;3 và B2;1.

Câu 43 (VD): Cho tứ diện ABCD có AB, AC, AD đôi một vuông góc với AB6a, AC9a, AD3a.Gọi M , N, P lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC, ACD, ADB . Thể tích của khối tứ diệnAMNPbằng:A. 3 2a B. 3 4a C. 3 6a D. 3 8a

Câu 44 (TH): Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu S  tâm I a;b;c bán kính bằng 1, tiếpxúcmặtphẳng Oxz . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. a 1. B. a b  c 1. C. b 1. D. c 1.

Câu 45 (TH): Đặt
6
2
3 2 9 

 dx
I
x x
và 3
. cos
x 
t
Trong các khẳng định sau, khẳng định nàosai?A. 2
3sin
cos 
t dx dt
t
B. 2
sin
9 cos .tan 

dx t dt
x x t t
C. 3
4
sin
3cos .tan  
t I dt
t t 
 D. 3
4
1
3  
I dx

Câu 46 (TH): Cho 19 điểm phân biệt 1 2 3 19 A , A , A ,…, A trong đó có 5 điểm 1 2 3 4 5A, A, A, A, Athẳnghàng,ngoài ra không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có tất cả bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh được lấytrong19điểm trên?
A. 959 B. 969 C. 364 D. 374
Câu 47 (VD): Một bài trắc nghiệm có 10 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án lựa chọn trongđóchỉ có1phương án đúng. Mỗi câu đúng được 5 điểm, mỗi câu sai bị trừ 2 điểm. Một học sinh do khônghọcbàinên đánh hú họa cho mỗi câu. Tính xác suất để học sinh đó nhận điểm dưới 1. A. 0,60,6. B. 0,530,53. C. 0,490,49. D. 0,510,51.

Câu 48 (TH): Cho 3 số thực a,b, c thỏa mãn
log2 log3 log4 a  log3 log4 log2 b  log4 log2 log3 c  0 . Tính giá trị của biểu thức Sabc.A. S 111 B. S 1296 C. S  281 D. S89

Câu 49 (VD): Nếu Tom cho Tim 12 đô, cả hai sẽ có số tiền như nhau. Nếu Timcho Tom12đô, Tomsẽcó số tiền gấp 5 lần Tim. Hỏi 3 lần số tiền của Tim nhiều hơn số tiền của Tom là bao nhiêu?
A. 18 đô B. 22 đô C. 24 đô D. 26 đô
Câu 50 (VD): Bạn Bình đi nhà sách và mang theo một số tiền vừa đủ mua 5 quyển tậpvà3câyviết.Nhưng khi mua, giá một quyển tập mà bạn Bình định mua đã tăng lên 800 đồng, còn giá một câyviếtthìgiảm đi 1000 đồng. Hỏi mua 5 quyển tập và 3 cây viết như dự định ban đầu thì bạn Bình còndưhaythiếubao nhiêu tiền?
A. Thiếu 1000 đồng B. Dư 1000 đồng C. Vừa đủ D. Không xác định

Câu 51 (VD): Cho mệnh đề: “Nếu là học sinh khối 12 trường em thì đều biết bơi” là mệnhđềđúngvà“là học sinh khối 12 trường em” là mệnh đề đúng. Tìm mệnh đề sai trong các đáp án sau:
A. Nếu không là học sinh lớp 12 trường em thì đều không biết bơi
B. Nếu không là học sinh lớp 12 trường em thì đều không biết bơi
C. Nếu đều không biết bơi thì là học sinh khối 12 trường em
D. Nếu là học sinh lớp 12 trường em thì đều không biết bơi
Câu 52 (VD): Một bể trộn của một nhà máy nhận nguyên liệu lỏng từ 6 van riêng biệt được đánhnhãn:R,S, T, U, Y, Z. Mỗi một van có hại trạng thái: mở và đóng. Người điều khiển bể trộn cần đảmbảorằngcácvan được đóng và mở tuân thủ theo các yêu cầu sau:
1. Nếu T mở thì cả S và Z phải đóng
2. R và Z không thể cùng đóng một lúc
3. Nếu Y đóng thì Z cũng phải đóng
4. S và U không thể cùng mở một lúc
Nếu R đóng và U mở thì điều nào sau đây buộc phải đúng?
A. S mở B. T mở C. T đóng D. Y đóng
Tài liệu có đáp án.

Chúc bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF