Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – Sở GDĐT Nam Định học kỳ 1 đợt 2

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 828.40 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 46,857 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học

Bộ đề gồm nhiều loại câu hỏi được phân theo cấp độ đánh giá năng lực của trường.

Câu 1: Fructozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong mật ong, có vị ngọt sắc. Công thức phân tử của fructozơ là

A.C12H22O11                             . B. (C6H10O5)n.                C. C6H12O6.                    D. C2H4O2.

Câu 2: Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

A.Saccarozơ.                           B. Fructozơ.                    C. Xenlulozơ.                  D. Glucozơ.

Câu 3: Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

A.(C17H33COO)3C3H5.                       B. (CH3COO)2C2H4.

C.(HCOO)3C3H5.                                  D.CH3COOC2H5.

Câu4: Trong các polime: tơ tằm, tơ axetat, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những loại polime có nguồn gốc xenlulozơ là

A.tơ visco và tơ nilon-6.                            B. tơ tằm và tơ nitron.

C.tơ visco và tơ nilon-6.                         D. tơ axetat và tơ visco.

Câu 5: Axit aminoaxetic (H2N-CH2-COOH) tác dụng được v i dung dịch nào sau đây?

A.Na2SO4.              B. HCl.                            C. NaCl.                          D. NaNO3.

Câu 6: Chất nào sau đây không phải là este

A.CH3COOC6H5.                     B. HCOOC2H5.

C.CH3COOH3NCH3.                  D. (C15H31COO)3C3H5.

Câu 7: Este X được tạo bởi ancol etylic và axit fomic. Công thức của X là

A.HCOOC2H5.                     B. CH3COOC2H5.           C. HCOOCH3.                D. CH3COOCH3.

Câu 8: Do phân tử của glucozơ có nhiều nhóm OH ở vị trí kề nhau, nên dung dịch glucozơ phản ứng được v i

A.H2SO4 đặc nóng.                    B. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

C.H2 có mặt Ni đun nóng.          D. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.

Câu 9: Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?

A.Tinh bột.               B. Saccarozơ.                  C. Xenlulozơ.                  D. Glucozơ.

Câu 10: Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra dung dịch có màu xanh lam?         A. Fructozơ.         B. Ancol propylic.      C. Propan-1,3-điol.     D. Anbumin.

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn m gam X gồm vinyl axetat và metyl acrylat, thu được 8,96 lít khí CO2 ở đktc. Giá trị của m là

A.7,2.                     B. 7,4.                             C. 8,6.                             D. 8,8.

Câu 12: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A.Alanin                    . B. Valin.                          C. Lysin.                         D. Glyxin.

Câu 13: Poli(vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phương pháp trùng hợp

A.CH2=CHCOOCH3.                        B. CH2=CHCOOC2H5.

        C. C2H5COOCH=CH2.               D. CH3COOCH=CH2.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF