Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – Sở GDĐT Nam Định

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 385.40 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 77,462 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học

Bộ đề gồm nhiều loại câu hỏi được phân theo cấp độ đánh giá năng lực của trường.

Câu 1. Saccarozơ có nhiều trong mía, củ cải đường… Công thức phân tử của saccarozơ là

A.C12H24O12                  B. C11H22O11                     C. C12H22O11                     D. C6H12O6

Câu 2. rong cây xanh, tinh bột được tổng hợp từ CO2, H2O khi có mặt chất diệp lục (clorofin) và hấp thụ năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Phản ứng đó được gọi là phản ứng

 A. este hóa.                         B. quang hợp.                    C. trùng hợp.

Câu 3. Este no, đơn chức mạch hở có công thức chung là

D. thủy phân.
 A. C Hn 2n 2 O n 2       B. C Hn 2n 2 2 O n 4         C. C H O nn 2n 2 2

Câu 4. Số nguyên tử hiđro có trong phân tử glyxin là

D. C Hn 2n 2 2O n 3
 A. 8                                     B. 9                                   C. 7

Câu 5. Chất nào sau đây là polime?

D. 5
 A. triolein.                           B. saccarozơ.                     C. axit ađipic.

Câu 6. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây dễ tan trong nước?

D. xenlulozơ.
 A. Xenlulozơ.                      B. Anilin.                          C. Glucozơ. D. Tristearin.

Câu 7. Metyl axetat được được chế trực tiếp bằng phản ứng este hóa (xúc tác H2SO4 đặc) giữa

axit axetic và metanol.                                            B. axit fomic và etanol.

axit fomic và metanol.                                            D. axit axetic và etanol.

Câu 8. Polime nào sau đây có cấu trúc mạng không gian?

A.cao su lưu hóa.                 B. polistiren.                     C. nilon-6,6.                      D. poli etilen.

Câu 9. Trong mật ong có chứa nhiều fructozơ và glucozơ. Các chất glucozơ và fructozơ thuộc loại nào sau đây?

A.polisaccarit.               B. protein.                         C. đisaccarit.                     D. monosaccarit.

Câu 10. Etyl axetat được sử dụng rộng rãi làm dung môi trong các phản ứng hóa học và cũng được sử dụng để tẩy thuốc sơn móng tay. Công thức hóa học của etyl axetat là

A.CH3COOCH3.                 B. C2H5COOC2H5.            C. CH3COOC2H5.            D. HCOOC2H5.

Câu 11. Polime nào sau đây thuộc loại bán tổng hợp?

Tơ capron.                                           B. Cao su buna-N.

Tơ xenlulozơ axetat.                                           D. Poli (metyl metacrylat).

Câu 12. Số nhóm chức este có trong mỗi phân tử triglixerit là

 A. 2                                     B. 1

Câu 13. Chất nào sau đây là este?

C. 4 D. 3
 A. CH3-COONH3-CH3       B. CH3-COOH

Câu 14. Chất nào sau đây là amin bậc hai?

C. CH2=CH-COO-CH3 D. HO-CH2-CH2-CHO
 A. Đimetylamin                  B. Anilin C. Etyl amin D. Isoproylamin

Câu 15. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch lysin 0,10M. Hiện tượng quan sát được là  

A. quỳ tím chuyển sang màu đỏ.        B. quỳ tím chuyển sang màu trắng.

 C. quỳ tím không chuyển màu.             D. quỳ tím chuyển sang màu xanh

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF