Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn HÓA HỌC – Penbook Hocmai đề 2

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 468.37 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 35,675 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học

Bộ đề gồm nhiều loại câu hỏi được phân theo cấp độ đánh giá năng lực của Penbook Hocmai

Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

  1. H2S.                        B. KOH.                            C. CH3COOH.                  D. Benzen.

Câu 2. Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch FeCl3 nhưng không tác dụng với dung dịch HCl?

 A. Ag                                  B. Fe                                 C. Cu

Câu 3. Sắt (II) oxit là chất rắn màu đen. Công thức của sắt (II) oxit là

D. Al
 A. Fe2O3.                             B. FeO.                             C. Fe3O4.

Câu 4. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

D. Fe(OH)3.
 A. Al.                                  B. Mg.                               C. Cu.

Câu 5. Hợp chất nào sau đây được dùng để bó bột, đúc tượng?

D. Na.
 A. CaSO4.2H2O.                 B. CaSO4.H2O.                 C. CaSO4.

Câu 6. Muối nào có trữ lượng nhiều nhất trong nước biển?

D. CaSO4.3H2O.
 A. NaClO.                           B. NaCl.                            C. Na2SO4.

Câu 7. Chất nào sau đây là muối axit?

D. NaBr.
 A. NaCl.                              B. NaNO3.                        C. NaHCO3. D. Na2SO4.

Câu 8. Chất nào sau đây bị hòa tan khi phản ứng với dung dịch NaOH loãng?

  A. MgO.                             B. CuO.                             C. Fe2O3.                          D. Al2O3.

Câu 9. Kim loại nào sau đây không tồn tại trạng thái rắn ở điểu kiện thường?

 A. Natri.                              B. Thủy ngân.                   C. Nhôm.

Câu 10. Kim loại nào không tan trong nước ở điều kiện thường?

D. Nitơ.
  A. Na.                                 B. Cu.                                C. K.

Câu 11. Kim loại sắt không phải ứng được với dung dịch nào sau đây?

D. Ca.
A. H2SO4 loãng.                   B. HNO3 loãng.                 C. HNO3 đặc, nguội.

Câu 12. Kim loại không phản ứng với dung dịch HCl loãng là

D. H2SO4 đặc,nóng.
 A. Zn.                                  B. Cu.                                C. Fe.

Câu 13. Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

D. Mg.
 A. Tơ axetat.                        B. Tơ nilon-6,6.                C. Tơ nitron. D. Tơ visco.

Câu 14. Cho các polime gồm: (1) tơ tằm; (2) tơ visco; (3) nilon-6,6; (4) tơ nitron. Số polime thuộc loại polime tổng hợp là

 A. 1.                                    B. 3.                                  C. 2.

Câu 15. Ở điều kiện thường chất nào sau đây tồn tại trạng thái rắn?

D. 4.
 A. Trimetylamin.                 B. Triolein.                        C. Metylamin. D. Alanin.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF