Đề thi thử tốt nghiệp THPT Môn Toán Năm 2022 – Soạn bởi GV Đặng Việt Hùng – ĐỀ 16

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 327.02 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 55,217 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022, được soạn bởi GV Đặng Việt Hùng.

Câu 1. Nghiệm của bất phương trình
2 3 243
x  là
A. x  7. B. 2  x  7. C. x  7. D. x7.

Câu 2. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng
1
: 2 2 . 1
x t
d y t
z t
  

   

  
Vectơ nào dưới đâylàvectơchỉphương của d?
A. n  1;2;1.  B. n  1;2;1.  C. n  1;2;1.  D. n1;2;1.

Câu 3. Cho a là số thực dương. Giá trị rút gọn của biểu thức
1
3 P  a a bằng:
A. 1
6 a . B. 5
6 a . C. 5 a . D. 2
3 a.

Câu 4. Trong không gian Oxyz, cho biểu diễn của vectơ a

qua các vectơ đơn vị là a2i k3j.Toạđộcủa vectơ a


A. 2;3;1. B. 1;3;2. C. 2;1;3. D. 1;2;3.

Câu 5. Cho đa giác lồi n đỉnh n  3. Số tam giác có 3 đỉnh là 3 đỉnh của đa giác đã cho là
A. 3
. An B. 3
. Cn C. n!. D. 3
. 3!
Cn

Câu 6. Tìm nghiệm của phương trình log2  x 5  4. A. x 11. B. x  21. C. x  3. D. x13.

Câu 7. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho ba điểm A3;2;3,B1;2;5,C1;0;1.Tìmtoạđộ trọng tâm G của tam giác ABC?
A. G3;0;1. B. G1;0;3. C. G1;0;3. D. G0;0;1.

Câu 8. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy, SA=a. Khoảngcáchgiữa hai đường thẳng SB và CD là
A. a 3. B. a 2. C. 2a. D. a.

Câu 9. Số phức liên hợp của số phức z  i1 2i có điểm biểu diễn là điểm nào dưới đây?
A. A1;2. B. F 2;1. C. E 2;1. D. B1;2.

Câu 10. Cho a và b là hai số thực dương thoả mãn 2 2 2log b 3log a  2. Khẳng định nào sauđâyđúng?A. 2b  3a  2. B. 2 3 b  4a . C. 2b  3a  4. D. 2 3 ba4.
Câu 11. Cho hai số phức 1z 1 2i và 2 z  2  3i. Phần ảo của số phức 1 2 w3z 2zlà
A. 11. B. 1. C. 12i . D. 12.

Câu 12. Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số 3 1
2
x
y
xtrên 1;1. Khi đó giá trị của mlà
A. 2
. 3
m   B. m  4. C. m 4. D. 2. 3m

Câu 13. Cho hình chóp S.ABC có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng ABC, biếtAB  AC  a,BC  a 3 . Tính góc giữa hai mặt phẳng  SAB và  SAC. A. 150. B. 120. C. 30. D. 60.

Câu 14. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu        2 2 2 S : x 1  y  2 z 59. Phươngtrìnhnàodưới đây là phương trình mặt phẳng P tiếp xúc với mặt cầu  S  tại điểm A2;4;3. A. x  2y  2z  4  0. B. 3x  6y 8z 54 0. C. x  2y  2z  4  0. D. x  6y  8z  50 0.

Câu 15. Tính diện tích xung quanh của một hình trụ có chiều cao 20m, chu vi đáy bằng 5m. A. 2 100m . B. 2 100 m . C. 2 50 m. D. 2 50m.

Câu 16. Cho    
1 2
0 1
f x dx  2, f x dx  4  
. Khi đó  
2
0
f x dx

có giá trị bằng
A. 2 B. 6 C. 3 D. 1
Câu 17. Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào?
A. 4 2
y  x  x  3. B. 4 2
y  x  2x 3. C. 4 2
y  x  2x  3. D. 4 2
y  x  2x  3.

Câu 18. Cho cấp số nhân un  có số hạng đầu 1 u  5 và công bội q  2 . Số hạng thứ sáu củaunlà
A. 6 u  320. B. 6 u  160. C. 6 u 160. D. 6 u320.

Câu 19. Cho hàm số
3 y  x  3x  2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 1;1. B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 1;.C. Hàm số nghịch biến trên khoảng ;1. D. Hàm số đồng biến trên khoảng 1;1

.Câu 20. Giải bất phương trình log3  x 1  2. A. x 10. B. 0  x 10. C. x 10. D. x10

Đề thi có lời giải, được soạn theo mức độ khó tăng dần, giúp các bạn định hình được năng lực của mình để có thể bổ sung kiến thức kịp thời.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF