Đề thi thử tốt nghiệp THPT Môn Toán Năm 2022 – Soạn bởi GV Đặng Việt Hùng – ĐỀ 6

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 460.08 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 66,117 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022, được soạn bởi GV Đặng Việt Hùng.

Câu 1. Cho 0  a 1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Tập giá trị của hàm số
x y  a là . B. Tập xác định của hàmsố loga yxlà.C. Tập xác định của hàm số
x y  a là 0;. D. Tập giá trị của hàm số loga yxlà .

Câu 2. Cho cấp số cộng un  với 1 u  2 và 2 u  6. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng
A. 3. B. 4. C. 8. D. 4.

Câu 3. Thể tích của khối nón có chiều cao h và có bán kính đáy r là
A. 2  r h. B. 4 2
. 3
 r h C. 2 2 r h. D. 12
. 3rh

Câu 4. Cho hàm số y  f  x có bảng biến thiên như sau
Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng
A. 1. B. 2. C. 0. D. 5.

Câu 5. Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm M2;1;1 trên trục OycótọađộlàA. 0;0;1. B. 2;0;1. C. 0;1;0. D. 2;0;0.

Câu 6. Trong không gian Oxyz, đường thẳng
1 2 3
:
2 1 2
x y z d   
 

đi qua điểmnào sau đây?A. Q2;1;2. B. M 1;2;3. C. P1;2;3. D. N2;1;2.

Câu 7. Họ tất cả nguyên hàm của hàm số f  x  2x  4 là
A. 2 2x  4x C. B. 2
x  4x C. C. 2
x C. D. 2 2xC.

Câu 8. Số phức liên hợp của số phức z  3 2i là
A. 3 2i. B. 3 2i. C. 3 2i. D. 23i.

Câu 9. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng P: 4x  3y  z 1  0. Vec-tơ nào sau đâylàmột vec-tơpháp tuyến của P.
A. n4  3;1;1.  B. n3  4;3;1.  C. n2  4;1;1.  D. n1 4;3;1.

Câu 10. Trong không gian tọa độ Oxyz, phương trình nào dưới đây là phương trình chínhtắccủađườngthẳng
1 2
: 3 ?
2
x t
d y t
z t
  

 

   
A. 1 2
. 2 3 1
x  y z 
  B. 1 2
. 1 3 2
x  y z 
 

C. 1 2
. 2 3 2
x  y z 
 

D. 12.231xyz

Câu 11. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ bên?
A. 3 y  x  3x 1. B. 3 y  x  3x 1. C. 3 y  x  3x 1. D. 4 2yx2x1.

Câu 12. Nghiệm của phương trình log2  x 1 1 log2 x 1 là
A. x 1. B. x  2. C. x  3. D. x2.

Câu 13. Tìm phần thực của số phức z thỏa mãn 5  i z  7 17i. A. 2. B. 3. C. 3. D. 2.

Câu 14. Trong không gian Oxyz cho mặt cầu  
2 2 2 S : x  y  z  6x  4y 8z 40. TìmtọađộtâmIvà tính bán kính R của mặt cầu  S . A. I 3;2;4,R  25. B. I 3;2;4,R  5. C. I 3;2;4,R25. D. I 3;2;4,R5.

Câu 15. Cho hai số phức 1z 1 i và 2 z  2  i. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, điểmbiểudiễnsốphức1 2 z  2z có tọa độ là
A. 2;5. B. 3;5. C. 5;2. D. 5;3.
Câu 16. Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng  ABC, SA2a. TamgiácABCvuông cân tại B và AB  a. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng  ABC bằng
A. 0 45 . B. 0 60 . C. 0 30 . D. 0 90.

Câu 17. Cho cấp số cộng un  có 1 u  2 và công sai d  3. Tìm số hạng 10 u. A. 10 u  29 B. 10 u  28 C. 10 u  25 D. 910 u2.3

Câu 18. Cho hàm số y  f  x liên tục trên 3;3 và có bảng xét dấu đạo hàmhình bên dưới. Mệnh đề nào sau đây sai về hàm số đó?
A. Đạt cực tiểu tại x 1. B. Đạt cực đại tại x 1. C. Đạt cực đại tại x  2. D. Đạt cực tiểu tại x 0.

Câu 19. Tìm tất cả các số thực x, y sao cho
2
x 1 yi  1 2i. A. x  2, y  2. B. x   2; y  2. C. x  0; y  2. D. x2; y2

.Câu 20. Biết hàm số y  f  x liên tục trên toàn  và có giá trị nhỏ nhất bằng 4. Nhận xét sai là:
A. f 1  4. B. f 2x  4 với x. C. f  f  x  4 với x. D. f 1  f 2  8.

Đề thi có lời giải, được soạn theo mức độ khó tăng dần, giúp các bạn định hình được năng lực của mình để có thể bổ sung kiến thức kịp thời.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF