Đề thi thử tốt nghiệp THPT Môn Toán Năm 2022 – Soạn bởi GV Đặng Việt Hùng – ĐỀ 17

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 479.82 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 96,390 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022, được soạn bởi GV Đặng Việt Hùng.

Câu 1: Cho cấp số nhân un  với 1 u  4 và công bội q  3. Giá trị của 2 u bằng
A. 81. B. 12. C. 64. D. 43.

Câu 2: Cho hàm số y  f (x) có bảng biến thiên như sau
Số điểm cực trị của hàm số là
A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.

Câu 3: Đồ thị hàm số nào trong các hàm số được cho dưới đây không có tiệm cận ngang?
A. 1
2 1 

y
x
. B. 2 1
1x
y
x
. C. 2
2 1x x
y
x
. D. 2
1
1 


x
y
x
. Câu 4: Trong các điểm ở hình bên, điểm nào là điểm biểu diễn cho số phức z 32i ?
A. P. B. M. C. Q. D. N.

Câu 5: Trong không gian Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu tâmI(1;0;2), bánkính r  4 ?
A.    
2 2 2
x 1  y  z  2 16 . B.    
2 2 2
x 1  y  z 2 16C.    
2 2 2
x 1  y  z  2  4 . D.    
2 2 2
x 1  y  z 2 4

Câu 6: Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số
2
2
7 6
1  


x x
y
x
A. 1. B. 2. C. 3. D. 0
Câu 7: Cho phương trình: cos 2x sin x 1  0 * . Bằng cách đặt t  sin x 1t 1thì phươngtrình* trở thành phương trình nào sau đây?
A. 2 2t  t  0 . B. 2
t  t  2  0 . C. 2 2t  t  2  0 . D. 2 t t 0. Câu 9: Tìm nguyên hàm của hàm số   2
4 3 

f x
x
A. 2 3
2ln 2
4 3 2
      
    dx
x C
x
. B. 2 1 3ln 2
4 3 2 2 
 dx
x Cx
C. 2 1 3
ln 2
4 3 2 2
      
    dx
x C
x
. D. 2 1
ln 4 34 3 4  
 dx
x Cx
Câu 8: Phương trình
2
2018 1
2018
log x  4log x 3  0 có hai nghiệm 1 2 x , x . Tích 1 2 x .x bằng
A. 2018. B. 3 2018 . C. 4 2018 . D. 2 2018.

Câu 10: Cho phương trình
2 2 2 2 3 4 2 3 0
     
x x x x
. Khi đặt 3 2 2
 
x x t , ta được phương trìnhnàodưới đây?A. 2
t  8t  3  0 B. 2 2t  3  0 C. 2
t  2t  3  0 D. 4t 30

Câu 11: Gọi 1 2 z ,z là các nghiệm phức của phương trình
2 4z  4z  5  0 . Giá trị của biểuthức12zzbằng
A. 1. B. 5 . C. 5
2
. D. 52.

Câu 12: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng ; ?
A. 2 1
3x
y
x
B. 3 1
2  


x
y
x
C. 3 y  2x  5x D. 3 y x2xCâu 13: Cho hàm số y  f  x , có bảng biến thiên như sau:
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại x  2 B. Hàm số không có cực đại
C. Hàm số có bốn điểm cực trị D. Hàm số đạt cực tiểu tại x6

Câu 14: Tìm tập xác định D của hàm số tan 2
3
      
  y x . A. \ | 12 2
        
  D  k k  . B. \ | 6


     D k k . C. \ | 12


      
  D  k k  . D. \ | 6 2
      D k k .

Câu 15: Tích phần thực và phần ảo của số phức z thỏa mãn
2 2
121 
  
z z i
iz i
z i

A. 1. B. 0. C.  3 . D. 3.

Câu 16: Tính đạo hàm của hàm số  sin 2  3
x y x
A. 1 2cos 2 3

  
x y x x B.   cos 2  3
x y x
C.   2cos 2  3 ln 3
x y x D.   2cos 2  3 ln 3x y x
Câu 17: Phương trình log2  x 3  log2 x 1  3 có nghiệm là một số
A. chẵn B. chia hết cho 3 C. chia hết cho 7 D. chia hết cho5

Câu 18: Tập xác định của hàm số  
3
y  2  x là:
A. D   \2 B. D  2; C. D  ;2 D. D;2

Câu 19: Trong không gian Oxyz, cho điểm I 1;2;1 và hai mặt phẳng P,Qlần lượt cóphươngtrình x  3z 1  0, 2y  z 1  0 . Đường thẳng đi qua I và song song với hai mặt phẳngP,Qcóphương trình là
A. 1 2 1
6 1 2   
 

x y z
. B. 1 2 1
2 1 5    
x y z
. C. 1 2 1
6 1 2   
 
x y z
. D. 1 2 12 1 5    

x y z
Câu 20: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y cos x12cos2x. TìmM  m. A. 3. B. 0. C. 1. D. 2.
Câu 21: Cấp số cộng un  thỏa mãn
4
4 6
10
26
 

  
u
u u
có công sai là
A. d  3. B. d  3. C. d 

Đề thi có lời giải, được soạn theo mức độ khó tăng dần, giúp các bạn định hình được năng lực của mình để có thể bổ sung kiến thức kịp thời.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF