Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn Toán – Sở giáo dục Hà Tĩnh – Lần 1 – Năm 2021-2022

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 746.93 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 43,120 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022

Câu 1: Cho đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số ax b
y
cx dvới a,b,c,dlà các sốthực.
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. y  0,x. B. y  0,x 1. C. y  0,x 1. D. y 0,x.

Câu 2: Cho hàm số y  f  x có bảng biến thiên như sau
Hàm số đạt cực đại tại điểm
A. x 1. B. x  0 . C. x  5. D. x2.

Câu 3: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 2020
2021
y
x 

là đường thẳng có phương trìnhA. y  2020 . B. x  0 . C. x  2021. D. y0.

Câu 4: Cho hàm số 


ax b
y
cx d
có đồ thị như sau.
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. ac  0; bd  0 . B. ab  0; cd  0 . C. bc  0; ad 0. D. ad0;bd0.
Câu 5: Hàm số
4 2
y  x  2x  2 nghịch biến trên khoảng nào?
A. 1;. B. ;0. C. 1;. D. 1;1.

Câu 6: Giá trị lớn nhất của hàm số
4 2
y  x  2x  2021 trên 0;3 là
A. 1958 . B. 2019 . C. 2022 . D. 2021.

Câu 7: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
A. 3
y  x 3x . B. 3
y  x  3x . C. 4 2
y  x 2x . D. 42yx2x.

Câu 8: Cho hàm số y  f  x có đồ thị là đường cong trong hình bên.
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. 0;1. B. ;0 . C. 1;  . D. 1;0.

Câu 9: Cho hàm số    
4 2
f x  ax  bx  c a,b,c. Đồ thị của hàmsố yf xnhư hình vẽ bên.
Số nghiệm của phương trình   3
5
f x  là
A. 2 . B. 0 . C. 4 . D. 3.

Câu 10: Cho hàm số f  x, bảng xét dấu của f  x như sau:
Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 0 . B. 2 . C. 1. D. 3.

Câu 11: Công thức tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử là:
A.  
!
.!
kn n A
n k 

B.  
!
. ! !
kn n A
n k k 

C.  
!
. ! !
kn n Cn k k 
D. !.!kn nCnk

Câu 12: Tập xác định của hàm số  
3
y  x 1 4 là:
A. 0; . B. 1;  . C. 1; . D. ¡.

Câu 13: Tập xác định của hàm số 2 y  log x là
A. 0;. B. ;. C. 0;. D. 2;.

Câu 14: Cho các số thực dương a,b,c với a 1. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây. A. log log log a a a b
b c
c   . B. log   log.loga a a bc bc. C. log   log log a a a bc  b  c D. log loga a b b Câu 15: Với a là số thực dương tùy ý, 2
log 2a bằng
A. 2 1 log a. B. 2 1log a . C. 2 2  log a . D. 22loga.

Câu 16: Cho khối chóp có diện tích đáy bằng S ; chiều cao bằng h và thể tích bằng V. Thể tích khối chóp là
A. V  Sh . B. 1
3
V  Sh . C. 1 2
3
V  S h . D. v3Sh.

Câu 17: Một hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. 3 . B. 4 . C. 5 . D. 6.

Câu 18: Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt?
A. Năm mặt. B. Ba mặt. C. Bốn mặt. D. Hai mặt.

Câu 19: Có bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau được tạo thành từ các chữ chữ số 1,2,3,4,5?A. 4 A5
. B. P5
. C. 4 C5
. D. P4
. Câu 20: Tính thể tích V của khối trụ có bán kính đáy và chiều cao đều bằng 2. A. V  4 . B. V 12 . C. V  16. D. V8

Đề thi có lời giải, được soạn theo mức độ khó tăng dần, giúp các bạn định hình được năng lực của mình để có thể bổ sung kiến thức kịp thời.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF