Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – Chuyên Hoàng Văn Thụ – Hòa Bình lần 1

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 730.53 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 47,964 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học

Bộ đề gồm nhiều loại câu hỏi được phân theo cấp độ đánh giá năng lực của trường.

Câu 1: Kim loại nào sau đây có độ cứng cao nhất?
A. Ag.              B . Al.                   C. Fe.                  D. Cr.
Câu 2: Công thức của axit oleic là
A. C2H5COOH.         B. CH3COOH.              C. HCOOH.                D. C17H33COOH.
Câu 3: Số nguyên tử cacbon trong phân tử Alanin là:
A. 3.                 B. 2.                      C. 4.                  D. 1.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Ở điều kiện thường, các kim loại đều có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước.
B. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.
C. Các kim loại đều chỉ có một số oxi hoá duy nhất trong các hợp chất.
D. Ở điều kiện thường, tất cả các kim loại đều ở trạng thái rắn.
Câu 5: Kim loại Fe không phản ứng với dung dịch
A. CuSO4.                   B. AgNO3.                   C. NaNO3.                  D. HCl.
Câu 6: Chất thải hữu cơ chứa protein khi bị phân hủy thường sinh ra khí X có mùi trứng thối, nặng hơn
không khí, rất độc. Khí X là
A. O2.                     B. CO2.                   C. H2S.                D. N2.
Câu 7: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là:
A. Tơ lapsan.                           B. polietilen.
C. poli(metyl metacrylat).         D . poli(vinyl clorua).
Câu 8: Thành phần chính của đá vôi là canxi cacbonat. Công thức của canxi cacbonat là
A. CaCl2.                      B. CaSO3.                    C. Ca(HCO3)2.                   D. CaCO3.
Câu 9: Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?
A. Cu2+                B. Ag+                   C. Pb2+               D. Mg2+
Câu 10: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch KHCO3?
A. HCl.                     B. KCl.                        C. K2SO4.                   D. KNO3.
Câu 11: Este X được tạo bởi ancol metylic và axit axetic. Công thức của X là
A. HCOOC2H5.              B. CH3COOCH3.                  C. HCOOCH3.                    D. CH3COOC2H5.
Câu 12: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?
A. Fe.                   B. Al.                     C. Ca.                   D. Na.
Câu 13: Kim loại nào sau đây tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường?
A. Cu.                     B. Fe.                       C . Ag.                D. K.
Câu 14: Saccarozơ là một loại đisaccarit có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường. Công thức
phân tử của saccarozơ là
A. C6H12O6.              B. (C6H10O5)n.               C. C12H22O11.                 D. C2H4O2.

Câu 15: Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2?
A. Propen.            B. Benzen.               C. Metan.             D. Etan.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF