Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn HÓA HỌC – Penbook Hocmai đề 13

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 723.75 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 29,412 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học

Bộ đề gồm nhiều loại câu hỏi được phân theo cấp độ đánh giá năng lực của Penbook Hocmai

Câu 1. Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây tan tốt trong nước?

 A. AlCl3                              B. Al2O3.                           C. Al(OH)3.

Câu 2. Trong hợp chất Na2CrO4, crom có số oxi hoá là

D. BaSO4.
 A. +2.                                  B. +3.                                C. +5.

Câu 3. Chất nào sau đây thuộc loại chất béo?

D. +6.
 A. Triolein.                          B. Axit panmitic.              C. Glixerol. D. Etanol.

Câu 4. Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá theo tỉ lệ phần trăm về khối lượng của

 1. K2O.             B. KNO3                           C. K.                                 D. KCL.

Câu 5. Công thức của sắt (II) sunfit là

 1. FeS.             B. FeSO3.                          C. FeSO4.                          D. FeS2.

Câu 6. “Nước đá khô” không nóng chảy mà dễ thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô, rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. “Nước đá khô” là

 A. CO rắn.                           B. SO2 rắn.                        C. CO2 rắn.

Câu 7.

D. H2O rắn.

khi đốt cháy than đá, thu được hỗn hợp khí trong đó có khí X (không màu, không mùi, độc). Khí X là

 1. CO2. B                    . SO2.                                                             C. CO.                 D. NO2.

.

Câu 8. Dung dịch chất nào sau đây làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng?

 1. Metylamin.               B. Alanin.                          C. Anđehit axetic.             D. Ancol metylic.

Câu 9. Nước cứng có chứa nhiều các ion

 1. K+, Na+.                   B. Zn2+,Al3+.                     C. Cu2+, Fe2+.                    D. Ca2+, Mg2+.

Câu 10. Trong số các kim loại sau: Ag, Cu, Au, Al. Kim loại nào có độ dẫn điện tốt nhất ở điều kiện thường là

 A. Al.                                  B. Au.

Câu 11. Chất nào sau đây là hiđrocacbon?

C. Ag. D. Cu.
 A. C2H5NH2.                       B. CH3COOH. C. C2H5OH. D. C2H6.

Câu 12. Tên của quặng chứa FeCO3, Fe2O3, Fe3O4, FeS2 lần lượt là

 1. hematit, pirit, manhetit, xiđerit.            B. xiđerit, manhetit, pirit, hematit.
 2. pirit, hematit, manhetit, xiđerit.            D. xiđerit, hematit, manhetit, pirit.

Câu 13. Cho các chất sau: etilen, axetilen, buta-1,3-đien, benzen, toluen, stiren, metyl metacrylat. Số chất làm nhạt màu nước brom ở điều kiện thường là

 1. 6.                         B. 5.                                  C. 7.                                  D. 4.

Câu 14. Các dung dịch riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, FeCl2, H2SO4, NaOH được đánh số ngẫu nhiên (1),

(2), (3), (4), (5). Tiến hành một số thí nghiệm, kết quả ghi lại trong bảng sau:

Dung dịch (1) (2) (4) (5)
(1)   Khí thoát ra Có kết tủa  
(2) Khí thoát ra   Có kết tủa Có kết tủa
(4) Có kết tủa Có kết tủa    
(5)   Có kết tủa    

Các dung dịch (1), (3), (5) lần lượt là:

 1. H2SO4, FeCl2, BaCl2.                                              B. Na2CO3, NaOH, BaCl2.
 2. H2SO4, NaOH, FeCl2.                                             D. Na2CO3, FeCl2, BaCl2.

Câu 15. Cho sơ đồ phản ứng:

(1) X (C5H8O2) + NaOH → X1 (muối) + X2                   (2) Y (C5H8O2) + NaOH → Y1 (muối) + Y2

Biết X1 và Y1 có cùng số nguyên tử cacbon; X1 có phản ứng với nước brom, còn Y1 thì không. X2 và Y2 có tính chất hóa học giống nhau là

 1. bị khử bởi H2 (t°, Ni).
 2. bị oxi hóa bởi O2 (xúc tác) thành axit cacboxylic.
 3. tác dụng được với Na.
 4. tác dụng được với dung dịch AgNO3 / NH3 (t°).

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF