Đề thi thử tốt nghiệp THPT Môn Toán Năm 2022 – Soạn bởi GV Đặng Việt Hùng – ĐỀ 10

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 349.24 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 58,400 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022, được soạn bởi GV Đặng Việt Hùng.

Câu 1: Cho hàm số y  f x  có đạo hàm trên  và có bảng biến thiên như hình vẽ. x  1 0 1 y ‘ + 0  0 + 0 y
0 0  1 Phát biểu nào sau đây sai?
A. Giá trị lớn nhất của hàm số y  f  x trên tập  bằng 0. B. Hàm số giảm trên các khoảng 1;0 và 1;
C. Đồ thị hàm số y  f  x không có đường tiệm cận. D. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  f  xtrên tập  bằng 1.

Câu 2: Cho số phức z thỏa mãn  
3
1 3
. 1
i
z
i 


Tìm môđun của z i.z. A. 8 2 B. 8 C. 4 2 D. 4
Câu 3: Cho hình chóp S.ABC có SA  ABC  , tam giác ABC vuông cân tại B, AC2avà SAa.GọiMlà trung điểm của SB, Tính thể tích của khối chóp S.AMC. A. 3
9
a
B. 3
3
a
C. 3
6
a
D. 3
12a

Câu 4: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. 1
ln x dx C
x    B. 3 1 2 ( 1) ( 1) 2
x dx x C     
C.    
3 1 4 1 1
4
x  dx  x  C  D. 2
x
2x
1
1
d  ln x  C

Câu 5: Mặt cầu có tâm O và tiếp xúc với mặt phẳng P: x  2y  2z  6  0 có phương trình là
A. 2 2 2
x  y  z  16. B. 2 2 2
x  y  z  9. C. 2 2 2
x  y  z  6 D. 2 2 2
x yz4

Câu 6: Cho a, b là các số thực thỏa mãn 0  a  b 1.Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. 1 a
log b  B. 0 b
log a  C. a b
log b  log a D. b a
logalogb

Câu 7: Đồ thị hàm số nào dưới đây không có tiệm cận ngang?
A. 2 2x 3
2
x
y
x
 


B. 2 16x 1
2
y
xC. 2017x 2018
2018x 2019
y 


D. 2y
x

Câu 8: Cho a là một số thực dương khác 1. Chọn mệnh đề sai. A. Tập giá trị của hàm số
x y  a là 0;
B. Tập giá trị của hàm số a y  log x là 0;
C. Tập xác định của hàm số a y  log x là 0;
D. Tập xác định của hàm số
x y  a là ;
Câu 9: Biết rằng đồ thị hàm số 2x 1
y
x

 và đồ thị hàm số
2
y  x  x 1 cắt nhau tại hai điểm. Kí hiệu x1
; y1 , x2
; y2  là tọa độ của hai điểm đó. Tìm 1 2 y  y
A. 1 2 y  y  4 B. 1 2 y  y  6 C. 1 2 y  y  2 D. 1 2 y y0

Câu 10: Cho hai số thực a và b với a  0, a  1,b  0. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. 2 1
log log
2
a a b  b B. 1 2
log 1
2
a a  C. 1 2
log log
2
a a b  b D. 12
loglog2a abb

Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, cạnh bên SAvuônggócvớiđáyvà SA  a 3. Khoảng cách từ D đến mặt phẳng SBC bằng
A. 2a 5
5
B. a 3 C. 2
a
D. 32a

Câu 12: Cho 0  a 1 và x, y là các số thực âm. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.  
 
log
log
log
a
a x x
y y
  
  
  
B.    4 2 2
log 2 log log| | . a a a x y  x yC. log   log log a a a xy  x  y D.  
2
log 2log loga a a x y   x y

Câu 13: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu        
2 2 2 S : x 1  y  2  z 381. Mặt phẳngtiếpxúcS  tại điểm P5;4;6 là:
A. x  4z  29  0. B. 2x  2y  z  24  0. C. 4x  2y  9z  82  0 D. 7x8y670.
Câu 14: Cho hàm số f  x có bảng biến thiên như sau. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số có 2 cực trị. B. Hàm số có 3 cực trị. C. Hàm số không có cực trị. D. Hàm số có 1 cực trị.

Câu 15: Một người gửi vào ngân hàng 200 triệu với lãi suất ban đầu 4 %/năm và lãi hàng nămđượcnhậpvào vốn. Cứ sau một năm lãi suất tăng thêm 0,3%. Hỏi sau 4 năm tổng số tiền người đó nhận đượcgầnnhấtvới giá trị nào sau đây?
A. 239,5 triệu B. 238 triệu C. 238,5 triệu D. 239 triệu
Câu 16: Có bao nhiêu giá trị m thỏa mãn đồ thị hàm số 2
x 3
y
x x m

 
có đúng hai đường tiệmcận?A. 1 B. 4 C. 2 D. 3
Câu 17: Cho hàm số  
3 2
f x  ax  bx  cx  d có đồ thị như hình vẽ dưới đây.
Số nghiệm của phương trình f  x 1  0 là
A. 0 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 18: Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại B, AB  BC1, SAvuông góc với mặt phẳng ABC, góc giữa hai mặt phẳng SAC và SBC bằng 60.Tính thể tích khối chóp S.ABC. A. 3
6
V  B. 1
6
V  C. 2
6
V  D. 13V

Câu 19: Có bao nhiêu số có 3 chữ số đôi một khác nhau có thể lập được từ các chữ số 0, 2, 4, 6, 8?A. 48 B. 60 C. 10 D. 24
Câu 20: Trong không gian Oxyz, cho điểm B4;2;3 và mặt phẳng Q: 2x 4yz70. Gọi B’làđiểm đối xứng với B qua mặt phẳng Q.Tính khoảng cách từ B’ đến Q.
A. 10 21
21
B. 6 13
13
C. 10 13
13
D. 22121

Đề thi có lời giải, được soạn theo mức độ khó tăng dần, giúp các bạn định hình được năng lực của mình để có thể bổ sung kiến thức kịp thời.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF