Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – Chuyên Lam Sơn lần 1

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 867.47 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 35,818 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học

Bộ đề gồm nhiều loại câu hỏi được phân theo cấp độ đánh giá năng lực của trường.

Câu 1: Polistiren được tạo ra từ phản ứng trùng hợp monome X. Công thức của X là
A. CH2=CH2.                   B. CH2=CH-CH=CH2.
C. CH3-CH=CH2.             D. C6H5-CH=CH2.
Câu 2: Ở điều kiện thường, glyxin không tác dụng với chất nào sau đây?
A. H2SO4.               B . NaCl.             C. KOH.                  D. NaOH.
Câu 3: Saccarozơ thuộc loại
A. hợp chất đa chức.           B. disaccarit.               C. polisaccarit.             D. monosaccarit.
Câu 4: Chất nào sau đây có một liên kết đôi trong phân tử?
A. Metan.                B. Etilen.                   C. Axetilen.                  D. ancol etylic.
Câu 5: Ở nhiệt độ cao, khí CO không khử được oxit nào sau đây?
A. Al2O3.               B. CuO.                 C. PbO.                   D. Fe2O3.
Câu 6: Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?
A. Fe2+                   B. Fe3+                    C. Na+                    D. Cu2+
Câu 7: Natri hiđrocacbonat còn gọi là banking soda, có tác dụng tạo xốp, giòn cho thức ăn. Công thức
cua natri hidrocacbonat là
A. NaHCO3.                B. Na2CO3.               C. NaHSO3.               D. NH4HCO3.
Câu 8: Khi đốt cháy rơm rạ trên đồng ruộng, sinh ra khí X gây hiệu ứng nhà kính. Khí X là
A. O2.              B. CO2.                   C. CO.                   D. N2.
Câu 9: Cho các chất: Na2CO3, Cl2, Cu, HCl, AgNO3. Số chất tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2 là
A. 4.                    B . 1.               C. 2.                      D. 3.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Kim loại Na khử được ion Cu2+ trong dung dịch.
B. Cho lượng nhỏ Ca vào dung dịch NaHCO3 thu được kết tủa trắng.
C. Nước cứng là nước có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+
D. Dung dịch Ca(OH)2 để lâu ngoài không khí xuất hiện lớp váng màu trắng.
Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 16,8 gam muối cacbonat vào dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí CO2
(đktc). Muối cacbonat đó là:
A. CaCO3.                B. BaCO3.                C. ZnCO3.                 D. MgCO3.
Câu 12: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?
A. Metanol.               B. Anilin.                   C. Glyxin.               D. Etylamin.
Câu 13: Quặng nào sau đây có chứa nguyên tố Fe?
A. Cacnalit.               B. Dolomit.                 C. Hematit.                  D. Sinvinit.
Câu 14: Kim loại nào trong các kim loại sau đây dẫn điện tốt nhất?
A. Ag.                   B. Au.                  C. Al.                    D. Cu.
Câu 15: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Ăn mòn kim loại là sự hủy hoại kim loại và hợp kim dưới tác dụng của các chất trong môi trường.
B. Trong quá trình ăn mòn, kim loại bị oxi hóa thành cation.
C. Quá trình ăn mòn hoá học có phát sinh dòng điện.
D. Gang thép để trong không khí ẩm xuất hiện cả ăn mòn điện hóa và hoá học.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF