Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – Chuyên Lào Cai lần 1

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 985.77 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 53,246 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học

Bộ đề gồm nhiều loại câu hỏi được phân theo cấp độ đánh giá năng lực của trường.

Câu 1: Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính
A. Al(NO3)3.              B. Al(OH)3.                  C. Al2(SO4)3.                  D. NaAlO2.
Câu 2: Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng % của
A. P.              B. H3PO4.                     C. P2O5.                    D. PO43-.
Câu 3: Chất nào sau đây là amin bậc hai?
A. Đimetylamin.                  B. Anilin.                 C. Etyl amin.                D. Isoproylamin.
Câu 4: Phản ứng xảy ra giữa 2 cặp Fe2+/Fe và Cu
2+/Cu là
A. Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+               B. Cu2+ + Fe2+ → Cu + Fe.
C. Cu + Fe → Cu2+ + Fe2+               D. Cu + Fe2+ → Fe + Cu2+
Câu 5: Cho dung dịch Fe(NO3)3 tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành kết tủa có màu
A. xanh thẫm.              B. trắng xanh.           C. trắng.               D. nâu đỏ.
Câu 6: Dung dịch NaOH không phản ứng với chất nào sau đây?
A. SO2.                   B . H2S.                   C. CO2.                   D. H2.
Câu 7: Để điều chế CO2 trong phòng thí nghiệm người ta cho dung dịch HCl tác dụng với CaCO3 trong
bình kíp. Do đó CO2 thu được thường có lẫn một ít hiđroclorua và hơi nước. Có thể dùng hoá chất theo
thứ tự nào sau đây để thu được CO2 tinh khiết ?
A. NaOH và H2SO4 đặc.                 B. NaHCO3 và H2SO4 đặc.
C. H2SO4 đặc và NaHCO3.            D. H2SO4 đặc và NaOH.
Câu 8: Saccarozơ có nhiều trong mía, củ cải đường, hoa thốt nốt,. Công thức phân tử của saccarozơ là
A. C12H24O12.         B. C12H22O11.              C. C11H22O11.              D. C6H12O6.
Câu 9: Một trong những nguyên nhân gây tử vong của nhiều vụ cháy là do nhiễm độc khí X. Khi vào cơ
thể, khí X kết hợp với hemoglobin, làm giảm khả năng vận chuyển oxi của máu. Khí X là
A. N2.                B. H2.                  C. CO.                       D. CO2.
Câu 10: Crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây?
A. CrO3.                 B. Cr(OH)2.                C. Cr(OH)3.                  D. Cr2O3.
Câu 11: Xà phòng hóa triolein trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối có công thức là
A. C17H33COONa.             B. C17H31COONa.            C. C17H35COONa.             D. C17H29COONa.
Câu 12: Chất ứng với c ng thức cấu tạo nào sau đây là đipeptit?
A. H2N-CH2-CH2-CONH-CH2-COOH.               B. H2N-CH2-CONH-CH2-CONH-CH2-COOH.
C. H2N-CH(CH3)-CONH-CH2-CH2-COOH.       D. H2N-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH.
Câu 13: Điện phân KCl nóng chảy với điện cực trơ ở catot thu được
A. K.                   B. HCl.                   C. Cl2.                  D. KOH.
Câu 14: Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Hiđro hóa X, thu được chất hữu cơ Y.
Hai chất X, Y lần lượt là:
A. glucozơ, sobitol.                  B. fructozơ, sobitol.
C. saccarozơ, glucozơ.           D. glucozơ, axit gluconic.
Câu 15: Cho 6,0 gam glyxin tác dụng với dung dịch HCl dư, c cạn cẩn thận chung dịch sau phản ứng
được m gam muối khan. Giá trị của m là
A. 8,73.               B. 8,19.                 C. 8,23.                    D. 8,92.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF