Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn HÓA HỌC – Penbook Hocmai đề 17

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 552.86 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 35,439 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học

Bộ đề gồm nhiều loại câu hỏi được phân theo cấp độ đánh giá năng lực của Penbook Hocmai

Câu 1. Kim loại nào sau đây thường được dùng trong các dây dẫn điện?

 1. Vàng.                 B. Sắt.                               C. Đồng.                            D. Nhôm.

Câu 2. Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch H2SO4 đặc, nguội?

 1. A1.                     B. Cr.                          C. Fe.                                D. Cu.

Câu 3. X là một loại quặng sắt. Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 dư, chỉ thu được dung dịch Y và không thấy khí thoát ra. X là

 1. manhetit.                        B. pirit.                              C. xiđerit.                          D. hematit.

Câu 4. Khái niệm nào sau đây đúng nhất về este?

 1. Este là những chất chỉ có trong dầu, mỡ động thực vật.
 2. Este là những chất có chứa nhóm -COO-.
 3. Khi thay nhóm -OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR (R khác H) được este.
 4. Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và bazơ.

Câu 5. Este nào sau đây có mùi chuối chín?

 1. Etyl axetat.          B. Eyl fomat.                     C. Etyl butirat.                  D. Isoamyl axetat.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây sai?

 1. Ở điều kiện thường, chất béo (C17H33COO)3C3H5 ở trạng thái rắn.
 2. Metyl acrylat, tripanmitin và tristearin đều là este.
 3. Thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được glixerol.
 4. Fructozơ có nhiều trong mật ong.

Câu 7. Trong thực tế, không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn?

 1. Tráng kẽm lên bề mặt sắt.                 B. Tráng thiếc lên bề mặt sắt.
 2. Phủ một lớp sơn lên bề mặt sắt.       D. Gắn đồng với kim loại sắt.

Câu 8. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

 A. C6H12O6.                        B. NaCl.                            C. H2O.

Câu 9. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?

A.  Cho Si vào dung dịch NaOH, đun nóng.

B.   Cho dung dịch NaHCO3 và dung dịch HCl.

C.  Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4.

D.  Cho dung dịch HC1 vào dung dịch Fe(NO3)2.

Câu 10. Chất nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường?

D. HF.
 A. Etanol.                            B. Tinh bột.                       C. Glucozơ. D. Glyxin.

Câu 11. Nhóm các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp thủy luyện là

 1. Cu, Ag. B. Al, Cr.                          C. Mg, Cu.                        D. Ba, Au.

Câu 12. Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

 1. nilon-6,6.                                           B. poli(metyl metacrylat).
 2. poli(vinylclorua).                                           D. polietilen.

Câu 13. Metyl propionat là tên gọi của chất nào sau đây?

 1. CH3CH2CH2COOCH3.                      B. CH3CH2COOCH3.
 2. C2H5COOC2H5.                                           D. HCOOC3H7.

Câu 14. Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

 1. Na+, K+.                 B. Mg+, Ca+.                     C. HCO3,SO42.                D. Cl,HCO3.

 

Câu 15. Vitamin A công thức phân tử C20H30O, có chứa 1 vòng (6 cạnh) và không có chứa liên kết ba. Số liên kết đôi trong phân tử vitamin A là

 1. 6.                  B. 4.                                  C. 7.                                  D. 5.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF