Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn TOÁN – Penbook Hocmai – Đề 13

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 356.82 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 10,421 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022 của Penbook Hocmai

Câu 1. Có bao nhiêu cách chọn ra 2 học sinh để bầu vào hai chức vụ tổ trưởng và tổ phó từ một tổ có10 học sinh?
A. 8 A10
. B. 2 C10
. C. 2 A10
. D. 2 10.

Câu 2. Hàm số    
2
3
f x  log x  3 có đạo hàm là
A.   2
2 ln 3
3
 

x
f x
x
. B.    
2
2
3 ln 3 

x
f x
x
. C.    
2
ln 3
3
 

f x
x
. D.    
2
1
3 ln 3 

f x
x
. Câu 3. Cho khối trụ có chiều cao bằng 3 và bán kính đáy bằng 2 3 . Thể tích của khối trụ đã cho bằng A. 12 3 . B. 8 3
3
 . C. 4 3 . D. 12.

Câu 4. Cho hàm số  
2
f x  3x , trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A.  
3  3  
f x dx x C . B.   1 3
3  
f x dx x C. C.  
3   
f x dx x C . D.  
4  
f x dx x C.

Câu 5. Cho hàm số y  f  x có bảng biến thiên như sau:
Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. Hàm số f  x có 3 điểm cực trị.

B. Hàm số f  x có 2 điểmcực tiểu.

C. Hàm số f  x đạt cực đại tại x = 3.

D. Hàm số f  x đồng biến trên 1;0.

Câu 6. Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác đều có diện tích bằng
2163cm. Diện tích xung quanh của hình nón đó là
A.  
32 2
3
 cm . B.  
2 16 cm . C.  
2 32 cm. D. 264cm.
Câu 7. Nếu  
2
2
9
  
f x dx và  
3
2 1  2 
f x dx thì  
1 2
f x dx bằng
A. 3. B. 7. C. 11. D. 7.

Câu 8. Cho khối nón đỉnh S có đáy là hình tròn tâm O, độ dài đường sinh là l. Biết SOh. Độdài đườngkính đáy của khối nón bằng
A. 2 2
l  h . B. 2 2 2 l  h . C. 2 2
l  h . D. 2 2 hl .

Câu 9. Cho hàm số 3 1
1x
y
x
, mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ;1 và 1;. B. Hàm số đồng biến trên  \1 . C. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng ;1 và 1;. D. Hàm số nghịch biến trên  \1 .

Câu 10. Trong không gian Oxzy, điểm đối xứng với điểm M2021;2021;2021 qua trục Ox cótọađộlàA. N 2021;2021; 2021 . B. N 2021;2021;2021. C. N 2021;2021;2021. D. N 2021;2021;2022.

Câu 11. Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ 1;2;1
a và 2;4;2
b . Khi đó tích có hướng của hai vectơ  ;  
     a b c có tọa độ là
A. 0;0;8
c . B. 8;0;8
c . C. 0;0;8
c . D. 8;0;8c.

Câu 12. Phần ảo của số phức z  1 2i  2 1 3i bằng
A. i. B. 4. C. 4i. D. 1.

Câu 13. Tổng bình phương các nghiệm của phương trình
3 2 2 3 3
  
x x

A. 37. B. 36. C. 0. D. 14.

Câu 14. Cho hàm số y  f  x có bảng biến thiên như sau:
Xét các mệnh đề sau:
i) Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang. ii) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = 1
iii) Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt
Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.

Câu 15. Cho hình cầu bán kính R. Thể tích của khối cầu tương ứng là
A. 3 4
3
 R
. B. 3 4 R . C. 2 4
3
 R
. D. 3 43R.

Câu 16. Đường cong ở hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A. y  log2  x 1. B. 1
2 y  x . C. 1
y  x . D. 1 2x y.

Câu 17. Cho cấp số nhân un  có số hạng đầu 1 u  2 và số hạng thứ hai 2 u4. Tổng 6 số hạng đầu tiên của cấp số nhân bằng
A. 6 S  126 . B. 6 S 126 . C. 6 S  42 . D. 6 S42.

Câu 18. Hàm số y  f  x có đạo hàm thỏa mãn f  x  0 x 1;4 ; f  x 0x2;3. Mệnhđềnào dưới đây là mệnh đề đúng?
A. Hàm số f  x đồng biến trên khoảng 1;2 . B. Hàm số f  x đồng biến trên khoảng 2;4. C. f  5  f  10 . D. Hàm số f  x đồng biến trên khoảng 1;4 .

Câu 19. Trong mặt phẳng Oxy, điểm biểu diễn số phức z  2  3i có tọa độ là
A. 3;2. B. 3;2. C. 2;3 . D. 2;3.

Câu 20. Trong không gian Oxyz, góc giữa hai đường thẳng 1
1:
1 4 3 
x y z d và 2
12:
143xyzd bằng
A. 90. B. không tồn tại. C. 0. D. 180

Đề thi có lời giải, được soạn theo mức độ khó tăng dần, giúp các bạn định hình được năng lực của mình để có thể bổ sung kiến thức kịp thời.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF