Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn TOÁN – Penbook Hocmai – Đề 19

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 353.96 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 51,768 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022 của Penbook Hocmai

Đề thi có lời giải, được soạn theo mức độ khó tăng dần, giúp các bạn định hình được năng lực của mình để có thể bổ sung kiến thức kịp thời.

Câu 1. Tính đạo hàm của hàm số 2  2x y

A. 2′  2 .ln 2x y              B. 2 1′ .2 .ln 2. x y x              C. 1.2′ . ln 2x xy        D. 2 1.2′ .ln2x xy

Câu 2. Trong không gian Oxyz, một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (Oyz) là
A. i1;0;0              B. n0;1;1                C. j0;1;0.                 D. k0;0;1.

Câu 3. Cho hàm số y  f  x liên tục trên  \3 và có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên. Hỏi hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 3.             B. 4.               C. 2.                D. 5.

Câu 4. Tích phân 3 2 3 x dx  a  b 3, a,b . Khi đó a  2b bằng
A. 10.             B. 7.                C. 8.                   D. 11.

Câu 5. Tập xác định D của hàm số 5 y 2x 3 là
A. 3; . 2D            B. 3\ .. 2D               C. D0;.              D. 3;.2D

Câu 6. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C ‘D’ có đường chéo AC’ a 3. Thể tích khối lập phương đó bằng
A. 3 a .                B. 3 3 3a .              C. 3 4a .            D. 3 2a.

Câu 7. Phần ảo của số phức liên hợp của số phức z  2  3i. là
A. 3.               B. 3i.                 C. – 3.                D. 3i.

Câu 8. Hàm số
3 2y  x có tất cả bao nhiêu điểm cực trị?
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 9. Cho a; b là các số thực dương thỏa mãn a 1 và log 3 a b  . Tính 2 loga ab.

A. 4.              B. 3.                  C. 5.                  D. 6.
Câu 10. Cho hàm số f  x có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho
nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?
A. 0;2.                    B. 2;0.                 C. 3;1.                  D. 2;3.

Câu 11. Nếu 52f x dx 3 và  57f x dx  9 thì  72f x dxbao nhiêu?
A. – 6.              B. 12.             C. 3.                   D. 6.

Câu 12. Cho số phức z thỏa mãn 2  3i z  4 3i 13 4i . Môđun của z bằng
A. 10.                B. 2 2.                 C. 2.                     D. 4.

Câu 13. Cho hàm số y  f  x liên tục trên 2;2 và có đồ thị là
đường cong trong hình vẽ bên. Hỏi phương trình f  x1 1 có bao nhiêu nghiệm phân biệt trên 2;2 ?
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 14. Tập nghiệm của bất phương trình 1 4log x 11 là

A. 5; . 4                B. 51; . 4                      C.2.                     D. 1;5.

Câu 15. Có bao nhiêu số tự nhiên có sáu chữ số có đôi một khác nhau?
A. 60480.                B. 151200.               C. 136080.                     D. 15120.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF