Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn TOÁN – Penbook Hocmai – Đề 15

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 772.46 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 36,940 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022 của Penbook Hocmai

Câu 1. Cho số phức z  a  bi với a,b . Môđun của z tính bằng công thức nào sau đây?
A. z  a  b B. z  a  b C. 2 2
z  a  b D. 2 2zab

Câu 2. Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên
như hình bên?
A. 3 2
y  x  3x  2
B. 3 2
y  x  3x  2
C. 3 2
y  x  3x  2
D. 3 2
y  x  3x  2
Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu (S) có bán kính R2 và tâm O có phương trìnhA. 2 2 2
x  y  z  2 B. 2 2 2
x  y  z  2
C. 2 2 2
x  y  z  4 D. 2 2 2
x  y  z  8
Câu 4. Tập xác định D của hàm số  
2
log 4 x y   x là
A. D  0;2 \1 B. D  0;2 C. D 0; D. D2;2

Câu 5. Hàm số 1
2
x
y
x

 có đồ thị (T) là một trong bốn hình dưới đây
Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4
Hỏi đồ thị (T) là hình nào?
A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4
Câu 6. Gọi S là diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y f1 x; yf2x(liên tục trên [a;b]) và hai đường thẳng x  a, x  b a  b . Khi đó S được tính theo công thức nào sauđây?A. 1   2  
b
a S   f x  f x dx
  B.    
2
1 2
b
a S   f x  f x  dx 
C. 1   2  
b
a S   f x  f x  dx
  D. 1   2  
b
a S   f x  f x  dx 
Câu 7. Cho tứ diện ABCD. Gọi G và E lần lượt là trọng tâm của tam giác ABD và tam giác ABC. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. GE cắt CD B. GE cắt AD
C. GE, CD chéo nhau D. GE // CD
Câu 8. Cho hai hàm số
x y  a và logx y  x với 0  a  1. Khẳng định nào sau đây sai ?
A. Hàm số loga y  x có tập xác định D  0;
B. Hàm số
x y  a và loga y  x đồng biến trên mỗi tập xác định tương ứng của nó khi a >1C. Đồ thị hàm số
x y  a nhận trục hoành làm đường tiệm cận ngang
D. Đồ thị hàm số loga y  x nằm phía trên trục hoành
Câu 9. Một hình nón có bán kính đáy bằng 5a, độ dài đường sinh bằng 13a. Tính độ dài đường cao h của hình nón
A. h 12a B. h  8a C. h  194a D. h7a6

Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho OM 3i  2k
  
với i, k
 
lần lượt là vectơ đơn vị trêntrục Ox, Oz. Tọa độ điểm M là
A. M 3;2;0 B. M 3;0;2 C. M0;3;2 D. M3;0;2

Câu 11. Một khối tứ diện đều cạnh a có thể tích bằng
A. 3 2
6
a
B. 3 3
12
a
C. 3 2
12
a
D. 3 36a

Câu 12. Trong các phát biểu sau khi nói về hàm số 1 4 2 2 1
4
y  x  x  , phát biểu nào đúng?
A. Hàm số có một điểm cực tiểu và hai điểm cực đại
B. Hàm số có một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu
C. Hàm số có một điểm cực trị
D. Hàm số có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu
Câu 13. Cho hàm số y  f  x xác định và liên tục trên , có f 8 20; f 412. Tínhtíchphân 
8
4
I  f  x dx

. A. I=4 B. I=32 C. I=8 D. I=16
Câu 14. Cho 6 điểm A, B, C, D, E, F cùng thuộc một đường tròn. Hỏi có thể tạo ra được baonhiêutamgiác có ba đỉnh là ba trong 6 điểm trên?
A. 20 B. 120 C. 18 D. 9
Câu 15. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình
2 2 9
x   mcó nghiệm?
A. Vô số B. 3 C. 7 D. 5
Câu 16. Cho hình chóp S.ABC trên cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểmA,B,C sao cho SA  2SA;SB  3SB và SC  4SC . Gọi V và V lần lượt là thể tích của khối chóp S.ABC vàS.ABC.Khi đó tỉ số V
V
 bằng bao nhiêu?
A. 1
6
B. 1
12
C. 1
24
D. 19

Câu 17. Nghiệm của phương trình  
2 2
1,5
3
x
x      
 

A. x  0 B. x 1 C. x  2 D. 2 xlog3

Câu 18. Cho hàm số
4 2
y  x  x  3 có đồ thị (C). Khi đó hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểmcó hoành độ x 1 là
A. -1 B. 2 C. -4 D. 6
Câu 19. Biết T 4;3 là điểm biểu diễn số phức z trên mặt phẳng tọa độ phức Oxy. Khi đó điểm nào sau đây biểu diễn số phức w  z  z
A. M(1;3) B. N 1;3 C. P1;3 D. Q1;3Câu 20. Cho 0  m 1 và  
0
2 1 4 3
m
x x  e dx  m  
. Khi đó giá trị nào sau đây gần mnhất?
A. 0,5 B. 0,69 C. 0,73 D. 0,87

Đề thi có lời giải, được soạn theo mức độ khó tăng dần, giúp các bạn định hình được năng lực của mình để có thể bổ sung kiến thức kịp thời.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF