Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn TOÁN – Penbook Hocmai – Đề 12

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 387.59 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 94,139 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022 của Penbook Hocmai

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu      
2 2 2 S : x  2  y z 425 có tọa độ tâm là A. 3;0;4 B. 2;0;4 C. 2;0;4 D. 3;0;2

Câu 2. Cho hàm số f  x liên tục trên  và có bảng xét dấu đạo hàm f  x như sau:
Hàm số f  x có mấy điểm cực tiểu?
A. 2 B. 3 C. 1 D. 4
Câu 3. Cho a, b, x, y là các số thực dương và khác 1. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A. log  log  
a a x x B. log .log  log a b b x a x
C. 1 1
log
log
a 
a x x
D. log
log
log 
a
a x x
y y
Câu 4. Đồ thị hàm số
2
1
1 

y
x
có bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?
A. 4 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 5. Đạo hàm của hàm số
3  4
x y là
A. 3   4
x y B. 3   4 .ln 4
x y C. 3 2
  3 .4
x y x D. 3 2 3.4.ln4x x

Câu 6. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm đối xứng với điểm biểu diễn số phức z 26i qua trục Ox có tọa độ là
A. 2;6 B. 2;6 C. 2;6 D. 2;6

Câu 7. Tìm họ nguyên hàm của hàm số   sin
3
    
 
x
f x . A.   1
cos
3 3    x
f x dx C B.   1
cos
3 3   x
f x dx CC.   3cos
3     x
f x dx C D.   3cos
3   x
f x dx C

Câu 8. Số giao điểm của đồ thị hàm số
4 2
y  x  4x  2 và trục hoành là
A. 0 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 9. Cho hai số phức z và w thỏa mãn z  i  3 và w  4  5i . Số phức z.wabi (a, b là số thực)thì a  b bằng
A. 12 B. 12 C. 6 D. 6

Câu 10. Trong không gian Oxyz cho ba điểm M 2;0;0,N 0; 3;0,P0;0;4 . Nếu MNPQ là hình bình hành thì tọa độ điểm Q là
A. 2;3;4 B. 2;3;4 C. 2;3;4 D. 3;4;2

Câu 11. Cho hàm số   2 1
1


x
f x
x
. Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 2;2. Khi đóMbằng
A. 8 B. 1 C. 5 D. Không tồntại.

Câu 12. Cho hàm số f  x có bảng biến thiên như sau:
Số nghiệm của phương trình f  x  2  0 là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
Câu 13. Cho khối chóp S.ABC có tam giác SBC vuông cân tại S, SB 3a và khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC bằng 4a. Tính theo a thể tích V của khối chóp S.ABC. A. 3 V 12a B. 3 V 18a C. 3 V  4a D. 3 V6a

Câu 14. Một hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y  f x , trục Ox và hai đườngthẳngx  a, x  b b  a  khi quay quanh trục Ox tạo thành một khối tròn xoay. Thể tích khối tròn xoay đó bằng A.    
b
a V f x dx B.     
b
a V f x dx C.  
2  
b
a V f x dx D. 2 b
a Vf xdx

Câu 15. Thể tích khối nón có bán kính đáy là
2
r
và chiều cao
2
h

A. 2
24


r h V B. 2
12


r h V C. 2
6


r h V D. 2
4rhV

Câu 16. Biết số phức 1z  3 i là một nghiệm của phương trình  2
z  3az 2b0a,b. Khi đóbabằng
A. 5 B. 3 C. 1 D. 3
Câu 17. Tập nghiệm của bất phương trình
2 3 1 2 1 3
3
      
 
x
x

A. 1
; 3
 
   
  B. 1; C. 1
;1
3
 
  
  D. 1; 1;3   

Câu 18. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng
2 1 1
:
2 1 2
 
 
x y z d . Vecto nào dưới đây là vecto chỉ phương của đường thẳng d?
A. 2;1;2 B. 2;1;2 C. 1;2;2 D. 1;1;2

Câu 19. Từ các chữ số 1; 2; 3;…; 9 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?
A. 3 C9 B. 3 9 C. 3 A9 D. 9 3

Câu 20. Đường chéo của hình hộp chữ nhật có ba kích thước 3; 4; 5 có độ dài là
A. 5 2 B. 2 5 C. 2 15 D. 152

Câu 21. Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Biết SA vuông góc với ABCDvà SA  a 3 . Thể tích của khối chóp S.ABC là
A. 3 3
6
a
B. 3 3
3
a
C. 3
4
a
D. 3 a3

Đề thi có lời giải, được soạn theo mức độ khó tăng dần, giúp các bạn định hình được năng lực của mình để có thể bổ sung kiến thức kịp thời.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF