Đề thi thử tốt nghiệp THPT Môn Toán Năm 2022 – Soạn bởi GV Đặng Việt Hùng – ĐỀ 20

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 554.10 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 51,759 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022, được soạn bởi GV Đặng Việt Hùng.

Câu 1: Trong hình vẽ bên, điểm P biểu diễn số phức 1z , điểm Q biểu diễn số phức 2 z. Tìmsốphức1 2 z  z  z
A. 1 3i
B. 3 i
C. 1 2i
D. 2  i
Câu 2: Giả sử f  x và g  x là các hàm số bất kỳ liên tục trên và a,b,c là các sốthực. Mệnhđềnào sau đây sai?
A.       0
b c a
a b c f x dx  f x dx  f x dx     B.    
b b
a a cf x dx  c f x dx
 
C.       .  
b b b
a a a
f x g x dx  f x dx g x dx
   D.        b b b
a a a
f x  g x dx gx dxf xdx  

Câu 3: Cho hàm số y  f  x có tập xác định ;2 và bảng biến thiên như hình vẽ
Mệnh đề nào sau đây sai về hàm số đã cho?
A. Giá trị cực đại bằng 2 B. Hàm số có 2 điểm cực tiểu
C. Giá trị cực tiểu bằng 1 D. Hàm số có 2 điểm cực đại
Câu 4: Cho cấp số cộng un  có 1 4 u  2,u  4 . Số hạng 6 u là
A. 8 B. 6 C. 10 D. 12
Câu 5: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng  vuông góc với mặt phẳng : x2z30. Mộtvectơ chỉ phương của  là
A. b  2;1;0
 B. v  1;2;3
 C. a  1;0;2
 D. u2;0;1
Câu 6: Tính đạo hàm của hàm số   2
1
3 log
e y x
x  
A.  
1 1
3
ln 2
e y e x
x

   B.  
1 1
3 3
e y e x
x

  
C.     1
3 ln 3
ln 2
e y x x
x
   D.  
1 1
3 3
ln 2
e y e x
x

  
Câu 7: Cho số phức z  5  4i . Phần ảo của số phức 3 2iz là
A. 2 B. 5 C. 10 D. 4
Câu 8: Cho hàm số y  f  x có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đồng biến trên khoảngnàosauđây?A. 2;4
B. 0;3
C. 2;3
D. 1;4
Câu 9: Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A. 3 2
y  x  5x  8x 1
B. 3 2
y  x  6x  9x 1
C. 3 2
y  x  6x  9x 1
D. 3 2
y  x  6x  9x 1
Câu 10: Giả sử a,b là các số thực dương tùy ý thỏa mãn
2 3 4
a b  4 . Mệnh đề nào sau đây đúng?A. 2 2 2log a 3log b  8 B. 2 2 2log a 3log b  8
C. 2 2 2log a 3log b  4 D. 2 2 2log a 3log b  4
Câu 11: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau song song với trục Oz?A.  : z  0 B. P: x  y  0
C. Q: x 11y 1  0 D.  : z 1
Câu 12: Nghiệm của phương trình
3 1
2
2
x  là
A. 0 B. 2 C. -1 D. 1
Câu 13: Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Số tập con có 4 phần tử của tập 6 phần tử là
4 C6
B. Số cách xếp 4 quyển sách vào 4 trong 6 vị trí ở trên giá là
4 A6
C. Số cách chọn và xếp thứ tự 4 học sinh từ nhóm 6 học sinh là
4 C6
D. Số cách xếp 4 quyển sách trong 6 quyển sách vào 4 vị trí trên giá là 4 A6
Câu 14: Cho F(x) là nguyên hàm của   1
2
f x
x 

thỏa mãn F 2  4 . Giá trị F1bằngA. 3 B. 1 C. 2 3 D. 2
Câu 15: Biết tập hợp của bất phương trình 2
2 3
2
x
x   là khoảng cách a;b. Giá trị abbằngA. 3 B. 0 C. 2 D. 1
Câu 16: Đồ thị hàm số
2 2
1
x x x
y
x 


có bao nhiêu đường tiệm cận?
A. 3 B. 0 C. 2 D. 1
Câu 17: Trong hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng
1 31:
2 1 1x y z d   cắt mặt phẳngP: 2x 3y  z  2  0 tại điểm I a;b;c. Khi đó a  b  c bằng?
A. 9 B. 5 C. 3 D. 7
Câu 18: Cho hàm số y  f  x có đạo hàm     
2
f  x  x x 1 x  2 với mọi x. Giá trị nhỏnhấtcủa hàm số y  f  x trên đoạn 1;2 là
A. f 1 B. f 0 C. f 3 D. f 2

Câu 19: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng :
1 2 1
  

x y z
và mặt phẳng : xy2z0. Gócgiữa đường thẳng  và mặt phẳng   bằng
A. 30 B. 60 C. 150 D. 120

Câu 20: Tính thể tích V của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x  0 và x 4, biết rằng khi cắt bởimặtphẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x 0  x  4 thì được thiết diệnlànửahìnhtròn có bán kính R  x 4  x
A. 64
3
V  B. 32
3
V  C. 64
3
V

 D. 323V

Đề thi có lời giải, được soạn theo mức độ khó tăng dần, giúp các bạn định hình được năng lực của mình để có thể bổ sung kiến thức kịp thời.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF